רשות המסים לאפריקה נכסים: שלמו רבע מיליארד שקל מס

רשות המסים טוענת כי אפריקה חייבת בתשלום המסים לשנים 2008-2010 ולא מקבלת את טענות החברה בנוגע להפסדים עליהם הצהירה בשנים אלה ■ אפריקה: "חולקים על עמדותיה של רשות המסים; יש לנו טענות טובות"

רשות המסים דורשת מאפריקה נכסים , מקבוצת אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, מס בהיקף של 256 מיליון שקל לשנים 2008-2010. זאת, לאחר שברשות לא קיבלה את טענותיה של החברה בנוגע להפסדים עליהם הצהירה, חלוקת רווחי שיערוך במכירת קניון רמת-אביב ואופן חישוב עלות מניות החברה בקניון, וכן הוצאות מימון שלא הוכרו כהוצאה עסקית.

החברה הודיעה כי בכוונתה לערער על שומות מס אלה.

בדיווח שפרסמה אפריקה ישראל במאיה צוין כי "בהמשך לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2012, שפורסמו במארס השנה, בדבר דיונים שניהלה החברה עם רשות המסים, החברה מודיעה בזה כי התקבלו במשרדי החברה שומות מס בגין השנים 2008 ועד 2010, ולחברה-בת בבעלותה המלאה של החברה (חברת אפריקה נכסים, א' ל"ו), בגין השנים 2009 ו-2011, בסך כולל של כ-256 מיליון שקל (הכולל הפרשי הצמדה וריבית)".

שומת המס של החברה בגין שנת 2008 מבוססת בעיקרה על הנימוק, לפיו ההפסד שעליו הצהירה החברה נובע מהפרשי שער בגין הלוואה שהעמידה החברה, שאינם מוכרים כהוצאה עסקית.

שומת המס בגין שנת 2009 מבוססת בעיקרה על הנימוק, לפיו סכומי דיבידנד שחולקו לחברה מתוך רווחי שיערוך על-ידי חברה-בת, שהחזיקה בקניון רמת-אביב, מהווים חלק מתמורת המכירה של מניות חברת הקניון, ועל כן חייבים במס בשיעור מס חברות.

כמו כן, חלק נוסף של שומה זו מבוסס על הנימוק כי אופן חישוב עלות המניות לעניין הפסד ההון ממכירת מניות בחברה-בת אינו מקובל על פקיד השומה.

"פירצה בחוק"

נזכיר כי ביולי האחרון נחשף ב"גלובס" כי חברת אפריקה נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, "חסכה" לעצמה מסים בהיקף של 200 מיליון שקל במכירת קניון רמת-אביב לחברת מליסרון.

הרקע לפרסום היו דבריו של מנהל רשות המסים, רו"ח משה אשר, במסגרת דיון שנערך ימים ספורים קודם לכן בוועדת הכספים על חלק מהתיקונים הנדרשים בחוק ההסדרים. בין היתר התייחס אשר לעסקה שבה הפסידה המדינה 200 מיליון שקל בעקבות "פירצה בחוק", כהגדרת הרשות, בנוגע למיסוי רווחי שיערוך.

אשר אמר בדיון כי "המדינה מאבדת מיליארדים בתכנון מס על רווחי שיערוך", וכי "רק על עסקה אחת בתכנון מס איבדנו 200 מיליון שקל, שמדינת ישראל הפסידה שלא כדין"; אך סירב לחשוף את פרטי העסקה עקב חובת הסודיות המוטלת על רשות המסים. ואולם ל"גלובס" נודע כי העסקה המדוברת הייתה מכירת קניון רמת-אביב על-ידי לבייב למשפחת עופר.

באפריל 2009, לאחר כשנה של ניסיונות, נמכרו קניון רמת-אביב וקניון סביונים ביהוד, שניהם של אפריקה נכסים מקבוצת אפריקה ישראל שבשליטת לבייב, לחברת מליסרון מקבוצת עופר נכסים לפי שווי כולל של 1.74 מיליארד שקל.

התברר אז כי לבייב חסך לחברות שבבעלותו סכום-עתק, בעזרת תכנון מס לגיטימי, או אם תרצו בעזרת פירצה הקיימת בחוקי המס בנוגע לחלוקת רווחי שיערוך - שאותה סגרה רשות המסים בחוק ההסדרים.

עד ינואר 2014, חברות ישראליות רשאיות לשערך מחדש (כלפי מעלה) את שוויים של הנכסים שלהן, כמו נדל"ן להשקעה. התוצאה: מצד אחד השיערוך מעלה את שווי הנכס (במאזן החברה), ומצד שני מגדיל את הרווחים של הפירמה. זאת, על אף שהנכס כלל לא נמכר.

הפירצה הזו הובילה לכך שחברות שיערכו נדל"ן להשקעה, את הרווח "על הנייר" הן לקחו כהלוואה מהבנקים, וחילקו באמצעותו דיבידנדים, בלי ששילמו מס חברות על השיערוך.

במסגרת חוק ההסדרים הוכנס תיקון לחוק, שמבקש לסגור את הפירצה הזו על-ידי כך שהוא קובע כי מרגע שחברה מחלקת דיבידנד בעקבות שיערוך נכס, עליה לשלם מס חברות בגינו. דהיינו, השיערוך ייחשב למכירה של הנכס לצורכי מס.

מעבר לנושא רווחי השיערוך, דיווחה אפריקה ישראל כי שומת המס של החברה בגין שנת 2010 מבוססת בעיקרה על הנימוק, לפיו הוצאות מימון שהן הפרשי שער בגין הלוואה שהעמידה החברה אינם מוכרים כהוצאה עסקית.

שומת המס של החברה-הבת בגין שנת 2009 מבוססת על הנימוק, לפיו חברה-בת זרה של החברה-הבת הינה "חברה נשלטת זרה", ועל כן יש למסות רווחים שנוצרו לה בגין מכירת תאגיד זר בשליטתה כדיבידנד רעיוני.

שומת המס של החברה-הבת בגין שנת 2011 מבוססת על הנימוק, לפיו רווח ההון ממכירת מניות של חברה זרה בשליטת החברה-הבת חושב שלא בהתאם להחלטת מיסוי שקיבלה החברה-הבת משנת 2007.

"החברה והחברה-הבת חולקות על עמדותיה של רשות המסים וסבורות כי יש להן טענות טובות כנגד עמדות אלה, וזאת בין היתר בהתבסס על עמדת יועציהם המשפטיים. בכוונת החברות להמשיך בהידברות עם רשות המסים במטרה לבחון את השומות השונות, ובמידת הצורך להגיש השגות על השומות", נכתב בדיווח של אפריקה.

צרו איתנו קשר *5988