ירידה בשכרם של בכירי הבנקים בתוכניות התגמול החדשות

הפועלים ולאומי הציגו תוכניות תגמול לפי הוראות בנק ישראל, הכוללות ירידה ברכיב ההוני של השכר

בנק הפועלים ובנק לאומי פרסמו היום (א') את תוכניות תגמול הבכירים החדשה שלהם, התואמות להנחיות האחרונות של בנק ישראל, וזאת לקראת אישורן על ידי אסיפת בעלי המניות. בשני הבנקים נרשמה ירידה בשכר המקסימלי שיוכלו לקבל בכירי הבנק.

בבנק לאומי, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, נרשמה ירידה בולטת בעלות השכר המקסימלית של היו"ר דוד ברודט ושל רוסק עמינח. נזכיר כי התוכנית המקורית של לאומי זכתה לביקורת רבה, בעיקר בשל יעד התשואה על ההון הנמוך, והן בשל העלייה החדה בעלות השכר לעומת שנים קודמות. בלאומי הבינו כנראה את המסר: אם בתוכנית הקודמת השכר המקסימלי האפשרי של רוסק עמינח היה 10.6 מיליון שקל בשנה, הרי שכעת הוא עומד על 6.5 מיליון שקל, קרי ירידה של קרוב ל-40%; ואילו אצל ברודט עלות השכר המקסימלית ירדה בכ-36% לעומת התוכנית הקודמת, ל-5.44 מיליון שקל.

בבנק הפועלים ירד שכרו המקסימלי של המנכ"ל ציון קינן מ-11 מיליון שקל בתוכנית התגמול הקודמת ל-9.5 מיליון שקל בתוכנית הנוכחית, ואילו אצל היו"ר יאיר סרוסי הוא ירד מ-10 מיליון שקל ל-8.5 מיליון שקל. המשמעות היא ירידה של 12%-15% לעומת השכר המקסימלי שבתוכנית הקודמת של בנק הפועלים.

עוד נציין כי היעד לקבלת בונוס בבנק הפועלים גבוה יחסית, ועומד נכון להיום על 9.25% תשואה על ההון. כדי לקבל את התגמול המקסימלי יצטרכו בבנק להגיע לתשואה של 15%, תרחיש שהוא בעל סבירות קלושה, ולכן בפועל שכרם צפוי להיות נמוך יותר.

בנוסף, מפרסמים הבנקים לראשונה את היחס בין שכר הבכירים לעומת יתר עובדי הבנק. בבנק הפועלים תהיה עלות התגמול הכוללת של המנכ"ל עד פי 33.5 מהשכר החציוני בבנק, ואילו עלות התגמול של מנכ"לית לאומי תהיה עד פי 29.5.

התגמול המשתנה - עד 50% מהשכר

נזכיר, כי באוגוסט האחרון פרסמו הבנקים את תוכנית התגמול לבכירי הבנק, וזאת בהתאם לתיקון 20, שדרש מכלל החברות הציבוריות אישור של בעלי המניות לתוכנית התגמול. אלא שהתוכניות שפרסמו חלק מהבנקים לא מצאו חן בעיני המפקח על הבנקים דודו זקן, כאשר במקרים מסוימים התוכנית לא תאמה את טיוטת התיקון שקידם לגבי מדיניות תגמול בבנקים. בצעד חריג עצר זקן את תוכניות התגמול של הבנקים, עד לפרסום ההוראה הסופית שלו לגבי מדיניות התגמול. לפני כמה שבועות פרסם את ההנחיות הסופיות, כאשר השינוי המרכזי הוא שהתגמול המשתנה יהווה עד 50% בלבד מסך עלות השכר.

בנק הפועלים, שבשליטת שרי אריסון, פרסם מסמך בן 19 עמודים בו פירט את תוכנית התגמול. התוכנית החדשה תשפיע על שכרם של קינן וסרוסי רק החל מעוד שלוש שנים, שכן החוזה הנוכחי שלהם נחתם לפני פרסום טיוטת ההנחיות של בנק ישראל בנושא.

תוכנית התגמול נחלקת לשני חלקים - השכר הקבוע והשכר המשתנה, כשהאחרון תלוי בהישגים. כאמור היחס בין שני החלקים אמור להיות 1:1. עלות השכר של סרוסי וקינן ירדה בשל הצורך לשמור על היחס הזה, כאשר עיקר הירידה היא בתגמול ההוני.

מהחלק של התגמול הקבוע שאינו תלוי בביצועים, עולה כי השכר החודשי של המנכ"ל והיו"ר נותר כמו בתוכנית הקודמת - עד 175 אלף שקל בחודש. בנוסף לכך, השניים יהיו זכאים לתגמול הוני, שאינו כפוף לתנאים כלשהם ושיוענק בדרך של הקצאת מניות, או תשלום במזומן שישמש לרכישת מניות בבורסה. מענק זה יעמוד על עד 1.17 מיליון שקל בשנה לסרוסי ו-1.57 מיליון שקל לקינן.

באשר לתגמול המשתנה, הרי זה ישולם 50% במזומן ו-50% במניות חסומות. תוכנית התגמול אינה מפרטת את היעדים המדויקים לפיהם יינתן התגמול המשתנה, אלא רק כי מדובר במודל המתבסס על התשואה על ההון, שיוכן על ידי שני יועצים חיצוניים. הפרט היחיד שמצוין הוא, שבכל מקרה התשואה על ההון תהיה לפחות 7.5%. בפועל, כאמור, יעד התשואה על ההון המינימלית לקבלת המענק עומד על 9.25%.

היקף התגמול המשתנה מתבסס על מדרגות שונות בהתאם לתשואה על ההון, אך בכל מקרה המענק המקסימלי שיוכל קינן לקבל הוא 4.75 מיליון שקל, ואילו אצל סרוסי הוא יוכל להגיע ל-4.25 מיליון שקל.

בבנק לאומי, שכרם של היו"ר והמנכ"לית נותר כמעט ללא שינוי לעומת התוכנית הקודמת - כ-183 אלף שקל בחודש לרוסק עמינח ו-165 אלף שקל לברודט. אך בניגוד לבנק הפועלים, בלאומי לא מקבלים היו"ר והמנכ"לית תגמול הוני בשכר הקבוע, כך שסך השכר הקבוע המקסימלי של רוסק עמינח מגיע ל-3.6 מיליון שקל בשנה, ואילו של ברודט ל-2.97 מיליון שקל בשנה.

באשר למענק, הוא מותנה בתוצאות וביעד תשואה על ההון מינימלית של 7.5%, וכמו בבנק הפועלים - הוא ישולם מחציתו במזומן ומחציתו במניות חסומות. בכל מקרה, המענק המקסימלי שתוכל רוסק עמינח לקבל יעמוד על כ-3 מיליון שקל בשנה, ואילו של ברודט על 2.5 מיליון שקל, ומענק זה יחולק בהצגת תשואה על ההון של 11% ומעלה - תרחיש שהסיכוי לו נמוך.

המענק לחברי ההנהלה יעמוד על שש משכורות עם תשואה על ההון של 7.5%, ויעלה עד לגובה של 10 משכורת במידה שהתשואה על ההון תגיע ל-11%. נציין כי התגמול המשתנה המקסימלי בבנק נמוך מהיעד המקסימלי שאפשר בנק ישראל, שהוא 12 משכורות.

כך למעשה, נאלץ לאומי לוותר על תוכנית תגמול הונית נדיבה לחברי ההנהלה, שהייתה אמורה להגיע לעלות של עד 30 מיליון שקל, ובמקום זאת להסתפק במענקים שנתיים של עד 10 משכורות. במצב התשואה על ההון הנוכחית של הבנק - הם כנראה יהיו נמוכים יותר.

תגמול בכירי הבנקים
 תגמול בכירי הבנקים

צרו איתנו קשר *5988