העליון: חוות שרון לא תוכל להפעיל מתקן סולארי בפטור ממכרז

נדחתה בקשת בקשת גלעד שרון וחוות השקמים לקיים דיון נוסף בנושא ■ פרקליטי גלעד שרון נפגשו עם מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בניסיון לעקוף את ההחלטה

נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, דחה לפני שבוע את בקשת גלעד שרון וחוות השקמים, שבבעלות משפחת ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, לקיים דיון נוסף בדבר זכאות החווה להפעיל בשטחה מתקן סולארי להפקת חשמל, בפרויקט שיהיה פטור מחובת מכרז.

לפני כחודשיים ניתן בבית המשפט העליון פסק דין פה-אחד, בהרכב אליקים רובינשטיין, דפנה ברק-ארז ויצחק עמית, שלפיו חוות שרון לא תוכל להפעיל מתקן סולארי, שבנייתו למעשה הושלמה בשטח החווה על קרקע חקלאית בשטח 8.7 דונם (שטח החווה הכולל הוא 3,800 דונם).

ההרכב בבית המשפט העליון פסק כי חוות שרון אינה עומדת בקריטריון המזכה הקמת מתקן סולארי, של חכירה "בתנאי נחלה", שהם התנאים המיוחדים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) למושבים וקיבוצים, למתקן של עד 2.5 דונם.

ההטבה העיקרית הניתנת למושבים ולקיבוצים על-פי כללי רשות החשמל ורמ"י היא שהם פטורים מחובת מכרז להקמת מתקנים סולאריים. השופט רובינשטיין הדגיש כי "לא ייתכן כל עיקר שלחווה בסדר גודל שבו מדובר נתייחס כאל נחלה".

הרכב העליון דחה את טענת פרקליטו של שרון, עו"ד יוסי בנקל, כי המתקן הוא כבר "מעשה עשוי", והדגיש כי החווה לא ביקשה מראש את אישור רמ"י להקמתו כפי שנדרש, ובכך לקחה על עצמה סיכון.

בהחלטה קרא בית המשפט העליון למועצת מקרקעי ישראל לקיים דיון נוסף בקריטריונים להיתרים למתקנים סולאריים בסוגים שונים של חכירה חקלאית.

בהחלטתו לדחות את העתירה לדיון נוסף אומר גרוניס: "לא נתקיים עד היום דיון בהגדרת הזכויות והחובות של חוכר 'חווה חקלאית' לעומת הזכויות והחובות של חוכר 'נחלה'. אולם אף אם נקבעה בפסק הדין הלכה חדשה, לא התרשמתי כי המקרה דנא מצדיק קיומו של דיון נוסף".

מדובר במתקן סולארי פוטו-וולטאי לייצור 630 קילו-ואט, שקיבל בעבר אישור עקרוני מרשות החשמל, והקמתו הסתיימה לאחרונה על-ידי גלעד שרון בהשקעה של כ-10 מיליון שקל.

ל"גלובס" נודע כי פרקליטיו של גלעד שרון המלווים את הפרויקט, משרד שיבולת-רוברטס, נפגשו עם מנכ"ל רמ"י בנצי ליברמן בניסיון למצוא פתרון ולהפעיל את המתקן במקום, למשל על-ידי דיון במועצת מקרקעי ישראל במטרה להשוות את תנאי החווה עם תנאי הקיבוצים והמושבים הפטורים מחובת מכרז, או על-ידי החלת חובת מכרז על המתקן בחוות שרון, מתוך הנחה שההצעה של משפחת שרון תזכה במכרז.

צרו איתנו קשר *5988