מנכ"ל הוט ישתכר עד 6.8 מיליון שקל בשנה - ויקבל מיליון שקל בונוס

הרצל עוזר ישתכר עד 6.813 מיליון בשנה לפי המפתח הבא: שכר בסך 1.813 מיליון שקל, בונוס של מיליון שקל ותשלום מבוסס ביצועים של עד 4 מיליון שקל

חברת הוט דיווחה היום (ג') לבורסה כי הדירקטוריון אישר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הרצל עוזר. על-פי הדיווח, עוזר ישתכר עד 6.813 מיליון בשנה לפי המפתח הבא: שכר בגובה 1.813 מיליון שקל, בונוס מיוחד של מיליון שקל ותשלום מבוסס ביצועים של עד 4 מיליון שקל.

עוזר יהיה זכאי לשכר חודשי ברוטו בגובה 100 אלף שקל צמוד למדד, ובנוסף יקבל תנאים סוציאליים והטבות, כגון הפרשות לביטוח מנהלים, לאובדן כושר עבודה ולקרן השתלמות.

בנוסף, עוזר זכאי לדמי מחלה ולדמי הבראה וכן ל-22 ימי חופשה בשנה הניתנים לצבירה עד לתקרה של 71 ימים, וכן להחזר הוצאות אש"ל ואירוח. כמו כן, החברה תעמיד לרשות עוזר מכונית, טלפון סלולרי וטלפון קווי בביתו, וכן תישא בעלויות האינטרנט והטלוויזיה בכבלים בביתו.

הדירקטוריון וועדת התגמול נימקו את עלות שכרו של עוזר, בין היתר, בנימוקים הבאים: "למנכ"ל יש ניסיון מקצועי רב בתחומי עיסוקה של החברה, אשר יש בו כדי לתרום רבות לפעילות החברה ועסקיה. תרומתו של המנכ"ל לחברה, כפי שבאה לידי ביטוי במהלך שנות כהונתו, הנה משמעותית, והתגמול בגינה הינו סביר בנסיבות העניין. תנאי התגמול של המנכ"ל הולמים את תפקידו, ניסיונו, השכלתו, תחומי אחריותו וכישוריו, ומהווים תמריץ למנכ"ל להמשיך ולהקדיש ממרצו וכישוריו בקידום עסקי החברה במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה".

הרצל עוזר
 הרצל עוזר

צרו איתנו קשר *5988