2013 מסתיימת באקורד שלילי: מדד אמון דצמבר ירד ב-8.7 נקודות

שיעור הנכונות לרכישת מוצרים בני קיימא ירד בדצמבר ל-23.9% מכלל המשיבים לעומת 25.6% בנובמבר ■ לקריאת הניתוח המלא

מדד אמון הצרכנים של גלובס בשיתוף PwC Israel ירד בדצמבר ירידה חדה של 8.7 נקודות ל-70.8 נק' (1996 = 100 נק') אחרי ירידה של 1.2 נק' בנובמבר ועלייה של 5.3 נק' באוקטובר. שנת 2013 מסתיימת כאשר המדד נמוך ב-3.6 נק' מרמתו בדצמבר 2012.

נתון המגמה של המדד - שמבוסס על ממוצע נע תלת-חודשי - ירד בדצמבר ב-1.5 נק' ל-77 נק', אחרי עלייה של 2.1 נק' בנובמבר ועלייה של 3.4 נק' באוקטובר. בעצם, הירידה בדצמבר היא הראשונה שנרשמת מאז יולי 2013.

בחודשים קודמים כתבנו כאן שאין תפנית אופטימית בקרב הציבור, למרות העלייה בנתון המגמה. הירידה בחודש דצמבר רק מחזק הערכה זו.

בסקר המדד השוטף, בעריכת מכון סמית, שלוש שאלות ליבה: מהו לדעתך מצבו הנוכחי של המשק? מה יהיה מצבו בעוד חצי שנה? מה יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה? לגבי כל שאלה נטלנו את שיעור האופטימיים, גרענו ממנו את שיעור הפסימיים וקיבלנו את המאזן נטו. אם למשל 40% מהמשיבים מעריכים שמצבם ישתפר בתוך חצי שנה, ו-50% חושבים שהוא יורע, הרי שהמאזן נטו יהיה מינוס 10 נקודות אחוז (נ"א).

הירידה המשמעותית בדצמבר נובעת מירידה בשלושת רכיבי המדד. בשניים מהם, המצב הכלכלי בעוד חצי שנה והמצב הכלכלי האישי בעוד חצי שנה, מדובר בירידות חדות יחסית שבאו אחרי שיפור מסוים בחודשים קודמים. ברכיב של ההערכות לגבי המצב הכלכלי השוטף הירידה קטנה יותר, אם כי גם במקרה זה מדובר בהרעה שבאה אחרי התאוששות מסוימת.

לקריאת הניתוח המלא