אספן גרופ ושלמה חברה לביטוח רוכשות נכס בשטוטגרט

הנכס מניב דמי שכירות שנתיים ממוצעים לכל תקופת החוזה של כ-12 מיליון שקל – המשקפים תשואה ממוצעת של כ-7% על ההשקעה

חברת הנדל"ן אספן גרופ, בניהולו של אילן גיפמן, וחברת שלמה חברה לביטוח, בניהולו של אורי אומיד, רוכשות יחד נכס מניב בגרמניה. היום מדווחות שתי החברות, כי שותפות, המוחזקת על-ידי אספן גרופ בשיעור של 70% ועל-ידי שלמה בשיעור של 30%, חתמה על הסכם לרכישת בניין משרדים בעיר שטוטגרט תמורת כ-170 מיליון שקל (בכ-35.8 מיליון אירו), כולל הוצאות עסקה.

הנכס הינו מבנה משרדים בשטח של כ-20,000 מ"ר ו-217 מקומות חניה. הנכס מושכר לתקופה של 12 שנים למדינת באדן-וורטמברג, ללא אופציית יציאה. דמי השכירות השנתיים הממוצעים שמניב הנכס מסתכמים בכ-12 מיליון שקל (כ-2.5 מיליון אירו) ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-7% על ההשקעה בנכס, כולל הוצאות העסקה. יצוין כי דמי השכירות צמודים בחלקם למדד המחירים הגרמני.

לצורך הרכישה, קיבלו הרוכשות מכתב התחייבות ממוסד בנקאי בגרמניה למתן הלוואה בסך של כ-114 מיליון שקל (כ-24 מיליון אירו) לתקופה של 5 שנים, הנושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.65%. יתרת התמורה, בהיקף של כ-56 מיליון שקל (כ-11.8 מיליון אירו), תמומן על-ידי הרוכשות ממשאביהן העצמיים, כאשר חלקה של אספן ביתרה זו נאמדת בכ-39 מיליון שקל וחלקה של שלמה בכ-17 מיליון שקל.

אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ: "בחודש האחרון חתמה אספן גרופ על 3 עסקאות בגרמניה בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל. בכולן הושם דגש על הסכמי שכירות לטווח ארוך, לשוכרים איכותיים, תוך ניצול הזדמנויות להשגת תנאי מימון אופטימליים. עסקאות אלה תבטחנה לאספן ולשותפותיה תזרים מזומנים יציב ובטוח לאורך שנים לכשתושלמנה. אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם קבוצת שלמה, ורואים בה ובהלמן-אלדובי, עמה ביצענו את השקעתנו הקודמת בגרמניה, ובמשקיעים מוסדיים נוספים, שותפים המתאימים לחברה גם בהשקעותיה העתידיות".

צרו איתנו קשר *5988