שוק קופות גמל: האפיק הסולידי כבר אינו סולידי כל כך

הגורם שדחף מעלה את תשואות קופות הגמל בשנים האחרונות חדל מלהתקיים

החוסכים בקופות הגמל ודאי חשים מרוצים: על רקע הריבית האפסית המשולמת על הפיקדון בבנק, רושמות הקופות זו השנה השנייה ברציפות תשואה של כ-10% בממוצע (לפני דמי ניהול). אפילו משבר 2008 שבו נמחקו חמישית עד רבע מהחסכונות, הוא כיום לא יותר מזיכרון עמום, והתשואה שהצטברה מאז שפרץ היא כ-35%, או 5.25% בממוצע לשנה.

האם התשואות היפות שהשיגו קופות הגמל בשנתיים האחרונות יכולות לחזור על עצמן גם ב-2014? למרות שהנבואה כידוע ניתנה לשוטים, ניתן בפתחה של השנה החדשה להצביע על כך שאחד הגורמים שדחפו בשנתיים האחרונות מעלה את התשואות בגמל, חדל מלהתקיים.

התשואה החריגה לטובה של כ-21% שנרשמה בתעשיית הגמל בשנתיים האחרונות, היא במידה רבה תוצאה של רווחי ההון שנרשמו באפיקי האג"ח הממשלתי והקונצרני, הנחשבים לליבת ההשקעות של החיסכון הפנסיוני ומהווים יחדיו כמחצית מתיק ההשקעות כולו.

כך למשל, ירדה התשואה-לפדיון על אג"ח ממשלתית 1019 במח"מ בינוני של כ-5 שנים, הנחשב לנכס בסיס נפוץ בתיקי החיסכון הפנסיוני, מכ-2% בתחילת 2012 לכ-0.6% בסוף 2013, וכיום היא עומדת על כ-0.4% בלבד. רווח ההון שנוצר מהירידה בתשואה לפדיון דחף את "ממשלתית 1019" לעלייה מצטברת של 15% בשנתיים.

אג"ח ממשלתיות צמודות מדד במח"מ של עד 4 שנים זכו אף הן לעדנה בשנתיים החולפות, בעיקר בשל הורדת ריבית בנק ישראל מ-2.75% בינואר 2012 ל-1% כיום. אלא שכיום, נסחרות האג"ח האלו בתשואה שלילית לפדיון של עד כ-0.6%, ופירוש הדבר הוא כי מי שמחזיק בהן כיום יזכה לקבל פחות מהשינוי במדד המחירים לצרכן. זו כמובן אינה השקעה טובה לטווח של שנים קדימה, על אף שהיא נחשבת לחסרת סיכון.

כדי להשיג תוספת של פירורי תשואה, יכולים המוסדיים להאריך את מח"מ האג"ח בתיק ההשקעות, והאפשרות הקיימת בפניהם היא למשל לרכוש בשוק המשני את "ממשלתית צמודה 536", הנסחרת במח"מ של כ-16 שנה ובתשואה של 2.25%. אלא, שמי מהמוסדיים שינהג כך לוקח על עצמו את הסיכון שסביבת הריבית האפסית בישראל תחזור למסלול של עליות. שכן, השפעת העלייה בריבית על שערה של אג"ח במח"מ ארוך היא כידוע שלילית ועלולה ליצור הפסד הון גדול במיוחד.

הקונצרניות לא מפצות על הסיכון

גם בקרב האג"ח הקונצרניות נצפתה תופעה דומה. כך למשל, התשואה לפדיון המגולמת ב-20 סדרות האג"ח הגדולות של מדד תל בונד 20 עמדה בתחילת 2012 על כ-4% וכיום היא עומדת על כ-1.3% בלבד. הירידה הזו בתשואה לפדיון דחפה את התל בונד 20 לתשואה מצטברת של כ-15% במשך שנתיים.

ולא רק התשואה ירדה "למרתפים". גם פרמיית-הסיכון של האג"ח הקונצרניות, הנמדדת כפער התשואה שבינה לבין אג"ח מדינה במח"מ דומה, נמצאת כיום בשפל חסר תקדים של כ-1.3%, ובמילים אחרות: אין כיום באג"ח הקונצרניות פיצוי נאות על הסיכון.

לכן, נראה כי לא רק התארכות תוחלת החיים מהווה בעיה למי שמגיע לגיל הפנסיה. גם סביבת הריבית האפסית, המשפיעה במישרין על כמחצית מתיק ההשקעות הפנסיוני, היא צרה צרורה עבור החוסכים. הללו צריכים לקוות שמחירי המניות, הנסחרות אף הן במחירי שיא כיום, ימשיכו לעלות.

קופות גמל
 קופות גמל

צרו איתנו קשר *5988