מועצת השמאים בלי יו"ר כבר 3 שבועות - "אין מענה לפניות"

מלשכת שרת המשפטים נמסר: בחירת המתמנה לתפקיד מצויה בשלביה האחרונים, ויו"ר חדש ימונה בימים הקרובים"

מדוע לא ממנים יו"ר למועצת השמאים? מ-8 בינואר, אז סיימה את תפקידה ממלאת המקום של יו"ר מועצת השמאים, עו"ד עליזה קן, אין יו"ר למועצה. אחת המשמעויות המיידיות עבור הציבור היא הקפאת מינוי שמאים מכריעים בנושאים של היטלי השבחה ותביעות פיצויים בגין פגיעות תכנוניות, שמעכבת פניות ותביעות של הציבור.

לדברי אוהד דנוס, יו"ר לשכת השמאים, בהיעדר יו"ר לא מתקיימות ישיבות מועצה וישיבות של הוועדה לתקינה שמאית, ונושאים עקרוניים שמשפיעים על הציבור אינם מקודמים. "למועצה קשה לתת מענה לפניות של הציבור בנושא בחינות ואתיקה מקצועית. הנושא הבוער הוא מדיניות הפטורים המקלה לסטודנטים של המועצה, שאינה מטופלת. היעדר רגולציה בנושא בשנים האחרונות יצרה מצבים של מסלולים עוקפי בחינות מועצה שאין מאחוריהם מידה נדרשת של לימוד, אין פיקוח על רמת הבחינות ועל איכותם. גם ועדה שדנה בהליכי ההתמחות של שמאים אינה מתכנסת, והדבר פוגע באיכות ההכשרה של שמאים".

עליזה קן כיהנה כממלאת מקום בלבד מאפריל, אז סיימה עו"ד שרית דנה כהונה של 7 שנים. מ-2003, אז מונתה עו"ד טנה שפניץ לתפקיד, ממונה ליו"ר המועצה המשנה ליועץ המשפטי (אזרחי), ולפיכך מינויו של הנושא בתפקיד עו"ד ארז קמיניץ, מונח של שולחנה של שרת המשפטים לחתימה.

גורמים בכירים במשרד המשפטים תוהים אם המינוי מתעכב בעקבות פס"ד של אליקים רובינשטיין מפברואר השנה, בנוגע לעתירה שטענה כי דנה הייתה נתונה בניגוד עניינים בתביעות העותרים, שכן כמשנה ליועמ"ש הנחתה את הפרקליטים בוועדת הערר שדנה בתביעות פיצויים, אך כיו"ר מועצת השמאים מינתה שמאים מכריעים שדנו באותן תביעות. רובינשטיין אמנם דחה את התביעה, אך קבע כי "ייתכן שעל גורמי הממשל לשקול אם אין מקום - במבט צופה פני עתיד - להפרדה במובן זה שלא תהא ולו גם מראית עין של ניגוד עניינים".

מלשכת שרת המשפטים נמסר: "מינוי עו"ד קן לתפקידה הושלם מיד עם התעוררות הצורך ביו"ר למועצת השמאים. הגם שהמינוי היה זמני, לא היה בכך כדי לגרוע מסמכויותיה של עו"ד קן כיו"ר המועצה וכמוהו כמינוי של קבע. בעשרת החודשים האחרונים שבהם כיהנה במועצה יו"ר זמני, פעילות המועצה נמשכה כסדרה: אושרו תקנים, התקיימו ישיבות מועצה, חולקו מאות רישיונות לשמאים חדשים ועוד. גם מן ההיבט של הסמכויות שיוחדו ליו"ר המועצה, חולקו מאות תיקים לשמאים מכריעים, ניתנו החלטות בדבר הארכת מועד, אי פרסום פרטים בהחלטות, אישור שכר חריג ועוד. בחירת המתמנה לתפקיד מצויה בשלביה האחרונים, ויו"ר חדש ימונה בימים הקרובים".

צרו איתנו קשר *5988