אושרה הצעת שר האוצר לפיד לפרויקט הלאומי לדיור

קבינט הדיור בראשות שר האוצר יהיה בעל הסמכות להכריז על מתחם המיועד ליותר מ-500 יחידות דיור כמתאים ל"פרויקט דיור לאומי" ■ שר האוצר: "זה האתגר הכי גדול והכי קשה שעומד בפנינו"

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת החוק לקידום בנייה במתחמים מועדפים לבנייה שהתבססה על המלצות צוות 90 הימים שהוקם על ידי שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד.

תזכיר החוק הוגש במשותף על ידי משרדי האוצר, פנים ושיכון, במטרה לבלום את העלייה במחירי הדירות ולהגדיל את היצע יחידות הדיור הנבנות בישראל.

הצעת החוק, תיכנס לתוקף כהוראת שעה למשך 4 שנים עם אפשרות להארכה, קובעת כי יוקם מוסד תכנון חדש הנקרא ותמ"ל- ועדה לתכנית מועדפת לדיור, שיהייה בעל סמכויות לאשר תכניות של עשרות אלפי יחידות דיור למגורים, בין היתר במרכז הארץ בזמן קצר יחסית.

הוועדה תטפל בכל שלבי התכנית המאושרת, הליך שיקצר משמעותית את משך הזמן שבין איתור המתחמים שיפותחו לבין תחילת הבנייה. המהלך המוצע יהווה "מסלול מהיר" בנוסף למערכת הקיימת כיום בחוק התכנון, ולא יבוא על חשבון המשאבים הקיימים לרשות מערכת התכנון הרגילה המטפלת באישור תכניות, לרבות תכניות בנייה למגורים.

בנוסף, נקבע בהצעת החוק כי יועצמו סמכויות המדינה להשיב לעצמה קרקע חקלאית לטובת פרויקטים בשולי הערים. כיום, הליכי פדיון קרקע מחוכרים חקלאיים או בעלי זכויות אחרים נמשכים שנים רבות ומהווים גורם מעכב משמעותי לשיווק קרקעות למגורים.

על פי הצעת החוק המשא ומתן בין הגוף המקדם את התכניות לבין בעל הזכויות בקרקע, יתנהל בפרק הזמן שבין קליטת התכנית בוועדה לבין הפקדתה. הפיצויים שישולמו יהיו בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, אשר תקבע פיצוי מוגדל בשל השבה מוקדמת של הקרקע. הליך זה יאפשר לסכם עם בעל הזכויות על השבת הקרקע למדינה עוד בטרם שינוי הייעוד.

קבינט הדיור בראשות שר האוצר יהיה בעל הסמכות להכריז על מתחם המיועד ליותר מ-500 יחידות דיור כמתאים ל"פרויקט דיור לאומי". לאחר ההכרזה על המתחם כמתאים, הטיפול בו יוכל לעבור לידיה של הותמ"ל. החברה הממשלתית לדיור להשכרה, דירה להשכיר, רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון יהיו רשאים להגיש לקבינט הדיור תכניות לצורך הגדרתן כ"פרויקט דיור לאומי".

"החוק המוצע הוא נדבך נוסף בהתמודדות עם משבר הדיור בישראל, אשר הוגדר על ידי הממשלה כבעיה אסטרטגית המחייבת פתרונות עמוקים ומהירי השפעה להתמודדות הן עם מחירי הדיור והן עם הצורך להגדיל משמעותית את מספרן של יחידות הדיור הנבנות בישראל", מסר לפיד.

"אני יודע שיש מי מכם שיראו בצעדים הננקטים במסגרת הצעה זו צעדים אגרסיביים. מידת האגרסיביות תואמת את עומק המשבר בשוק הדיור, נושא הדיור הוא האיום הגדול ביותר על דור שלם של ישראלים, והוא גם המסובך ביותר. זה האתגר הכי גדול והכי קשה שעומד בפנינו, זה הנושא המרכזי שאנחנו מתעסקים בו מדי יום".

צרו איתנו קשר *5988