בג"ץ: מרכז ההשקעות יפרסם את תהליכי מתן המענקים

‎‎על-פי הסכמות שהושגו עם התנועה לאיכות השלטון, המרכז יפעל לגביית חובות מחברות שקיבלו מענק ולא עמדו בהתחייבותיהן‏

‎‎שופטי בג"ץ נתנו תוקף של פסק דין להסכמות שהושגו באחרונה בין התנועה לאיכות השלטון לבין מרכז ההשקעות שבמשרד הכלכלה. ההסכמות בין הצדדים כוללות שינויי נהלים במרכז ההשקעות, במטרה להגביר את השקיפות בפעילותו ובבואו לתמוך בחברות במסגרת המסלולים השונים.

‏העתירה הוגשה בשנת 2010, בעקבות בדיקה שעשתה התנועה לאיכות השלטון, וממצאיה העיקריים היו שמרכז ההשקעות לא תבע מחברות שקיבלו מענקים - אך לא עמדו בהתחייבויותיהן - להשיב את הכספים. בתנועה טענו כי בשנים 2002-2008 הסתכמה גביית חובות אלה בידי מרכז ההשקעות בכ-5 מיליון שקל בלבד, שהיוו חמישית אחוז מכספי המענקים שניתנו על-ידו באותה תקופה.

‏עם הגשת העתירה התקיימה בבג"ץ ישיבה אחת, ואחריה סוכם כי הצדדים ינהלו הידברות בניסיון ליישב את המחלוקות.

במסגרת ההידברות סוכם כי מרכז ההשקעות יפרסם את הנהלים שעל בסיסם הוא פועל באינטרנט; יפורסמו ברבים מידע ונימוקים על מענקים שניתנים לחברות; ייערכו פרוטוקולים מדיונים של הדרג המקצועי במרכז; והמרכז יפרסם את שמות כל החברות שאושרו להן מענקים, לצד אלה שהמרכז ויתר על החזרי מענקים כי לא עמדו בתנאים לקבלתם.

‏בהודעה שמסרה התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נאמר כי בעקבות העתירה וההידברות שהתקיימה בין הצדדים חלה עלייה חדה בהיקף גביית החובות בידי מרכז ההשקעות.

מהודעת התנועה עולה כי בין השנים 2010 ל-2013 גבה מרכז ההשקעות כמעט 30 מיליון שקל מחברות שלא עמדו בהתחייבויותיהן, וכבר החלו להינקט מהלכים לגבייה של כ-100 מיליון שקל נוספים.

‏בג"ץ קיבל, כאמור, את ההסכמות בין הצדדים וחייב את מרכז ההשקעות לשלם לתנועה לאיכות השלטון הוצאות משפט בסך 35 אלף שקל.

בפסק הדין נאמר כי "אין חולק כי בסופו של יום מדובר בעתירה מוצדקת, שהובילה בדרך של הידברות ושיתוף-פעולה לשינוי חיובי ומשמעותי באופן התנהלותו של מרכז ההשקעות". ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988