"כל 'התשואות האישיות' בדוחות השנתיים אינן נכונות"

חברת "תקין מכשירים פיננסיים" פנתה למבקר המדינה על מנת שיורה לאוצר לעצור את הפצת הדוחות השנתיים של הגופים המוסדיים: "הדיווחים על הישגי החסכונות מציגים תמונה מאוד לא נכונה לחוסך"

חברת "תקין מכשירים פיננסיים" פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בבקשה דחופה על מנת שיורה לאוצר לעצור את הפצת הדו"חות השנתיים של הגופים המוסדיים. מדובר בדוחות שיופצו למיליוני החוסכים במהלך חודש מארס. בפנייה למבקר המדינה טוענים בחברה כי אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון מודע לכך שהתשואה שתוצג בדו"חות שיופצו לעמיתים אינה נכונה, אולם מתעלמים מכך, דבר המאפשר הטעיית הציבור.

בפנייה הדחופה למבקר המדינה מציינים בחברה כי מדובר בדיווחים על החיסכון הפנסיוני של אזרחי ישראל, הנאמד במאות מיליארדי שקלים, והנחשב לחיסכון הגדול ביותר של הציבור, חסכון שיכלכל את העמיתים לעת זיקנה. הדוחות מהווים את המידע הרשמי והמשמעותי ביותר עבור כל חוסך אשר מבקש לדעת מהם הישגי חסכונותיו בשנה שעברה. העמיתים מתייחסים, כצפוי, לתשואות המופיעות בדו"חות האישיים שלהם כאל נתון שלבטח תהליכי חישובו ברורים ומפוקחים ע"י הרגולטור - אגף שוק ההון באוצר. על פי שיעור התשואה השנתי המדווח לעמיתים, הם מקבלים החלטות לגבי עתידם הכלכלי ובאופן סביר ינהו אחר הגופים המפרסמים תשואות גבוהות יותר לחסכונותיהם.

"אולם", אומרים בתקין, "מפתיע ולא יאומן ככל שהדבר ישמע, חישובי תשואה אלו נעשים ביודעין באופן שגוי לחלוטין: "הדיווחים על הישגי החסכונות מציגים תמונה מאוד לא נכונה לחוסך, ולכן כל החלטותיו לגבי תיעול חסכונותיו שגויים עקב אי יכולתו לקבל שיעורי תשואה נכונים. מצער, אך כולם, ובמיוחד הרגולטור המפקח על תקינות דיווחי הגופים המוסדיים ותפקודם, מודעים היטב לכך ששיטות תחשיב שיעורי התשואה (ובמיוחד "התשואה האישית" לחוסך) פסולות ותוצאותיהן אקראיות ולא נכונות".

בפניה למבקר המדינה טוענים בחברה כי למרות הנחיה ברורה של המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר כבר משנת 1998, שקבעה למוסדיים שבפיקוח, כיצד לחשב את "התשואה האישית", אין בארץ אף לא גוף אחד הנוהג על פי הנחיה זו. יתרה מכך, הרגולטור מודע ללקונה זו, ולא עושה דבר לאוכפה.

"באופן קטגורי וחד משמעי ניתן לקבוע כי כל "התשואות האישיות" המופיעות בדוחות השנתיים אינן נכונות, בעלות סטיות של עשרות אחוזים, מטעות את הציבור ומסכנות את עתידו הפנסיוני ביודעין" אומרים בחברה.

בחברה אומרים כי מחדל זה, הנוגע לכל חוסך פנסיוני, נעשה בידיעה ברורה של אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר וכי מדובר במחדל העלול לגרום לנזקים כספיים רבי נפח העשויים להגיע להפסדים כספיים של עשרות ומאות אלפי שקלים לעמית.

לשם המחשה, סטייה "פעוטה לכאורה" של 2% בלבד (כגון דיווח על 7% תשואה אישית שנתית במקום התשואה האמיתית שהושגה של 5% בלבד) בחישוב ובדיווח התשואה האישית לעמית, שהפקיד 1,000 שקל בחודש, למשך 30 שנה (חיסכון ממוצע ומקובל בנפחו) תגרום לעמית הפסד כספי נצבר של למעלה מ-350 אלף שקל.

זאת ועוד, חישוב שגוי של תשואות קופות הגמל והפנסיה, כפי שהוא כיום, פוגע גם בנכונות מדדי הסיכון של ההשקעות בתיקי העמיתים. העדר הפיקוח ככלל על הגופים המוסדיים מונע בדיקת רמות הסיכון של השקעותיהם עבור העמיתים, ואף ללא ידיעת גופים מוסדיים אלו וחושף את החוסכים וקופות הגמל עצמן לאחזקת השקעות מסוכנות. אי ידיעת האמת על פרמטרים חיוניים לתפקוד מערכי ההשקעות, חושף את הגופים המוסדיים לסכנת מועקה תזרימית ואפילו לקריסה במידה וניקלע שוב למשבר כלכלי עולמי.

בפניה למבקר המדינה אומרים בחברה כי למרות שאנו נמצאים כחודש לפני הפצת הדו"חות לעמיתים למיליוני העמיתים, את המצב הקיים כיום ניתן לפתור בתוך שבועיים ימים בלבד וניתן עדיין לתקן את המעוות, בעלות נמוכה ובביצוע מהיר. בחברה קוראים למבקר המדינה להיכנס במהירות לעובי הקורה ולהורות, בשלב הראשון, לרגולטור, קרי אגף שוק ההון באוצר, להודיע לגופים המנהלים את חסכונות הציבור והנמצאים תחת פיקוחו כי עליהם לחשב את שיעורי התשואה האישיים לעמיתים, לפי הנחיותיו כבר מ-1998, דבר שיגרום לכך שהמידע המופיע בהם יהיה מדוייק. בהמשך צריך יהיה לבחון מדוע אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר מתעלם מהנושא ומאפשר בכך פגיעה כבדה בחוסכים.

ניסים עמר מנכ"ל תקין: "אנחנו נמצאים חודש לפני פרסום הדו"חות השנתיים. מדובר ב"הר הכסף" של הציבור, מאות מיליארדי שקלים, המושקעים באפיקים השונים. אנו עדים לכך שפרסומי התשואות השגויים גורמים למעבר של מיליארדי שקלים בין הגופים השונים, כאשר ההחלטות מתקבלות על סמך תשואות מדווחות ו/או מפורסמות בציבור אינן נכונות. לצערנו אגף שוק ההון באוצר יודע כי התשואות המפורסמות אינן נכונות אך לא אוכף את התקנות שהוא עצמו פרסם ולכן דרושה התערבות של מבקר המדינה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988