ועדת הבחירות המרכזית: זיופים, העסקת משפחה ושכר מופרז

דוח המבקר: יותר מ-3,000 מצביעים לא שהו בארץ או לא היו בין החיים ביום הבחירות ■ בנוסף, התגלו אי-סדרים קשים בהתנהלות ועדת הבחירות

עשרות בוחרים שנפטרו וששהו בחו"ל "הצביעו" בבחירות לכנסת ה-19- כך עולה מדוח מבקר המדינה העוסק בהיערכות לבחירות לכנסת ה-19 וניהולן. מבדיקת מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, עולה כי בשמם של 41 נפטרים בוצעה הצבעה בשמם.

על פי הדוח, בתקופה שבין מועד פרסום ספר הבוחרים לבחירות עצמן נפטרו 6,287 בוחרים ששמם הופיע בפנקס הבוחרים, אולם על פי בדיקת המבקר, 26 מהם נרשמו כמי שהצביעו בבחירות האחרונות. אליהם מתווספים 11 נפטרים שרשומים כמי שהצביעו ונפטרו טרם פרסום ספר הבוחרים, וכן ארבעה בעלי זכות הצבעה בני למעלה מ-110, שנפטרו טרם יום הבחירות, נרשמו כאילו הצביעו.

זיופי ההצבעות לא הסתיימו בזאת: על פי נתוני מבקר המדינה, נעשתה הצבעה גם בשם בוחרים ששהו מחוץ לגבולות המדינה ביום הבחירות. כך, מתוך 5,007 בוחרים שעל פי נתוני ביקורת הגבולות לא שהו בישראל ביום הבוחר, נרשמו 3,120 כמי שכן הצביעו.

מבקר המדינה מצא ליקויים קשים גם בתחום גיוס כוח האדם. מהדוח עולה כי הנפוטיזם בוועדת הבחירות לא היה מבייש את חברת החשמל: כך למשל, ל-137 מבין כ-880 עובדי המטות המנהליים היה קרוב משפחה אחד לפחות שהועסק במטות המנהליים או ביום הבחירות, אף שאסור היה להעסיקו בהתאם לכללי הוועדה המרכזית. בתרגום לאחוזים, ל-15.5% מהעובדים נמצאו קשרי משפחה בוועדת הבחירות.

שפירא מותח ביקורת חריפה גם על השימוש שעשו עובדי ועדת הבחירות בתקציב הארוחות שעמד לרשותם. המטה המנהלי של ועדת הבחירות קבע, כי ביום הבחירות יינתן תקציב להסעדת העובדים בכל אחת מ-18 הוועדות האזוריות בסכום של 111 שקל לעובד ליום, עבור 100 עובדים בכל ועדה. על פי החישוב הזה, התקציב לכלכלת עובדי המטות המנהליים של הוועדות האזוריות ביום הבחירות הסתכם בכ-200 אלף שקל.

אולם, באף אחד מהמטות לא עמדה מצבת העובדים על 100, אלא על מספרים הנעים בין 15 ל-80, מה שלא מנע מחלק ניכר מהמטות להגיש חשבוניות כאילו מדובר במספר הסועדים המרבי שאושר, העומד על 100. מבדיקת המבקר עולה, כי הוועדות השתמשו בתקציב הכלכלה היומי למימון ארוחת צהריים בתעריף של 90-110 שקל לסועד, סכום שהוא מציין כ"גבוה עד פי שניים מהמקובל לארוחות צהריים עסקיות".

החגיגות לא הסתיימו כאן. לאחר הבחירות קיימה הוועדה המרכזית קבלת פנים חגיגית במשכן הכנסת לציון סיום הבחירות, אליה הוזמנו 625 איש. ספק הכיבוד באירוע אושר כספק יחיד על ידי ועדת הפטור של הוועדה המרכזית למטרת רכישת שירותי מזון לכנסים שונים שמקיימת הוועדה. החלטת ועדת הפטור נומקה, בין היתר, בכך ש"הספק האמור הינו המפעיל הבלעדי של מזנוני הכנסת ומחזיק בכנסת את כלל הציוד הנדרש, החל ממתקני חימום וכלה בכלים".

הוועדה המרכזית התחייבה לשלם לספק 160 שקל לאורח עבור 500 מוזמנים, או לפי מספר המשתתפים בפועל, הגבוה ביניהם. עלות אירוע קבלת הפנים בפועל הייתה 80 אלף שקל, אולם, מתברר כי ספק ההסעדה בכנסת הציע לוועדה ארוחת צהריים במחיר של כ-47 שקל לסועד.

שכר גם ללא עבודה

גם בענייני תשלום השכר נמצאו אי סדרים. הוועדה המרכזית קבעה שבבחירות לכנסת ה-19יעמוד התשלום לחבר ועדת קלפי (המשולם באמצעות הסיעה) למשך כל יום הבחירות על 1,575 שקל. המטה המנהלי בדק רק אם נציג הסיעה ששימש חבר ועדת קלפי נכח במקום הקלפי בשלב כלשהו, ולא את משך הזמן שבו מילא את תפקידו. למעשה, די שנציג הסיעה היה נוכח בשלב כלשהו במהלך ההצבעה כדי שלסיעה יועבר מלוא הסכום האמור, גם אם לא נכח נציג מטעם הסיעה לאורך היום כולו. בסך הכל שולמו ביום הבחירות כמעט 60 מיליון שקל על שכר לעובדים.

ביקורת נמתחת גם על דיווחי נוכחות כפולים של עובדי הוועדה, ששכרם הסתכם בכ-50 מיליון שקל בסך הכל. משרד המבקר השווה את דיווחי הנוכחות לחודש דצמבר 2012 של 126 מעובדי המטות המנהליים המועסקים בארבעה גופים ציבוריים, על פי דיווחיהם במקום עבודתם הקבוע ובוועדות הבחירות. מהבדיקה עולה כי בדיווחיהם של 17% מהעובדים נמצאו ליקויים - בכלל זה רישום נוכחות כפול, במקום העבודה הקבוע ובמקביל בוועדות הבחירות, וכן דיווח על היעדרות ממקום העבודה הקבוע בשל מחלה ובמקביל דיווח על עבודה בוועדות הבחירות.

מועדת הבחירות המרכזית נמסר בתגובה, כי היא "מברכת על הביקורת ורואה בה כלי ניהולי חשוב. הוועדה תלמד ותבחן את הדוח בכובד ראש ותפעל לשיפור הדרוש תיקון. כידוע, ארגון וביצוע הבחירות לכנסת הינו המבצע האזרחי הגדול והמשמעותי ביותר במדינה. במבצע מורכב בסדר גודל שכזה אך טבעי הוא כי תהיינה תקלות וטעויות אנוש, כאשר הוועדה עושה כל שלאל ידה למניעת הטעויות וצמצום הנזקים שעלולים להיגרם. לראייה יום הבחירות לכנסת ה-19, שהתנהל כסדרו ועבר בהצלחה רבה, וכפי שציין מבקר המדינה בדוח, ועדת הבחירות המרכזית פעלה תוך השקעת מאמץ הראוי לציון לארגון הבחירות והפקת תוצאותיהן בזמן, ובדרך כלל התנהלו הבחירות כסדרן.

כן ציין, כי ניכר שהמטה המנהלי של הוועדה ראה לנגד עיניו כל העת את חשיבות הבחירות, ופעל לשיפור שיטות העבודה בתחומים שונים על מנת להביא להצלחתן".

צרו איתנו קשר *5988