IDB פתוח אישרה את הגשת התביעה נגד IDB אחזקות

אם התביעה נגד אי.די.בי אחזקות בסך 442 מיליון שקל תאושר, נושיה יספגו תספורת של עד 50%

הסדר החוב באי.די.בי אחזקות צפוי לחזור לשולחנו של שופט בית המשפט המחוזי, איתן אורנשטיין. היום (ה') הודיעה החברה-הבת, אי.די.בי פתוח, לבורסה כי דירקטוריון החברה החליט לאשר הגשת תביעת חוב מותנית להשבת דיבידנדים כנגד החברה-האם אי.די.בי אחזקות בסך של 442 מיליון שקל. זאת בהמשך לתביעה נגזרת בסכום זה שהוגשה על-ידי מחזיק אג"ח אי.די.בי פתוח, שמתייחסת לדיבידנדים שחולקו בשנים 2010-2011.

"יצוין כי החברה נמנעת בשלב זה, במסגרת הגשת תביעת החוב, מהבעת עמדה בנוגע לאופן שבו תובטח תביעת החוב מטעמה", נכתב בהודעה. "עמדתה הברורה והחד-משמעית של החברה הינה שדינן של כל התביעות הנגזרות בנושא חלוקות הדיבידנדים על-ידה להידחות, וכי החברה חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בעבר כדין וכשורה, ולפיכך תביעת החוב מוגשת למען הזהירות בלבד".

חגי אולמן ואייל גבאי, נאמני ההסדר בקונצרן מטעם בית המשפט המכהנים כדירקטורים באי.די.בי פתוח, לא לקחו חלק בהחלטת הדירקטוריון בטענה כי הם נתונים לניגוד עניינים.

גם צמד בעלי השליטה החדשים בקונצרן, מוטי בן-משה ואדוארדו אלשטיין, המכהנים גם הם כדירקטורים בחברה, החליטו "מטעמי זהירות ובשים לב לנסיבות", שלא להשתתף בישיבת הדירקטוריון. זאת למרות שלשניהם משקל רב בהחלטה שהתקבלה, שכן הם אלה שהעלו את הסוגייה על הפרק, באמצעות עו"ד רענן קליר, שפתח במסע שכנוע כלפי הדחצ"ים.

נזכיר כי נציגות אג"ח אי.די.בי אחזקות התנגדה נחרצות למהלך שכזה. במכתב ששלחה לבן-משה ולאלשטיין לפני מספר ימים ציינה כי תמיכתם בתביעות הנגזרות תתפרש כהפרה של הסדר החוב ביניהם, שכן יש במהלך זה כדי לאיים על קופת החברה, המהווה את רכיב המזומן בהסדר החוב שגובש עמם.

אם בית המשפט יחליט לאשר את בקשת החברה, הרי שסכום החוב הנטען יגדל מ-2.1 מיליארד שקל לעד 2.5 מיליארד שקל, והתספורת לנושי אחזקות תגדל בהתאם, מ-30% לעד 50%.

בהודעתו מדגיש דירקטוריון אי.די.בי פתוח כי הביא בחשבון, נוסף על התביעה הנגזרת, תביעה נוספת שהגיש בעל מניות בחברה-הבת דסק"ש (בהיקף של 1.2 מיליארד שקל). נוכח זאת נראה כי באי.די.בי פתוח, בתמיכת בן-משה ואלשטיין, ביקשו להימנע ממצב שבו החברה נתבעת מצד אחד, ומנגד אינה יכולה לדרוש בחזרה את הדיבידנדים שהיא עצמה חילקה, אשר שימשו בסופו של יום את החברה-האם אי.די.בי אחזקות.

הכדור בידיים של אולמן וגבאי

כעת חוזר הכדור לגבאי ולאולמן. על שניהם רובצת ההחלטה לעדכן את בית המשפט אם להמליץ על אישור תביעת החוב, ובכך להעמיד בסכנה את הסדר החוב באי.די.בי אחזקות - או שמא להתנגד לתביעה ולקחת את הסיכון שמגישי התביעה הנגזרת יעתרו בתורם לבית המשפט המחוזי.

כך או אחרת, נראה כי הנזק כבר נעשה. מערכת האמון בין מחזיקי האג"ח של אחזקות לבן-משה ואלשטיין נמצאת בשפל, וקשה לראות כיצד תתאושש. לטענת הנושים, בן-משה עושה רושם של מי ש"לא סופר" את מחזיקי האג"ח, שכאמור מאבדים את האמון בו כמי שאפשר להמשיך להתנהל מולו בדרך להשלמת הסדר החוב.

צרו איתנו קשר *5988