בנק הפועלים: "אפשרות להפחתת מסים בשנה הבאה"

כלכלני בנק הפועלים, בסקירה כלכלית לחודש מארס: "אם לחצי הייסוף יגברו, או שנראה רפיון בנתונים הכלכליים, לא ניתן יהיה לפסול הפחתת ריבית נוספת"

"השיפור במצב הפיסקאלי מעלה אפשרות להפחתת מסים בשנה הבאה, דבר שיכול לקזז מעט מהאינפלציה, וייסוף השקל פועל אף הוא לריסון עליות מחירים", כך מציינים כלכלני בנק הפועלים בסקירה כלכלית לחודש מארס שפורסמה היום (ה').

בבנק הפועלים מציינים כי האינדיקאטורים הכלכליים מצביעים על שיפור מסוים בצמיחת המשק בחודשים האחרונים, וכי סביבת האינפלציה של המשק נמוכה מאוד, בדומה למצב כעת ברוב המדינות המפותחות. "השיפור במצב הפיסקאלי מעלה אפשרות להפחתת מסים בשנה הבאה, דבר שיכול לקזז מעט מהאינפלציה וייסוף השקל פועל אף הוא לריסון עליות מחירים", נמסר. הכלכלנים צופים עליית מדד של 1.5% בשנים עשר החודשים הקרובים.

כמו כן מעריכים בבנק כי הריבית תיוותר ברמה של 0.75% בחודשים הבאים. "אם לחצי הייסוף יגברו, או שנראה רפיון בנתונים הכלכליים, לא ניתן יהיה לפסול הפחתה נוספת", הם טוענים.

כמו כן נמסר כי "בטווח הקצר קיימת סבירות למימושי רווחים מתונים בבורסה. עם זאת, נתוני המאקרו עודם תומכים, בסך הכול, בשוק המניות. אנו סבורים כי את הסיכון בחשיפה לחברות עדיף עדיין ליטול באמצעות מניות על פני אג"ח קונצרניות.

"באפיק השקלי אנו ממליצים על השקעה במח"מ בינוני בריבית הקבועה וכן להמשיך ולשלב באופן הדרגתי ומתון אג"ח בריבית משתנה".

צרו איתנו קשר *5988