חוזה נוסף לתמר: תמכור ל-IPP גז טבעי בכ-750 מיליון דולר

החוזה הינו לאספקת גז טבעי בהיקף כולל של עד כ-3.3 מיליארד מטר מעוקב ■ תקופת הסכם האספקה צפויה להתחיל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 ותסתיים בתום כ-15 שנים

חוזה נוסף לשותפויות "תמר", הפעם עם איי.פי.פי דלק שורק, חברה הנמצאת בשליטת קבוצת דלק.

השותפויות (אבנר , דלק קידוחים וישראמקו ) דיווחו הבוקר לבורסה כי התחייבו לספק לרוכשת גז טבעי בהיקף כולל של עד כ-3.3 מיליארד מטר מעוקב (BCM) ל-IPP.

תקופת הסכם האספקה צפויה להתחיל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 ותסתיים בתום כ-15 שנים או במועד בו הרוכשת תצרוך את הכמות החוזית הכוללת, לפי המוקדם. לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת הסכם האספקה בתקופה של עד שנתיים נוספות, אם כעבור 14 שנים מיום תחילת הזרמת כמויות מסחריות של גז טרם סופקה לרוכשת הכמות הקבועה בהסכם.

בהסכם האספקה ניתנה ל-IPP אופציה להקטין את הכמות השנתית המינימלית לכ-50% מהכמות השנתית הממוצעת אותה צרכה בפועל בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה, בכפוף להתאמות כפי שנקבע בהסכם. עם הקטנת הכמות השנתית המינימלית יופחתו בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם האספקה.

השותפויות מעריכות כי היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי ל-IPP בתקופת הסכם האספקה עשוי להסתכם בכ-750 מיליון דולר.

את השותפות ב"תמר" ייצגו בעסקה עורכי הדין דן הכהן ואדי אשכנזי ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

צרו איתנו קשר *5988