"העסקת משה גל לשכתוב תקנות סדר הדין האזרחי - מוצדקת"

הנהלת בתי המשפט בתגובה לפניית אומ"ץ: מחלקת ייעוץ וחקיקה, בסיוע שופטים מכהנים, אינה כשירה לנסח מחדש חקיקה הנוגעת לסדרי הדין בתיקים אזרחיים

מחלקת ייעוץ וחקיקה, בסיוע שופטים מכהנים, אינה כשירה לנסח מחדש חקיקה הנוגעת לסדרי הדין בתיקים אזרחיים - כך טוענת הנהלת בתי המשפט, במכתב שבו היא מצדיקה את ההוצאה הכספית הגבוהה הכרוכה בהעסקתו של מנהל בתי המשפט לשעבר, השופט בדימוס משה גל, כפרויקטור לצורך כתיבתן מחדש של תקנות סדר הדין האזרחי.

לפני כחודשיים הודיעה שרת המשפטים ציפי לבני, בתיאום עם נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, על שורת רפורמות במטרה לייעל את ההליכים בבתי המשפט ולקצר את משך שמיעת התיקים. בין היתר יזמו השניים רפורמה בסדר הדין האזרחי, במקום התקנות הקיימות כיום, שהותקנו בשנת 1963 ותוקנו מאז בשיטת טלאי על טלאי.

במסגרת הקודקס החדש, שלצורך כתיבתו גויס השופט בדימוס גל, יש כוונה לבטל כ-200 תקנות ישנות; לבנות מחדש מתכונת הגשת כתבי טענות תוך צמצום משמעותי בהיקף הניירת; להדגיש את ההקפדה על לוחות זמנים של הטיעונים והדיונים; להביא לידי ביטוי סינכרון מלא עם תוכנת "נט המשפט"; ולהקצות שופטים "מתמחים" ובתי משפט מסוימים לתחומים מוגדרים במסגרת המשפט האזרחי.

היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, עו"ד ברק לייזר, הגן, במכתב תשובה לפנייתה של עמותת אומ"ץ, על ההחלטה למסור את פרויקט גיבוש התקנות החדשות למנהל בתי המשפט לשעבר, שהוא היום שופט בדימוס.

"השופט בדימוס גל נבחר על-ידי שרת המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, לעמוד בראש מיזם לכתיבה מחדש של התקנות", כתב גל ליו"ר אומ"ץ אריה אבנרי. "גל נבחר לתפקיד נוכח הניסיון המקצועי והמומחיות שצבר בתחום, הן כפרקליט והן כשופט בבית משפט השלום ובבית המשפט המחוזי. כמו כן צבר גל ניסיון ניהולי רב עת שימש כמנהל בתי המשפט, ניסיון המקנה ראייה כלל מערכתית רחבה, שישמש ללא ספק את השופט גל בתפקיד שאליו נבחר".

באשר לעיקרון בדבר מיקור חוץ של הליכי חקיקה, השיב לייזר כי "ישנם גופים במשרד המשפטים ומחוצה לו המחזיקים בידע הנדרש לצורך ביצועה של המשימה הנזכרת, ואולם אף אחד מהגופים הללו לא יוכלו לחדול מעיסוקם ולהתמקד בביצוע המשימה, ובוודאי לא בקבועי זמן קצרים כנדרש.

"השבתת גופים דוגמת מחלקת ייעוץ וחקיקה, גורמי פרקליטות וגורמים במערכת בתי המשפט לצורך ביצוע משימת שכתוב תקנות סדר הדין האזרחי כרוכה בעלות תקציבית גבוהה, ולא תבטיח בהכרח תוצאה טובה יותר".

לדברי לייזר, "בכתיבת תקנות מסוג זה יש חשיבות קרדינלית לניסיון המעשי והניהולי, והוא בבחינת הכרח. התייעצות עם גורמים בעלי ניסיון בליטיגציה לא תייצר הלכה למעשה את התוצאה הרצויה, של רפורמה משמעותית וראויה - זו תושג רק באמצעות ניצוחו של גורם שהינו בעל ניסיון מעשי וניהולי כאחד, שיש בידיו את הידע והניסיון להכריע בסוגיות השונות הנוגעות לסדרי הדין".

עם זאת, הבטיח היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט כי "מעורבותה של מחלקת ייעוץ וחקיקה ברפורמה היא חשובה, והמיזם ייעשה בשיתוף-פעולה מלא עמם".

בפניית אומ"ץ להנהלת בתי המשפט ולשרת המשפטים צוין כי "במשרד המשפטים קיימת מחלקת ייעוץ וחקיקה מצוינת, המסוגלת להתמודד עם האתגר של שכתוב תקנות סדרי הדין. מחלקת הייעוץ והחקיקה תוכל לפנות אל פרקליטי המחוזות בפרקליטות המדינה, על מנת שיעבירו לה תזכירי הצעות לשיפור וייעול התקנות.

אין ספק גם שלו הייתה המחלקה האמורה פונה אל נשיאי בתי המשפט, בבקשה לקבל הצעות או הערות של שופטי הערכאות השונות, הייתה זוכה להיענות יפה. על כן יש לתמוה: האם אין מחלקת הייעוץ והחקיקה מסוגלת להעמיד מתוכה צוות משפטנים, שירכז וינהל את מלאכת שכתוב התקנות?".