יציבות ברווחי בנק הפועלים ב-2013; מחלק דיבידנד

הפרשה של 440 מיליון שקל לתוכנית התייעלות גרעה מהרווח הנקי ■ שיעור התשואה על ההון עמד על 9.3% לעומת 10.1% ב-2012 ■ הבנק מחלק דיבידנד של 106 מ' ש' ■ עלות שכר של כ-9.85 מיליון ש' לקינן, כ-9.5 מ' ש' לסרוסי

בנק הפועלים פירסם הבוקר (ה') את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי של 2013 ולשנה כולה. מנכ"ל הבנק הוא ציון קינן והיו"ר הוא יאיר סרוסי.

הפועלים סיים את 2013 ברווח נקי של כ-2.58 מיליארד שקל, לעומת רווח של 2.54 מיליארד שקל ב-2012. שיעור התשואה על ההון עמד על 9.3% בהשוואה ל-10.1% בשנת 2012.

הרווח המימוני נטו הסתכם בשנת 2013 בכ-8.42 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.41 מיליארד שקל בשנת 2012, גידול בשיעור של 0.1%. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2013 ב-874 מיליון שקל, בהשוואה ל-987 מיליון שקל בשנת 2012. שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי הסתכם בשנת 2013 ב-0.34% מהאשראי בהשוואה ל-0.39% בשנת 2012.

הכנסות תפעוליות ואחרות הסתכמו בשנת 2013 בכ-5.24 מיליארד שקל, לעומת כ-5.22 מיליארד שקל בשנת 2012, גידול בשיעור של 0.4%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנה שעברה בכ-8.96 מיליארד שקל בהשוואה לכ-8.82 מיליארד שקל בשנת 2012, עלייה בשיעור של 1.6%. עלייה זו נבעה מהפרשה לתוכנית התייעלות, המבוססת בעיקר על פרישה מוקדמת, בסך של כ-440 מיליון שקל. בנטרול הפרשה זו, חל קיטון בהוצאות.

ברבעון הרביעי של 2013 רשם הבנק רווח נקי של כ-651 מיליון שקל לעומת רווח של כ-652 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות המימון ברבעון עמדו על כ-2.07 מיליארד שקל לעומת 2.11 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2012. הבנק הכריז על חלוקת דיבידנד בהיקף של 106 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הרביעי.

תוכנית התייעלות

אתמול דיווח הבנק כי ההפרשה להתייעלות נובעת בשל תוכנית פרישה מוקדמת שהיא חלק משמעותי מתוכנית ההתייעלות, שכוללת קיצוץ במשרות וכן צמצום שטחי סניפים ומיזוג סניפים. הבנק לא פירט מהו מספר העובדים שירצה להוציא לפרישה מוקדמת, ואולם לפי הערכות מדובר ב-500 עובדים.

בחודש שעבר אסיפת בעלי המניות של הפועלים אישרה את תוכנית התגמול לבכירי הבנק הפועלים, ולפיה השכר החודשי של מנכ"ל הבנק קינן ושל היו"ר סרוסי יעמוד מעתה על עד 175 אלף שקל. נוסף על כך יהיו השניים זכאים לתגמול הוני במניות, וכן לבונוס אם הבנק יגיע לתשואה על ההון של 9.25% לפחות.

מנכ"ל הבנק, ציון קינן, אמר: "התוצאות הכספיות שאנו מציגים הינן הוכחה להצלחת האסטרטגיה שלנו, הנשענת על שני יסודות - צמיחה ויציבות, תוך ניצול מירבי של יכולותיו הבנקאיות והארגוניות של בנק הפועלים, המבטיחות את המשך מובילותו במערכת הבנקאית הישראלית. תוצאות אלה בולטות במיוחד על הרקע המורכב של בלימה בצמיחה, ריבית נמוכה והקשחה רגולטורית".

"הפחתנו השנה את ריכוזיות תיק האשראי ופעלנו לחיזוק וטיוב תיק האשראי במסגרת הידוק ניהול הסיכונים, בד בבד עם חיזוק הרווחיות העסקית. במקביל נחתם עם העובדים הסכם עבודה חדש. בד בבד הובילה ההנהלה תהליך התייעלות, במטרה לחזק את כושרו התחרותי של הבנק והתאמתו לסביבה המשתנה. אנו ממשיכים ביישום התכנית התלת-שנתית החדשה שקבע הדירקטוריון, המבוססת על ניתוח מעמיק של הסביבה הכלכלית, הרגולטורית והעסקית ונסמכת על יכולת הביצוע של הנהלת הבנק ועל מקצועיותם של העובדים".

עלות שכרו של קינן עמדה ב-2013 על כ-9.85 מיליון שקל (משכורת של כ-2.1 מיליון שקל ומענקים בהיקף כ-2.8 מיליון שקל) ועלות שכרו של יאיר סרוסי עמדה בשנה שעברה על כ-9.5 מיליון שקל (משכורת של כ-1.9 מיליון שקל ומענקים בהיקף כ-2.8 מיליון שקל).

צרו איתנו קשר *5988