הערכות: "לוויתן" מכיל פחות גז; דלק: אין שינוי באומדן

תגובת שותפויות "לוויתן": לא חל שינוי ביחס לאומדנים ע"פ דוח משאבים מותנים

חברות הייעוץ של משרד האנרגיה מעריכות כי היקף עתודות הגז בלווייתן נמוך באחוזים בודדים מההיקף שפרסמו השותפויות. לפי האומדן של השותפויות המתבסס על הערכות הגיאולוגים של מפעילת המאגר, חברת נובל אנרג'י, מכיל לוויתן כ-19 טריליון רגל מעוקבת (TCF) של גז טבעי. האומדן בעת גילוי המאגר עמד על 16 TCF.

את האומדנים השונים סיפקו חברות SGS ו-IHS שמייעצות למשרד האנרגיה בנושאים שונים הקשורים למשק הגז. ההבדל בין הממצאים של חברות הייעוץ ושל נובל אנרג'י לגבי גודלו של "לווייתן" אינם מעידים כי ההערכות של השותפויות אינן נכונות משום שהחברות עושות שימוש במתודולוגיה שונה מזו של נובל אנרג'י.

שותפויות "לוויתן" פירסמו הבהרה לבורסה כי האומדן שלהן לא השתנה: "לא חל שינוי ביחס לאומדנים ע"פ דוח משאבים מותנים", לשון ההודעה לבורסה. השותפות מבהירות כי משרד האנרגיה והמים מבצע באמצעות יועצים חיצוניים הליך לאומדן המשאבים במאגר. לפי מיטב ידיעת השותפות ההליך טרם הושלם, ובשלב זה לא הובא בחשבון כל המידע הרלוונטי והעדכני ביחס למאגר.

השותפות מבהירות עוד, כי דוח המשאבים הוכן על-ידי Netherland Sewell and Associates, חברה בלתי תלויה המתמחה בתחום הערכת המשאבים בעולם, באופן התואם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום כנדרש בתקנות ניירות ערך.

בין נובל לחברות הייעוץ מתנהלים מגעים בנושא זה מספר שבועות. בשלב זה לא ברור האם לאומדן השונה של חברות הייעוץ יהיו השלכות כלשהן, אך נראה כי משרד האנרגיה יצטרך לקבל הכרעה באיזו מתודולוגיה עליו להשתמש במסגרת החלטתו האם לתת רישיון ייצוא לבעלי הזכויות ב"לווייתן".

במסגרת רישיון הייצוא אמורה להיות מפורטת הכמות המדוייקת של גז שניתן לייצא מהמאגר. מדובר בהחלטה שצפויה להתקבל בעוד מספר חודשים, רק לאחר שיזמי לוויתן יגיעו להסכמי ייצוא גז ויגישו בקשה לרישיון ייצוא.

צרו איתנו קשר *5988