גבעות עולם: הוחלט לבצע ניקוי בתחתית באר "מגד 6"

לביצוע הליך הניקוי והלוגים יש עלות נוספת של כחצי מליון דולר ■ להערכת השותף הכללי לא צפויות השלכות מהותיות על לוחות הזמנים

שותפות גבעות עולם, הקודחת את באר "מגד 6" מדווחת הבוקר כי "השותף הכללי, לאחר שהתייעץ גם עם מומחה שהגיע מחו"ל החליט לבצע באמצעות ציוד מיוחד ניקיון של 300 המטרים בתחתית הבאר".

לאחר שיושלם הליך הניקוי השותפות תבצע שוב לוגים מיוחדים לבדיקת איכות וגובה הצמנט שהוחדר לבאר הן בתחתית הבאר והן במקטעים העליונים שמעל העומק של 4,450 מטר.

בגבעות מדגישים כי "עד לביצוע הלוגים אין כל וודאות באשר לאיכות וגובה הצמנט בבאר. כמו כן הסיכויים שהצמנט הגיע למקטעים העליונים (מעל 4,450 מטר) אינם גבוהים".

עוד מציינים בגבעות כי לשם ביצוע פעולת הפרופנט יש צורך שאיכות הצמנט תאפשר את ביצוע הפעולה. לפיכך "אין כל וודאות שגם בעומקים שאליהם הגיע הצמנט ניתן יהיה לבצע את פעולת הפרופנט במקרה ויסתבר כי איכות הצמנט לא מספיקה".

לאחר ביצוע הלוגים יקבלו בגבעות החלטה האם רצוי לנסות לבצע פעולת פרופנט או לנסות להפיק ללא פעולת פרופנט. אם יוחלט לנסות לבצע פעולת פרופנט תבדוק השותפות באיזה מקטעים ניתן לבצע פראק אם בכלל ו/או על שיטות המרצה אחרות שבעזרתן ניתן יהיה להגיע להפקת נפט מהבאר.

בגבעות מציינים כי לביצוע הליך הניקוי והלוגים יש עלות נוספת של כחצי מליון דולר. להערכת השותף הכללי לא צפויות השלכות מהותיות על לוחות הזמנים.

צרו איתנו קשר *5988