1.2 מ' ש' שכ"ט לעוה"ד נאור וגרשט בייצוגית נגד דלק נדל"ן

התביעה נדחתה במחוזי, אך בעקבות ערעור שהגיש גרשט לעליון היא הסתיימה בפשרה, לפיה בעלי המניות יקבלו כ-30 מיליון שקל מהחברה בגין מצגים מטעים ■ עורכי הדין דרשו שכ"ט של 3.9 מיליון שקל - אך העליון קבע כי הסכום מופרז

משרד עורכי הדין אופיר נאור ורנן גרשט יקבל 1.2 מיליון שקל כשכר-טרחה בגין ייצוג בעלי המניות בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת דלק נדל"ן בגין מצגים מטעים בדוחות הכספיים של החברה - כך קבע היום (ד') בית המשפט העליון.

הבקשה לאישור התביעה הייצוגית נדחתה על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אך בעקבות ערעור שהגיש עו"ד גרשט לעליון הגיעו הצדדים לפשרה, לפיה הערעור יימחק, ובתמורה בעלי המניות בדלק נדל"ן יקבלו פיצוי של כ-30 מיליון שקל מהחברה. עוד נקבע בהסכם הפשרה כי משרד עורכי הדין יקבל שכר-טרחה של 3.9 מיליון שקל.

היום אישר העליון את הפשרה באופן חלקי: בית המשפט אישר את הסכום שיקבלו בעלי המניות, אך קבע כי משרד עורכי הדין ייאלץ להסתפק בשכר-טרחה בגובה 1.2 מיליון שקל. בנוסף יקבל עו"ד גרשט 300 אלף שקל, שכן הוא החזיק בעצמו במניות החברה, ייצג את עצמו בהליך ויגרוף לכיסו גם את גמול התובע הייצוגי.

במסגרת הסדר הפשרה הוסכם, כאמור, בין הצדדים כי עו"ד גרשט יקבל שכר-טרחה והוצאות בסכום כולל של כ-3.9 מיליון שקל. ואולם, שופטי העליון, הנשיא אשר גרוניס, יורם דנציגר וצבי זילברטל, קבעו כי "מדובר בסכומים מופרזים בנסיבות העניין". זאת, לדבריהם, בעיקר נוכח העובדה כי הסדר הפשרה גובש בערכאת הערעור, לאחר שהבקשה לאישור תביעה ייצוגית נדחתה על-ידי המחוזי.

"מידת ההצלחה לה זכה התובע המייצג בניהול ההליך עד שהושגה הפשרה היא שיקול רלוונטי בפסיקת שיעור הגמול ושכר-הטרחה", ציינו השופטים. "מובן שכאשר מושגת פשרה בערכאת הערעור, וכאשר מדובר במקרה שבו הערכאה הדיונית דחתה את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית, על שיעור הגמול ושכר-הטרחה להיות נמוכים יותר, בדרך-כלל, מאשר במקרה שבית המשפט קמא (המחוזי - ח' מ') אישר אותה".

"בישול" דוחות

את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף 720 מיליון שקל נגד קבוצת דלק, נגד בעל השליטה בה יצחק תשובה ונגד חברי הדירקטוריון, הגיש עו"ד גרשט, בעל מניות פרטי בחברת דלק נדל"ן ב-2011. זאת, בטענה כי דלק נדל"ן (שעד 2008 הייתה בבעלות קבוצת דלק) פירסמה לאורך השנים דיווחים מוטעים ונהגה בחוסר הוגנות כלפי המשקיעים, מה שהסב להם נזק של מאות מיליוני שקלים, במחיקת שווי החזקות הציבור בחברה.

את תביעתו ניסה עו"ד גרשט לבסס, בין היתר, על חקירה שניהלה רשות ניירות ערך נגד דלק נדל"ן והמנכ"ל לשעבר, איליק רוז'נסקי, בחשד ל"בישול" דוחות כספיים בעבר. בתביעתו הוא תקף את חברי הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה וטען כי הם הפרו את חובתם לפעול בתום-לב, תוך הצגת מצגי-שווא כלפי בעלי המניות.

גרשט טען, בין היתר, כי "אילולא פעלו בעלי השליטה, הדירקטורים ומנכ"ל החברה באופן שיש בו משום הטעיה, תוך הצגת מצגים כוזבים - אזי לא היו בעלי המניות מקרב הציבור רוכשים מלכתחילה את מניות החברה".

לטענת גרשט, מדובר ב"שורה של דיווחים כוזבים" שפירסמה החברה בעבר, וכן "דיווחים מטעים שנעשו בדוחות הכספיים ובדיווחיה של החברה, אשר בחלקם נתמכו בהערכות שווי מנופחות ושקריות ובמצגים שקריים שהוצגו".

על בסיס הערכות אלה, טען גרשט, נטלה החברה הלוואות וכן פרעה חלק מחובותיה עבור מקצת בעלי האג"ח בעבר .

גרשט אף הביא דוגמה לאחד מהדיווחים המוטעים. לטענתו, "באוגוסט 2008 החברה פירסמה הערכת שווי שהוזמנה על-ידה, ובה הוצג לציבור שוויה הכלכלי: ההון העצמי עמד על 3.5 מיליארד שקל, שווי שבדיעבד התברר כשגוי וכמטעה".

"התכלית: פרסום"

הנתבעים שללו את טענותיו של עו"ד גרשט. "על הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד קבוצת דלק ונגד יצחק תשובה חלה התיישנות, ובנוסף היא כל-כולה 'עיתונות'. היא מבוססת על גזרי כתבות, ותכליתה לקבל פרסום בעיתונות", טענו בזמנו עורכי הדין פנחס רובין ועופר צור, באי-כוחם של דלק ותשובה, בדיון שנערך במחוזי בתל-אביב.

עו"ד גרשט מסר בתגובה להחלטת העליון: "בכל הסדר נושים בעלי מניות לא מקבלים דבר. בעקבות ההליך שניהלתי הצלחנו להביא לבעלי המניות 30 מיליון שקל, שזה סכום מכובד, ועל כך העליון פסק את שכרי".

צרו איתנו קשר *5988