OECD: ההאטה בצמיחה בישראל זמנית; יש סיכונים בנדל"ן

ארגון המדינות המפותחות עדכן את תחזיות הצמיחה שלו, וצופה לישראל צמיחה של 3.2% השנה ■ "יש להמשיך באחידות פיסקלית, על מנת לחסום האטה משמעותית בפעילות. עם זאת, תהליך זה צריך להשען יותר על הגדלת ההכנסות, כולל התייעלות וצמצום של פטורים מסוימים ממס"

ארגון ה-OECD חותך שוב את תחזית הצמיחה העולמית, וצופה שהכלכלה הגלובלית תצמח בשנת 2014 בקצב של 3.4%, לפני האצה קלה בשנת 2015, אז הכלכלה הגלובלית צפויה לצמוח ב-3.9%.

בתחזית הארגון עבור כלכלת ישראל, אשר צפויה לצמוח השנה ב-3.2% לפי התחזית, נכתב כי "ההאטה בצמיחה בשלהי 2013, שקשורה בחלקה לייסוף בשער המטבע ובהידוק התקציבי, צפויה להיות זמנית בלבד. הכלכלה תתמך בסביבה חיצונית שתשתפר בהדרגה, מה שיוגבר על ידי יצור גז ושיעורי ריבית נמוכים.

"עם צמיחה שתגבר ל-3.5% ב-2015, האבטלה צפויה להשאר נמוכה. ללא קשיי אינפלציה, עדיין יש צורך במדיניות מוניטרית מרחיבה על מנת לקיים את הביקוש ולנהל את ההשפעות של הייסוף במטבע והצמצום של הגרעון התקציבי".

"עם זאת", נכתב, "עדיין יש לקחת בחשבון את הסיכונים שבהתחממות יתר של שוק הנדל"ן. יש להמשיך באחידות פיסקלית, על מנת לחסום האטה משמעותית בפעילות. עם זאת, תהליך זה צריך להשען יותר על הגדלת ההכנסות, כולל התייעלות וצמצום של פטורים מסוימים ממס".

לכלכלת ארה"ב צופה הארגון צמיחה של 3.9% ברבעון הנוכחי, לאחר צמיחה של 0.1% בלבד ברבעון הראשון, כפי שפורסם לאחרונה. הארגון צופה צמיחה של 2.6% ב-2014 ו-3.5% בשנת 2015.

עם זאת, על פי ה-OECD, האינפלציה בארה"ב צפויה להמשיך להכביד על הכלכלה, ושיעור האבטלה צפוי לעמוד בממוצע על 6.5% ב-2014.

עבור רוסיה, החדשות מדאיגות יותר. הארגון צופה למדינה צמיחה של 0.5% בלבד השנה, בשל הסיכונים שהמתיחות עם אוקראינה מציבים לכלכלתה. התחזית הקודמת, לפני תחילת הקרבות בין הצדדים, עמדה על צמיחה של 2.3%

צרו איתנו קשר *5988