ניתוח "גלובס": שינויים בהרגלי הרווח בחיסכון הפנסיוני

חברות הביטוח הציגו ב-2013 רווח כולל לפני מס של 5.7 מיליארד שקל, השני בגובהו אחרי 2008 ■ בחינת מקורות הרווחיות מלמדת כי עדיין לא נמצא היורש הראוי לרווח בפוליסות המשתתפות ברווחים, כשהפוליסות החדשות עדיין הפסדיות והפנסיה לא מהווה תחליף מלא

לא אחת משמיעים ראשי ענף הביטוח קריאות בדבר הרווחיות שהולכת ופוחתת בענף. הדברים אמורים בעיקר בכל הקשור לעסקים החדשים בעולם הביטוח הפנסיוני, שמניב חלק מרכזי מהרווחים של החברות. זאת בדגש על ביטוחי המנהלים המאוד רווחיים היסטורית, כשהמשקל עובר יותר ויותר (בתהליך שיבוא לביטוי מלא רק בעוד שנים רבות) לתחום הפנסיה, שמאופיין בשיעורי רווחיות שונים למדי.

ראשית, מבדיקת "גלובס" עולה כי בסיס הפעילות של החברות צומח בשיעורים אדירים. כך, גם אם שיעור הרווחיות יורד, הרי שהרווח האבסולוטי לא מצטמק. בסוף 2003 נוהלו בענף הביטוח השקעות בהיקף מצרפי של כ-124.5 מיליארד שקל. מאז עברו עשר שנים, ובסוף 2013 כבר דובר על סכום של כ-339.1 מיליארד שקל - זינוק של 172% בסך הכול, וממוצע גידול שנתי של כ-10.5%. גידול אדיר זה בנכסים שמושקעים על-ידי הענף, ושמהם מגיע חלק ניכר מההכנסות של הענף, אמנם לא מלווה בגידול דומה ברווחים שהענף מציג, אך משפיע וצפוי להמשיך ולהשפיע על הרווחים שיציג הענף בעתיד.

כך או אחרת, נכון לסוף 2013 הציג משק הביטוח המקומי רווח כולל לפני מס על הכנסה של כ-5.7 מיליארד שקל (מצרפי) - הסכום השני בגובהו שהציג הענף, לאחר שנת 2009, שהתאפיינה בעליות חדות מאוד בכל אפיקי ההשקעה. ככלל, בשנים 2003-2013 הציג משק הביטוח רווח כוול לפני מסים על הכנסה בהיקף של כ-42.7 מיליארד שקל, והרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם מצרפית בכ-24.5 מיליארד שקל.

ואולם, כאמור, לצד הרווחיות האבסולוטית הגבוהה של הענף, הרי שבהסתכלות ממוקדת יותר על מקורות רווחיות מרכזיים רואים שינויי מגמה ברורים, ופרמננטיים. במקרה זה אנו מדברים על הרווח ממגזר החיסכון לטווח ארוך, שמורכב משלושה אפיקי חיסכון: ביטוחי החיים, המאוד רווחיים בראייה רב-שנתית; הפנסיה, שהנה אפיק החיסכון הצומח ביותר; והגמל וההשתלמות.

הפעם נתמקד בשני האפיקים המרכזיים במגזר החיסכון לטווח ארוך: פוליסות החיסכון בביטוחי החיים ופעילויות הפנסיה החדשה. התמונה העולה מבדיקתנו, נכון לסוף 2013, ממחישה היטב את משמעות התזוזה מתיק גדול של הפוליסות המשתתפות ברווחים (שכבר לא נמכרות מאז 2004, הגם שהן עדיין מניבות רווחי עתק לחברות), לפוליסות חדשות יותר, שנמכרו בהמוניהן מ-2004 ועד 2013, ושעדיין אינן רווחיות, ובעיקר למכירות בהיקפים אדירים של חיסכון באמצעות קרנות הפנסיה.

רווחיות נמוכה יותר בפנסיה

ב-2013 הניב תחום ביטוח החיים רווח מצרפי של כ-2.2 מיליארד שקל. לא מדובר בתיק הומוגני, אלא במכלול של קבוצות של פעילויות, שהקבוצה המרכזית בהן היא פוליסות החיסכון.

גם קבוצה זו, של פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון (שהניבו ב-2013 רווח כולל לפני מס של כ-1.7 מיליארד שקל), אינה עשויה מקשה אחת. ישנם שלושה סוגי תיקי פוליסות חיסכון, שהשניים הרווחיים בהם הם הפוליסות שנמכרו עד 1990, שהניבו ב-2013 רווח מצרפי כולל של כ-392 מיליון שקל; והפוליסות המשתתפות ברווחים, שנמכרו עד 2003, ושהניבו לענף רווח כולל לפני מס מצרפי של כ-1.9 מיליארד שקל - והן שמהוות את מנוע הרווחים המרכזי במגזר החיסכון לטווח ארוך, למרות שאינן נמכרות למבוטחים חדשים כבר כעשור.

את הפוליסות המשתתפות ברווחים החליפו הפוליסות שהחלו להימכר מאז 2004, וכאן התמונה שונה. למרות השנים הרבות שעברו מאז שהתיק החל להימכר, הוא עדיין רחוק מלהיות רווחי. הפוליסות שנמכרות מ-2004 ואילך הניבו לענף ב-2013 הפסד של כ-609 מיליון שקל, ורק שתי חברות הציגו בתחום זה רווחיות קטנה: הראל עם רווח של כ-14 מיליון שקל ואיי.די.איי ביטוח (שהנה שחקן נישתי בשוק זה) עם רווח של כ-2 מיליון שקל.

למרות הרווחיות, שעדיין לא מתבטאת בתיקי הפוליסות מ-2004, מדובר בתיק ייחודי שזוכה מחד ל"הגנה" מצד הרגולציה (שימור לקוחות אפקטיבי) כתוצאה מביטול הבטחת מקדמי תוחלת החיים בפוליסות אלה כבר במועד תחילת החיסכון. מהצד השני הצעדים הרגולטוריים הללו הביאו לעצירה חדה במכירות פוליסות אלה, כך שהמוצר המרכזי והכמעט יחיד כיום בשוק החיסכון הפנסיוני הוא קרנות הפנסיה החדשות.

מבחינת החברות מדובר על שינוי תפיסתי וממשי בפעילות, ולצד הגידול החד בנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה החדשות, שיעור הרווחיות ביחס לרזרבות שם נמוך משמעותית מאלו שענף הביטוח התרגל אליהן בפוליסות החיסכון הישנות והמשתתפות ברווחים. מדובר בשיעור של 0.2% בפנסיה, לעומת 1.6% ו-0.7% בפוליסות המשתתפות ברווחים ובפוליסות הישנות מבטיחות התשואה, בהתאמה. אגב, ביחס לדמי הניהול הקרנות מציגות רווחיות נאה של כ-20%.

כך או אחרת, הרווחיות של הפנסיה היא שצפויה לתת את הטון בעתיד הרחוק יותר בכל הקשור לרווחיות של חברות הביטוח, ועד אז פוליסות החיסכון מחפשות עדיין את הרווחיות שמתעכבת, אך תגיע לבסוף גם בפוליסות שנמכרו מאז 2004 ואילך.

ביטוח מנהלים
 ביטוח מנהלים

שיעורי הרווחיות של ענף הביטוח לאורך שנים
 שיעורי הרווחיות של ענף הביטוח לאורך שנים

צרו איתנו קשר *5988