ביהמ"ש: חבר קו-אופ שהתלונן על אי-סדרים פעל בחוסר תום-לב

‎המחוזי דחה את טענותיו של מרק טל, חבר אגודת הקו-אופ, שדרש מסמכים כדי לבסס תביעה נגזרת: ‏‎"מלין על החלטות שהתקבלו בתמיכתו ובברכתו"

"חוסר תום-לב", "חוסר ניקיון-כפיים" וניהול הליך משפטי מתוך "מניעים אישיים וזרים" - כך מגדיר שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב את התנהלותו של בעל מניה באגודת הקו-אופ, שהגיש בקשה למתן צו גילוי מסמכים נגד האגודה בטרם הגשת תביעה נגזרת, תוך שהוא מציג לבית המשפט תמונה "חלקית", "מגמתית" ו"מטעה".

מדובר בעניינו של בעל המניה מרק טל, חבר מורשון האגודה (גוף מקביל לאסיפה הכללית), חבר מזכירות אגודת הקו-אופ, שעד ליוני אשתקד, במשך כעשור, כיהן גם כחבר דירקטוריון חברת קו-אופ - רשת סופרמרקטים בע"מ, מטעם האגודה.

בינואר השנה פנה טל לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה למתן צו המורה לחברה ולאגודה למסור לידיו רשימה ארוכה של מסמכים הנוגעים לפגמים שנפלו, לטענתו, בהתנהלות החברה.

לטענתו, הפגמים שמצא מהווים עילות להגשת תביעה נגזרת נגד החברה, והמסמכים המבוקשים נדרשים לו לשם בניית התשתית לתביעה. בקשתו כללה שורת טענות נגד הקו-אופ, דירקטורים החברים בו, מנהליו בעבר וכן מנכ"ל הקו-אופ כיום, עופר פיינשטיין.

בין הפגמים שמצא לכאורה, טען טל כי ב-2011 התגלו אי-סדרים באחת ממחלקות החברה, אך חברי הדירקטוריון והיועמ"ש של החברה התרשלו בטיפול בבעיה, לא קיימו דיון פתוח ולא פעלו למיצוי ההליכים כלפי העובדים הנוגעים לאותה פרשה.

מנגד, אגודת הקו-אופ והחברה הגישו תגובה מפורטת ומנומקת לבקשה ולרקע העומד בבסיסה, שממנה עלה כי הבקשה הוגשה במסגרת מאבק אישי שטל מנהל נגד החברה והנהלתה ממניעים אישיים, ולאחר שלא נבחר לכהונה נוספת בדירקטוריון.

לטענתם, הבקשה הוגשה בחוסר תום-לב, שכן טל כיהן במשך שנים רבות במזכירות האגודה, בדירקטוריון החברה ובמספר ועדות משנה של הדירקטוריון, לרבות ועדת הביקורת, ומעולם לא התנגד ולא הביע כל הסתייגות באשר ל"פגמים" שהעלה בבקשתו.

עוד נטען על-ידי הקו-אופ כי טל מעלה טענות בדבר רשלנותם של חברי הדירקטוריון, שעמם הוא נמנה בעת הרלוונטית, ולמעשה הוא מבקש להגיש תביעה נגזרת בשם החברה נגד עצמו.

השופט חאלד כבוב דחה את בקשת טל וקיבל את עמדת הקו-אופ. לדבריו, "עיון בחומר הראיות מעלה כי הבקשה הוגשה בחוסר תום-לב קיצוני ובחוסר ניקיון-כפיים". זאת, בין היתר, משום ש"במסגרת הבקשה, טל מלין על החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה בתמיכתו ובברכתו, תוך שהוא מציג בפני בית המשפט את העובדות הרלוונטיות באופן חלקי ואף מגמתי".

קביעה זו ניתנה לאחר שהתברר לבית המשפט כי טל הצביע בעד מינוי הוועדה שקבעה את שכרו של המנכ"ל הקודם, שלטענתו נקבע שלא כדין, וכן הביע תמיכה באי-מיצוי ההליכים עם העובדים שלקחו חלק באי-הסדרים שעליהם הלין.

בית המשפט ציין כי לאחר קבלת תשובת הקו-אופ, סיפק טל הסבר לפער בין בקשתו לבין התנהלותו בפועל, שבמסגרתו הבהיר כי רק לאחר שקיבל מידע נוסף יכול היה להשלים את הפאזל, בדיעבד.

ואולם, בית המשפט אינו מקבל הסבר זה: "מלבד העובדה שהסברים אלה הועלו רק בשלב מאוחר ולא נזכרו בבקשה שהוגשה לבית המשפט, הם אינם משכנעים".

עוד נקבע כי בקשתו של טל נגועה בשיהוי קיצוני, ומוזכרות בה טענות ועילות תביעה לכאורה שהתגבשו לפני כשנתיים עד עשור. "הבחירה לפנות לבית המשפט רק ודווקא עכשיו מוליכה למסקנה כי ביסוד הדברים עומדים מניעים אישיים וזרים, ולא טובת החברה", כתב השופט.

השופט סיכם את במילים קשות: "על החפץ לבוא בשערי בית המשפט לפעול בכפיים נקיות. הגשת בקשה המגלה טפח ומכסה טפחיים אסורה ומסבה נזק, ולעיתים אף עלולה להוביל את בית המשפט לקבל החלטות שגויות על בסיס מידע מגמתי ומטעה. הדברים חמורים במיוחד שעה שמתגלה כי מאחורי הצגתן החלקית של העובדות הרלוונטיות ניצב חוסר תום-הלב שבהגשת הבקשה".

על רקע אמירות אלה חייב בית המשפט את טל בתשלום הוצאות משפט בסך 50 אלף שקל לקו-אופ.

צרו איתנו קשר *5988