תמלוגי המדינה מהגז יגיעו ל-2.1 מיליארד שקל ב-2020

מכירות הגז הטבעי, המהוות מקור ל-94% מהתמלוגים שמקבל המשרד צפויות לגדול בעקבות תחילת הפקת הגז מלוויתן ב-2018

הכנסות המדינה מתמלוגים צפויות לגדול בהתמדה עד שנת 2020 ולהסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל בשנה, כך עולה מתחזית אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. מדובר בצפי להכנסות הגבוהות פי 4 ביחס להכנסות בפועל מתמלוגים בשנת 2013, שעמדו על כ-543 מיליון שקל, ופי 10 בהשוואה להכנסות בפועל בשנת 2012, שעמדו על 233 מיליון שקל.

"מגדילים הכנסות"

התחזית כוללת את התמלוגים על גז טבעי, נפט ומחצבי טבע נוספים כגון פוספטים ונחושת (לא כולל תמלוגים ממפעלי ים המלח) ולפיה אומדן התמלוגים המצטבר בין השנים 2014-2020 עומד על 9.7 מיליארד שקל. תרומתו של הגז הטבעי לאוצר המדינה היא הגבוהה ביותר ועומדת על 94% מסך ההכנסות מתמלוגים. התמלוגים על הגז, בשיעור של 12.5%, לא שונו על ידי ועדת ששינסקי הראשונה.

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום אמר כי "המשרד פועל להרחבת גביית התמלוגים על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ולהפחית את יוקר המחיה. המומחיות המיוחדת שצבר המשרד מאפשרת לו להפעיל מנגנוני בקרה מיטביים ואפקטיביים בתחום התמלוגים מאוצרות הטבע".

על פי נתוני המשרד, גידול חד בהכנסות המדינה צפוי להגיע בשנת 2018 עם תחילת הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן. כזכור, במארס האחרון העניק הממונה על ענייני הנפט במשרד, שטרי חזקות להפקה ולפיתוח של גז טבעי בשטחי הרישיונות, שמחייבים את בעלי החזקות לתוכנית פיתוח ולעמידה בלוחות זמנים שנקבעו מראש.

תחזית הכנסות משרד התשתיות
 תחזית הכנסות משרד התשתיות

צרו איתנו קשר *5988