רוצים לבקש ייצוגית נגד העירייה? לא בטוח שהמאמץ משתלם

בתי המשפט קיבלו בשנה שחלפה 144 החלטות בנוגע לבקשות לתביעה ייצוגית נגד רשויות מקומיות - 125 מתוכן נדחו, 4 הסתיימו בפשרה, ורק 16 יתנהלו בבימ"ש ■ בתיקים שהסתיימו, נקבע גמול ממוצע של 20 אלף שקל לתובעים

לא מרוצים מהעירייה שלכם? הארנונה גבוהה מדי והשירותים נמוכים מדי? זה הזמן להגיש תביעה ייצוגית. נתונים שאסף משרד מיכאל רוזן, המתמחה במיסוי עירוני ובתובענות הייצוגיות, מגלים כי בשנת 2013 הוגשו לא פחות מ-364 בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב, מה שמלמד על ממוצע של תביעה בכל יום. סך התביעות הגיע לסך כולל של 1.5 מיליארד שקל. 314 תביעות הוגשו כנגד רשויות מקומיות ו-51 תביעות הוגשו כנגד תאגידי מים וביוב (או שניהם במשותף).

נגד עיריית הרצליה ועיריית תל-אביב הוגשו בשנה שעברה התביעות הרבות ביותר (9 ו-8, בהתאמה). כנגד תאגיד הגיחון הירושלמי הוגש המספר הגבוה של תביעות כנגד תאגיד מים וביוב (7). גם הפריפריה "זוכה" לכבוד: באזור הצפון הוגשו כמעט מחצית מהתביעות (179), מתוכן 114 הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה ו-65 תביעות הוגשו לבית המשפט המחוזי בנצרת.

ומסתבר שאולי יש גם עונתיות בתחום: החודשים בהם הוגש מספר התביעות הגבוה ביותר היו אוקטובר (54) ונובמבר (43).

תקדים בעליון

האם המאמץ משתלם? לא בטוח. ב-2013 ניתנו החלטות ב-145 בקשות לאישור תובענות ייצוגיות. רובן המכריע, 125, נדחו או נמחקו - 66 נדחו עקב הודעה על חדילה מגבייה, 23 נדחו לגופן ולגבי 36 בקשות הוגשו בקשות להסתלקות מהתביעה. רק בנוגע ל-16 בקשות ניתנו החלטות המאשרות ניהול תביעה ייצוגית. ביחס ל-4 הליכים אושרו הסדרי פשרה.

בתיקים שהסתיימו בשנת 2013 נפסק גמול כולל של כ-1.5 מיליון שקל לתובעים הייצוגיים. שכר-הטרחה לעורכי הדין שייצגו אותם הסתכם ב-4.8 מיליון שקל.

הסכום הגבוה ביותר נפסק במסגרת הסדר פשרה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב - 663 אלף שקל כגמול לתובעים ו-1.192 מיליון שקל כשכר-טרחה לעורכי הדין. מדובר בהסדר פשרה בתביעה נגד עיריית הוד-השרון (תצ 38109-01-10 יעקב פלד ואח' נ' עיריית הוד-השרון), בגין גביית היטל תיעול לאחר חלוף תקופת ההתיישנות. במסגרת ההסדר, החיובים גם הופחתו משמעותית.

בכל מקרה, זהו החריג שאינו מלמד על הכלל: סכום הגמול הממוצע בהליכים בהם נפסק גמול (ללא הסכום הגבוה ביותר) עמד על מעט יותר מ-11 אלף שקל (20.5 אלף שקל בממוצע כולל). שכר-הטרחה הממוצע בתיקים שבהם נקבע שכר-טרחה (בנטרול הסכום הגבוה ביותר) עמד על 48.4 אלף שקל (64 אלף שקל בממוצע כולל).

סכומי מינימום

לדברי עו"ד מיכאל רוזן, מניתוח הנתונים עולה כי קיימת מגמה בבתי המשפט להפחית שכר-הטרחה בתביעות ייצוגיות ואת הגמול המוענק לתובעים.

לדבריו, "מדובר בתופעה מדאיגה באופן שעלול לפספס את כוונת המחוקק להפרטת הרגולציה". אם תימשך המגמה, חושש רוזן כי המוטיבציה לפעול לתיקון עוולות מתמשכות הנובעות מגבית יתר לא חוקית תלך ותפחת, "ואנו ניסוג שנים רבות לאחור, עת רשויות ציבוריות פעלו בחוסר שקיפות".

החלטה דרמטית אחרת ניתנה בשנה האחרונה בתביעה שהוגשה בצפון, במסגרתה ניתן אישור הודעת חדילה בנושא חישוב שגוי של ריבית פיגורים (תצ 45963-02-13 סלאמה חסן נ' מועצה מקומית משהד). בית המשפט קבע כי בשל היעדר פנייה מוקדמת המבקש ובאי כוחו אינם זכאים לגמול ושכר-טרחה. ההחלטה בוטלה בערעור לעליון (עע"מ 4819/13) ונפסק 10,000 שקל כגמול ו-25 אלף שקל כשכר-טרחה והחזר הוצאות בסך 7,000 שקל. לדברי רוזן ועו"ד שלומי ברקאי, נראה כי סכומים אלה שפסק העליון הם סכומי מינימום בתביעות ייצוגיות מוצדקות.

תביעה ייצוגית - 4 אפשרויות

* חדילה:

כאשר מוגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד אחת מרשויות המדינה, נתונה להן אפשרות להודיע על "חדילה" מהגבייה שבגינה הוגשה הבקשה לאישור. אם הרשות עושה זאת, לא ניתן לאשר תביעה ייצוגית כנגדה והבקשה נדחית. בדרך-כלל, במקרה כזה נפסק גמול תובע מייצג ושכר-טרחה לעורכי הדין (המשולמים על-ידי הרשות).

* הסתלקות:

אם מגיש בקשת האישור אינו מעוניין להמשיך בתביעה (עקב תגובת העירייה או המלצת בית המשפט) הוא רשאי להגיש בקשה להסתלק מהתביעה. במסגרת הסתלקות, בית המשפט רשאי לאשרה בתנאים לפי שיקול-דעתו (ללא הוצאות, חיוב המבקש בהוצאות המשיבה או אף חיוב המשיבה בגמול ושכר-טרחה בנסיבות המתאימות).

* דחייה:

בית המשפט מחליט לדחות את התביעה; לרוב תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבע.

* אישור:

בית המשפט מאשר את התביעה כתביעה ייצוגית. רוזן מציין כי במצב כזה בדרך-כלל הנתבעת מנסה להגיע להסכם פשרה או לערער, "ונדירים המקרים שבהם תביעה ייצוגית מנוהלת עד למתן פסק דין".

גמול לפי בית משפט
 גמול לפי בית משפט

כמות תביעות שהוגשו ב 2013
 כמות תביעות שהוגשו ב 2013

בית משפט
 בית משפט

צרו איתנו קשר *5988