כיל תפריש 135 מיליון דולר בשל הבוררות מול המדינה

זאת כתוצאה מיישום פסק הבוררות החלקי בינה לבין מדינת ישראל בגין השנים 2000 ועד לתום הרבעון השני של 2014

חברת הדשנים כיל שבשליטת החברה לישראל של עידן עופר, דיווחה היום (ג') לבורסה כי תפריש כ-135 מיליון דולר בדוחות הרבעון השני של השנה הנוכחית, סכום הכולל ריבית ומנוכה מהשפעת מס, וזאת כתוצאה מיישום פסק הבוררות החלקי בינה לבין מדינת ישראל בגין השנים 2000 ועד לתום הרבעון השני של 2014. מדובר על סכום הפרשה נטו הכולל ריבית ומנוכה השפעת מס.

בעקבות כך הודיעה החברה האם - החברה לישראל, כי תבצע גם היא הפרשה - של כ-70 מיליון דולר ברבעון השני של 2014 וזאת בגין החזקותיה בכיל.

‏‏"פסק הבוררים הוא פסק חלקי וטרם נקבעו התחשיבים הכספיים לאופן יישמו." ציינה כיל בדיווח והוסיפה "לפיכך, הערכת החברה מבוססת על הנחות שונות, בהתאם למיטב הבנתה של החברה את אופן חישוב התמלוגים הנובע מפסק הבוררות החלקי. הסכום הסופי שייפסק בידי הבוררים, בתום השלב השני של הבוררות, ולאחר שייקבעו בידיהם התחשיבים הכספיים, כאמור, עשוי להיות שונה, לרבות מהותית, מסכום ההפרשה".

לאחרונה זכתה מדינת ישראל בבוררות מול כיל לפיה נדרשה האחרונה לשלם למדינה תמלוגים בהיקף של 291 מיליון דולר בגין השנים 2000 ועד מארס 2011. חלק ניכר מהתביעה של המדינה כנגד חברת הדשנים התייחס למוצרים שהפיקה כיל ברמת חובב המבוססים על ברום. המדינה טענה כי מדובר במוצרים שחייבים בתשלום תמלוגים מהם השתמטה כיל במשך שנים, אף שבכיריה ידעו על כך ואף הביעו חששם מתביעה כזאת במסגרת דיונים שהתקיימו בעבר בדירקטוריון החברה. בכיל טענו מנגד כי המדינה בעצמה פטרה אותה בעבר מתשלום תמלוגים על מוצרי המשך, עת הפריטה את החברה ומכרה אותה למיליארדר שאול אייזנברג.

בהמשך לפסק הבוררות הנ"ל מציינת כיל כי בשנת 2013 שילמה החברה הבת - מפעלי ים המלח, תמלוגים לממשלת ישראל בגין מכירות ברום בסך של כ-10.3 מיליון דולר. יחד עם זאת מוסיפה כיל כי אם הייתה משלמת תמלוגים בגין מוצרי ההמשך של הברום, אז היה גדל היקף ההפרשה ב-11.4 מיליון דולר נוספים, כלומר היקף ההפרשה כולו היה עומד על 21.7 מיליון דולר.

‏"פסק הבוררות אינו כולל היקפים תחשיביים ואנו נאלץ להמתין לתום השלב השני שלו", ציין האנליסט אמיר אדר מבית ההשקעות מיטב דש ומוסיף כי כיל תגיע להפרשה של 21.7 מיליון דולר, בשל תוספת התמלוגים למוצרי ההמשך של הברום, אזי שמדובר על פגיעה של כ- 3 מיליון דולר לרבעון, כ-100 נקודות בסיס מבחינת המרווח התפעולי של מגזר הברום. ‏

כיל סיימה את הרבעון הראשון של השנה הנוכחית בצניחה של 57% ברווח הנקי, שהסתכם ב-131 מיליון דולר, וזו מיוחסת בעיקר להוצאות חד פעמיות בהיקף של כ-58 מיליון דולר. בנטרול הוצאות אלה היו רווחי החברה יורדים ב-31%. מגזר המוצרים התעשייתיים של כיל, בהם נמנים מוצרי הברום, רשמו בשורת המכירות כ-337 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, הרווח התפעולי הסתכם בכ-34 מיליון דולר, וגילם שיעור רווחיות תפעולית של 10.3% לעומת כ-14% ברבעון המקביל אשתקד. ‏

צרו איתנו קשר *5988