שוק לוהט: תדיראן ואלקטרה נדל"ן מגייסות אג"ח בסיכון מתון

הגיוסים, של עד 100 מיליון שקל בתדיראן, ועד 125 מיליון שקל באלקטרה, קיבלו ממידרוג דירוג Baa

שי וינברג מנכל אלקטרה נדלן / צלם: יחצ
שי וינברג מנכל אלקטרה נדלן / צלם: יחצ

הגאות, או שמא הבועה המתנפחת, בשוק האג"ח הקונצרניות, יוצרת חלון הזדמנויות גם לחברות השורה השנייה, שמצבן הפיננסי עשוי להיחשב למאתגר, כדי לגייס חוב חדש בתנאים נוחים.

בתוך שטף ההנפקות המתוכננות, הודיעה הבוקר חברת דירוג האשראי מידרוג על דירוגים שהעניקה להנפקות האג"ח הצפויות של יבואנית מוצרי החשמל תדיראן הולדינגס ושל חברת אלקטרה נדל"ן. הראשונה זכתה לדירוג של Baa1 עם אופק דירוג חיובי עבור הנפקת אג"ח של עד 100 מיליון שקל, שתשמש למחזור חוב קיים ולפעילותה העסקית; השנייה זכתה לדירוג Baa2 עם אופק יציב עבור גיוס בהיקף של עד 125 מיליון שקל.

"התחייבויות המדורגות בדירוג Baa כרוכות בסיכון אשראי מתון. הן נחשבות כהתחייבויות בדרגה בינונית, וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימים", נכתב בסולם הדירוג של חברת האשראי. מדובר על המלצה אחת מעל "דרגת השקעה ספקולטיבית".

אלקטרה נדל"ן , שבשליטת קבוצת אלקו של גרשון זלקינד, ובניהולו של שי וינברג, נמצאת בשנים האחרונות בעיצומו של מסע מימושים אגרסיבי במטרה לשפר את המאזן ומצב הנזילות שלה. לחברה שלוש סדרות אג"ח בהיקף של 460 מיליון שקל שייפרעו עד ל-2020, הנסחרות כיום בתשואה של עד 3%.

בדוחות הרבעון הראשון של השנה נכתב כי לחברה עודף התחייבויות שוטפות על נכסים שוטפים בהיקף של כ-59 מיליון שקל. רואי החשבון מציינים כי "תוכניות ההנהלה לפירעון התחייבויות החברה כוללות, בין השאר, מימוש נכסים ושחרור עודפים מפרויקטים יזמיים. דירקטוריון והנהלת החברה בדעה כי בידי החברה מקורות מספיקים לפירעון התחייבויותיה האמורות, בהגיע מועד פירעונן".

"המשך יישום האסטרטגיה של החברה, מימוש נכסים וצמצום החוב עשוי להביא לשיפור ביחסי הכיסוי והאיתנות של אלקטרה נדל"ן בעתיד", כתבו האנליסטים במידרוג, והוסיפו מנגד כי הדירוג עשוי להיות מושפע לשלילה מ"מרמת המינוף הגבוהה של החברה, עומס פירעונות בטווח הקצר, לוח סילוקין שאינו פרוס בצורה נוחה וגמישות פיננסית נמוכה, הנובעת בין היתר מהיעדר נכסים מניבים לא משועבדים".

החברה, העוסקת בנדל"ן מניב מסחרי בישראל ובחו"ל, נסחרת בשווי של 341 מיליון שקל לאחר עלייה של 36% בשנה האחרונה. ההון העצמי מימן בסוף הרבעון 19% ממאזן החברה.

"מצפים לריסון חלוקת הדיבידנד"

מניית תדיראן הולדינגס , שבשליטת משה ממרוד, חוותה עלייה גבוהה אף יותר בשנה האחרונה, של 122%, הגם שמחזורי המסחר בה נותרו נמוכים. החברה, העוסקת ביבוא ושיווק מוצרי חשמל ביתיים, נסחרת כיום בשווי של 165 מיליון שקל.

בחברת הדירוג ציינו כי "פעילות תדיראן תאופיין ב-2014 בהאטה בקצב המכירות... ורווחיות החברה חשופה באופן מהותי לתנודות בשער החליפין של הדולר". עוד הוסיפו האנליסטים כי רמת המינוף של החברה גבוהה יחסית, על אף שהציגה שיפור מסוים באיתנותה הפיננסית בשלושת הרבעונים האחרונים.

"אנו מצפים לריסון בשיעור חלוקת הדיבידנד בחברה, נוכח גיוס החוב והכוונה לביצוע השקעות חדשות", כתבו במידרוג, "וזאת על מנת לחזק את ההון העצמי. אנו מתנים את העלאת הדירוג בשיעור חלוקת דיבידנד שלא יעלה על 50% מהרווח הנקי השנתי".

תדיראן הולדינגס מממנת את פעילותה מהון עצמי ומאשראי בנקאי. יתרת האשראי לטווח קצר שעמדה לה בסוף הרבעון הראשון הייתה 250 מיליון שקל, כאשר לא קיימות לחברה הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים. ההון העצמי עמד על 118 מיליון שקל ומימן 20% מהחוב. נראה כי גם כאן, כמו אצל אלקטרה נדל"ן, בונים על שוק ההון שייענה להנפקה קטנה יחסית, שיום אחד עשויה להתרחב עוד.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988