מניית היום: משלימה זינוק של 216% ביומיים לאחר הזרמה

‎‎מניית סקיילקס מזנקת היום בעוד 36% ■ ‏‎‎סקיילקס תחל לפעול לגיבוש הסדר חוב, שיכלול המרת חלק מהחוב למניות‏

מניית סקיילקס ממשיכה גם היום לזנק במחזור ער יחסית במהלך המסחר בבורסה. זאת לאחר ש‎‎מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס אישרו את הצעתו של יעקב לוקסנבורג (לוקסי) להזרמת הון, שנועדה למנוע את כניסת החברה לפירוק. באסיפות נפרדות שקיימו שלשום סדרות האג"ח ד' ו-ו' אושרה הצעת לוקסי ברוב של יותר מ-75% שהיה דרוש לאישורה.

‏לוקסי הפך לאחרונה לבעל השליטה דה-פקטו בסקיילקס באמצעות חברת ההשקעות לפידות שבשליטתו. לפידות מחזיקה אג"ח של סקיילקס ושל החברה האם סאני בשווי של כ-80 מיליון שקל, והיא אחד הנושים הגדולים של פירמידת החברות חדלת הפירעון שהותיר אחריו אילן בן דב, שפרש לאחרונה מהדירקטוריונים של שתי החברות.

‏לפני כמה ימים הציע לוקסי לנושי האג"ח של סקיילקס (חוב מתואם בהיקף של כ-900 מיליון שקל) כי יחתום על כתב ערבות לטובת בנק מזרחי טפחות, בסכום של עד 10 מיליון דולר. זאת, במטרה להבטיח אשראי מסוגים שונים שתקבל סקיילקס מהבנק, הנוגע לפעילות החברה מול סמסונג הקוריאנית, פעילות שאותה מקווה לוקסי לשקם לאחר המשבר שחוו לאחרונה יחסי הצדדים. ‏

הנכס המרכזי של סקיילקס הוא הזיכיון למכירת המכשירים הסלולריים של סמסונג. אובדן הנכס הזה ישאיר את סקיילקס ללא פעילות, והוא חושף אותה לאפשרות של פירוק, שצפוי לגרום ללפידות וליתר הנושים נזק כספי כבד. ‏

‏ההסכם בין מזרחי טפחות, סקיילקס ולפידות, צפוי לכלול העמדת מסגרת אשראי לסקיילקס, בסכום שיאפשר לה לפרוע מיידית את חובה לסמסונג, ולבצע הזמנה בהיקף של 10 מיליון דולר לפחות.

בד בבד תחל סקיילקס לפעול באופן מיידי לגיבוש הסדר חוב, שיכלול המרת חלק מהחוב למחזיקי האג"ח למניות סקיילקס. אם ההסדר לא יושלם עד סוף השנה, סקיילקס לא תהיה רשאית למשוך כספים ממסגרת האשראי בבנק, מבלי שמזרחי טפחות יאשר ללפידות שהערבות בטלה. ‏

תנאי נוסף בהצעת לוקסי הוא שסמסונג תאשר את זכאות סקיילקס לקבלת כספים ממנה בגין התחשבנויות שונות, וכי החברה זכאית לבצע את הזמנת חודש יולי. ‏‎‎‏ ‏