הפסדי דורי בנייה: תביעות ייצוגיות בסך כולל של 45 מיליון שקל

שלשום הודיעה חברת הנדל"ן דורי בנייה על צפי להפסד של 250-350 מיליון שקל עקב "סטייה מהותית" באומדני עלויות פרויקטים ■ התובע מאשים את החברה בהטעיית משקיעים: "הדוחות הכספיים אינם שווים את הנייר עליהם הם כתובים"

חיים כצמן, דורי סגל / צלם: תמר מצפי
חיים כצמן, דורי סגל / צלם: תמר מצפי

הצרות של דורי בנייה באות בצרורות. יומיים לאחר הודעת חברת הנדל"ן על צפי להפסד של 250-350 מיליון שקל עקב "סטייה מהותית" באומדני עלויות פרויקטים, וקריסת מניית החברה, מגיעות גם התביעות הייצוגיות.

הבוקר (ג') הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב שתי תביעות ייצוגיות, האחת בהיקף 40 מיליון שקל והשנייה בהיקף 5 מיליון שקל, בטענה כי דורי בנייה הטעתה את ציבור המשקיעים שרכשו את מניותיה לאורך תקופה ארוכה, על בסיס דוחות כספיים ודיווחים שאינם משקפים את מצבה הכספי האמיתי.

בתביעה הראשונה, שהוגשה בידי עזרא מוראד, משקיע פרטי ובעל מניות בחברה, באמצעות עורכי הדין ישראל וולנרמן ויחל בקר, נתבעים דורי בנייה, קבוצת א. דורי, מנהלים ודירקטורים בחברה וכן משרד רואי החשבון קוסט-פורר-גבאי (ארנסט אנד יאנג) המשמש כמבקר של החברה, בסך של 40 מיליון שקל.

בבקשה לאישור התביעה כייצוגית נטען כי "בימים האחרונים התחוור כי הדוחות הכספיים של דורי בנייה מטעים ומוטעים מתחילתם ועד סופם, ולמעשה אינם שווים את הנייר עליהם הם כתובים".

לטענת המבקש, התברר כי ההון העצמי של החברה בסך של כ-160-230 מיליון שקל, כפי שהוצג לציבור בשנים 2011, 2012, 2013 ו-2014, ורווחים בהיקף מצטבר של קרוב ל-80 מיליון שקל שהוצגו לציבור באותן שנים, לא היו אלה "המצאה ופבריקציה", ולמעשה החברה מצויה במצב של הון עצמי שלילי, וסובלת מהפסדים מצטברים של מאות מיליוני שקלים.

עוד טוען המבקש כי בחודשים האחרונים החלו להיחשף, טפח אחר טפח, פרטים מטעים שנכללו בדוחות הכספיים של דורי בנייה, וכי בעקבות חשיפות אלה צנח שער המניה של החברה משער של 420 אגורות (במארס השנה) לשער של 137 אגורות (ביולי השנה), תוך אובדן של קרוב ל-100 מיליון שקל בשווי השוק של החברה, מתוכם כ-40 מיליון שקל, בשווי המניות המוחזקות בידי הציבור.

"ליקוי מאורות"

לטענת מוראד, עוצמת ההטעיה חריפה במיוחד נוכח אופייה של החברה, כמי שהינה קבלן מבצע של פרויקטים בנדל"ן, תחום הנחשב שמרני יחסית (להבדיל מחברה יזמית בתחום הנדל"ן), כאשר סטייה של עשרות אחוזים בעלויות בנייה והכנסות בפרויקטים שכאלה בין המוצג בדוחות הכספיים לבין המצב בפועל היא סטייה שאין הדעת סובלת אותה, ומצביעה על ליקוי מאורות רבתי, לרבות אצל הגורמים המפקחים דוגמת הדירקטורים ורואי החשבון המבקרים של החברה.

לטענתו, עוצמת ההטעיה קשה במיוחד, לטענתו, גם נוכח התקופה הארוכה במהלכה פרסמה החברה, באישור כל הגורמים המנהלים והמפקחים או המבקרים, דוחות כספיים מוטעים מן היסוד.

בכל הנוגע לאחריותה של פירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג, המבקרת את הדוחות הכספיים של דורי בנייה, צוין בתביעה כי "כאשר קיימת טעות כה מהותית בדוח כספי, ולבטח כאשר מדובר בטעות שאינה נובעת ממעילה או זיוף, אלא מתהליכים שגויים של הכרה בהכנסות ואומדן הוצאות - מדובר בטעות שרובצת בבירור לפתחם של רואי החשבון, שמתפקידם להעריך ולבקר את תהליכי ההכרה בהכנסות ואומדן ההוצאות".

בהקשר זה, נטען בתביעה, רואי החשבון לא עשו תפקידם ולא ביקרו כראוי ולאורך השנים את תהליכי ההכרה בהכנסות ואומדן ההוצאות; לא וידאו כי מערך ביקורת הפנים של החברה עומד על תהליכים אלה כנדרש; וגם לאחר גילוי החולשה האמורה אישור בחוות-דעתם את הדוחות הכספיים לשנת 2013, אשר כללו טעויות בהיקף אסטרונומי של בין 250 ל-350 מיליון שקל.

בקשה נוספת

במקביל, הגיש בעל מניות מיעוט בחברה תביעה, ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף של 5 מיליון שקל ("אומדן ראשוני, שמרני וגס"), כנגד דורי בנייה ודירקטוריון החברה.‏

עם הדירקטורים של חברת דורי בנייה, מקבוצת גזית גלוב של חיים כצמן ודורי סגל, נמנים בין היתר רונן אשכנזי, בעל מניות ומנכ"ל החברה-האם קבוצת דורי ויו"ר דירקטוריון דורי בנייה; נחמה דואק, כתבת "ידיעות אחרונות"; עוזי ורדיזר, המנכ"ל המיתולוגי של חברת שיכון ובינוי; ויו"ר סלע קפיטל, שמואל סלבין, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד האוצר.

‏התובע הייצוגי בתביעה השנייה, שמעון ריטבלט, המחזיק כ-2,500 מניות דורי בנייה, טוען, באמצעות עורכי הדין רונן להב וגיל להב, כי במהלך תקופה שתחילתה במועד לא ידוע וסופה ביום ראשון השבוע (ה-26.7.14 - מועד הודעת החברה על הסטייה המהותית באומדנים), לא גילתה דורי בנייה לציבור המשקיעים את דבר קיומם של הליקויים הקשים והפרטים המטעים בדוחותיה הכספיים ובדיווחיה.

לטענתו, "עולה כי החברה והדירקטוריון הנתבעים פעלו בניגוד לדין ותוך רשלנות כלפי רוכשי ניירות הערך של החברה".

‏עוד נטען בתביעה זו כי כתוצאה מהפרטים המטעים בדוחות התקופתיים, ומתן הגילוי על קיומם בדיווח מיידי ביום ראשון השבוע בלבד, נגרם נזק כספי לרוכשי מניות דורי בנייה, "אשר רכשו את מניות החברה במהלך התקופה בה נסחרו מניות דורי בנייה במחיר מנופח", בהסתמך על הפרטים המטעים, אך "הערכה מדויקת של אותו נזק כספי אינה אפשרית בשלב זה, הואיל וחלק מהמידע הרלוונטי לעניין זה, והמצוי מטבע הדברים ברשותה של החברה, טרם גולה על-ידה".

עם זאת, לטענתו, אין חולק כי נגרם נזק משמעותי ביותר לחברי הקבוצה, עליו ניתן ללמוד מהצניחה הדרמטית במחיר מניית דורי בנייה מיד לאחר פרסום הדיווח המיידי - התרסקות של 45% ביום.

מחברת א. דורי בנייה נמסר: "התביעה טרם התקבלה במשרדי החברה. עם קבלת התביעה נלמד את פרטיה ונגיב בהתאם".

תביעות אלה מצטרפות לבקשה לתביעה ייצוגית שהגישה ‏‎‎התנועה לאיכות השלטון לפני כשבועיים נגד דורי בנייה, הדירקטורים שלה והמנכ"ל לשעבר, אריק וילנסקי, וכן נגד בעלות השליטה בה - קבוצת דורי וגזית גלוב, בטענה לנזק מצרפי של 20 מיליון שקל, שנגרם לטענתה למשקיעים בחברה מאי-גילוי מידע מהותי.

אי-גילוי המידע מיוחס בין היתר לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של החברה, שעמד בסוף הרבעון הראשון של השנה על 115 מיליון שקל, לצד הפסד רבעוני של 28 מיליון שקל שרשמה.

המניה התרסקה, והמסחר הופסק

‎‎בראשית השבוע הודיעה דורי בנייה - הפועלת כקבלן מבצע של פרויקטים לבנייה בתחום המגורים, המשרדים, התעשייה והמסחר - כי במסגרת תהליך בדיקה כוללת שמתבצע בחברה התברר כי "קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים בביצועה של החברה לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה עד כה, בטווח הנאמד בין 250 מיליון שקל לבין 350 מיליון שקל". וכך, במחי הודעה, נעלמו מאות מיליוני שקלים מקופת החברה.

ההודעה הובילה לפאניקה בשוק ההון ולהתרסקות מניית החברה ביום שני ב-45% לשווי שוק של פחות מ-50 מיליון שקל. אתמול (ב') אף הופסק המסחר במניות דורי בנייה וקבוצת דורי, שבשליטת גזית גלוב, עד לפרסום "דיווח מהותי" בקשר לאירועים שהובילו לצניחת המניה.

הסיבה להפסקת המסחר, על-פי ההערכות, היא דרישה של רשות ניירות ערך מדורי בנייה לפרסם מידע על מצבה הפיננסי הצפוי לאחר ביצוע מחיקת ההון. לפני הפסקת המסחר אתמול צנחה מניית דורי בנייה ב-5% נוספים.

‏בעקבות הדיווח החמור, ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב, המחזיקה ב-74% ממניות קבוצת דורי, הודיעה כי תעמיד הלוואה של עד 200 מיליון שקל שתשמש לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה.

ההודעה הדרמטית על ההפסדים הצפויים הצטרפה לשורת הודעות שליליות מטעם החברה, לאחר שברבעון הראשון של השנה רשמה החברה הפסד של 28 מיליון שקל בעקבות הוצאות בלתי צפויות וטעויות באומדן עלויות של פרויקטים.

בחברה נערכת כעת בדיקה הבוחנת את כל האומדנים הקיימים בפרויקטים שלה, כאשר מדובר בפעילות בהיקף כולל של 5 מיליארד שקל בפרויקטים שבוצעו, וכן בכאלה שנמצאים בתהליכי ביצוע.

ככל הנראה, הטעויות שבוצעו באומדנים היו רוחביות ונוגעות לפרויקטים רבים, ולכן נראה כי את רוב הנזק שנגרם ניתן לייחס להחלטות ההנהלה.

צרו איתנו קשר *5988