ועדת הכספים קבעה: חברות הפורקס יפוקחו בקרוב על-ידי רשות נייירות ערך

הוועדה אישרה את התקנות להסדרת פעילותן של זירות מסחר אלטרנטיביות, ובין היתר את התנאים לקבלת רשיון ואת אופן ההגנה על כספי הלקוחות

בתום סדרת דיונים ממושכת: ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי, אישרה היום את התקנות להסדרת פעילותן של זירות מסחר אלטרנטיביות. מדובר בחברות המפעילות פלטפורמות מסחר אינטרנטיות להשקעה במכשירים פיננסיים, בעיקר נגזרי מט"ח (פורקס), באמצעות מינוף גבוה של נכסי הבסיס. המטרה היא להסדיר את פעילותן של חברות אלה, שנהנו מהיעדר פיקוח.

בעתיד הקרוב יחלו חברות מסוג זה לפעול תחת פיקוחה של רשות ני"ע, שבראשה עומד פרופ' שמואל האוזר (התקנות יוחלו בתום "תקופת מעבר", שבמהלכה יידרשו החברות לקבל מרשות ני"ע רישיון להמשך פעילותן). כיום ישנן כ-10 חברות פורקס אשר פועלות בישראל.

מטרת התקנות, שהובאו לאישור ועדת הכספים על-ידי ח"כ בועז טופורובסקי מ"יש עתיד" (שגם עמד בראש ועדת המשנה) ונקבעו בשיתוף עם החברות המפעילות את זירות המסחר השונות, היא להגן על ציבור המשקיעים. ההגנה נדרשת משום שזירות המסחר האלקטרוניות מהוות בפועל אלטרנטיבה לבורסות ני"ע, אולם בניגוד לפיקוח ההדוק על האחרונות, הן אינן מפוקחות כלל.

בפועל נוצר מצב שבו ההשקעה בזירות מסחר כרוכה בסיכונים רבים, שכן ברוב המקרים המשקיעים אינם מודעים לסיכונים בעסקאות שהם מבצעים ולניגוד העניינים המובנה בין החברה ללקוח - סיכונים שאותם ביקשה הוועדה כאמור לצמצם באמצעות פיקוח וגילוי.

התקנות שאושרו מסדירות את התנאים הנדרשים לקבלת רישיון זירה (ובראשם דרישות להון עצמי מינימלי), את רמת המינוף המותרת ואופן ההגנה הנדרש לכספי הלקוחות ולנכסיהם, את היקף המידע והגילוי הנאות שיש למסור ללקוח טרם התקשרותו עם החברה ולאחריה, ועוד. בהקשר זה נציין כי ההחלטה להסדיר את התחום הפרוץ הואצה בשנים האחרונות, לאחר שהציבור בישראל החל להיחשף לפרסום אגרסיבי מצד חלק מהחברות הפועלות בתחום ולספוג הפסדים כבדים יחסית על השקעותיו באמצעות הפלטפורמות הללו.

מעתה, כדי לפעול בישראל, יידרשו חברות הפורקס כאמור לקבל רישיון מרשות ני"ע, וכן להגיש דוחות כספיים במטרה להבטיח את פעילותן (ואת כספי הציבור שמשקיע באמצעותן). נוסף על כך, החברות יחויבו להעביר ללקוח אחת לשבועיים דיווח של כל פעולותיו בזירת המסחר, וכן דוח חודשי המפרט את כל פעולותיו, לרבות עמלות וחיובים. באשר לטיפול בניגוד העניינים, על החברות ייאסר לייצג או לייעץ ללקוח בעסקה מבלי שיובהר לו כי החברה הנה צד לעסקה, ובאיזה אופן.

"חשוב שתהיה רגולציה בתחום פרוץ זה של זירות המסחר, שתאפשר הן השקעה בטוחה והן את המשך פעילות הזירות בצורה הוגנת", אמר ח"כ טופורובסקי. "אני רואה חשיבות רבה בהסדרת תחום זירות המסחר שהתקיים עד כה ללא פיקוח רגולטורי וללא הגנה נאותה על ענייניו של הציבור, ויפה שעה אחת קודם", הוסיף האוזר.

גם בחברות הפורקס עצמן בירכו על אישור התקנות. "התקנות נועדו לשפר את השירות שניתן ללקוח, ולמנוע שורה של בעיות ועיוותים הנובעים מהיעדר רגולציה, שאפיינו לא פעם את השוק בארץ", ציין טל זהר, מנכ"ל FXCM ישראל, המכהן גם כיו"ר איגוד זירות המסחר בישראל. "הגיעה העת שגם הסוחר הישראלי יוכל ליהנות ממסחר הוגן ומהגנה על כספו".

"מדובר ביישור קו עם מרבית מדינות העולם המתוקנות, ואין ספק שמדובר בבשורה של ממש", הוסיף אורן אלדד, מנכ"ל " .A TRADEאנו שמחים כי בסופו של יום ועדת המשנה מצאה לנכון לקיים מערכת של איזונים והתאמות כדי לשמר את התעשייה מחד ולהגן על קהל המשקיעים מנגד".

עו"ד גדי ירום, המתמחה בתחום ומעורה בתהליך מסר כי "אישור התקנות והפיכת תחום זירות המסחר לתחום מוסדר ומפוקח, פותח לחברות הפורקס - הילד הרע של שוק ההון - פתח להפוך לתחום לגיטימי עבור משקיעים. השקיפות, היציבות וההגבלות שהטילו התקנות הופכות את הענף ליצור שונה בתכלית ממה שהיה עד כה".

עיקר התקנות שאישרה ועדת הכספים

רישיון - החברות יצטרכו רישיון לפעול מהרשות

דוחות - החברות יידרשו להגיש לרשות דוחות

מינוף - רמת המינוף במסגרת האסדרה - חולקה ל:

טיפול בניגוד עניינים - חברה לא תוכל לספק שירותי ייעוץ בנוגע לנכסים שהיא סוחרת בהם.

כספי לקוחות - כספי לקוחות יישמרו בנאמנות

דיווח ללקוחות - החברות יחויבו להעביר ללקוח דיווח דו-שבועי על פעולותיו ודוח חודשי מקיף כולל עמלות וחיובים

התאמת פעילות ללקוח - הזירות יחויבו להבהיר ולהסביר ללקוח את הפעילות תוך כדי כך לברר ולעמוד על קנקנו של כל לקוח

צרו איתנו קשר *5988