אושר פרויקט פינוי-בינוי של שיכון ובינוי בנחלת יצחק

הפרויקט מתייחס למספר בנייני מגורים ישנים ברחוב נחלת יצחק וברחוב פרי מגדים בת"א ■ נכון להיום יש במקום 52 דירות ישנות שעל-פי התוכנית ייהרסו, ובמקומן ייבנה בניין מגורים אחד בן 28 קומות שיכלול 160 דירות חדשות

התקדמות בפרויקט ההתחדשות העירונית של חברת שיכון ובינוי נדל"ן מקבוצת אריסון. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל-אביב-יפו אישרה ביום רביעי האחרון תוכנית שיזמה חברת שיכון ובינוי נדל"ן לפרויקט פינוי-בינוי בשכונת נחלת יצחק, כך נודע ל"גלובס".

מדובר בפרויקט אותו מקדמת החברה כבר שנים ארוכות המתייחס למספר בנייני מגורים ישנים ברחוב נחלת יצחק וברחוב פרי מגדים. נכון להיום קיימות במקום 52 דירות ישנות שעל-פי התוכנית ייהרסו, ובמקומן ייבנה בניין מגורים אחד בן 28 קומות שיכלול 160 דירות חדשות.

יש לציין כי אמנם התוכנית אושרה בוועדה המקומית אולם היא עוד מצריכה את אישור הוועדה המחוזית. במקביל, עוד טרם הפקדת התוכנית לדיון בוועדה המחוזית עומדת התוכנית עוד בפני הליך שיתוף ציבור, וזאת ביוזמת הוועדה המקומית. את התוכנית מקדמת החברה כבר משנת 2009, ונכון להיום הושג הרוב הנדרש כאשר למעלה מ-90% מבעלי הדירות חתמו על הסכמה לביצוע הפרויקט.

מדובר במתחם המשתרע על שטח כ-3.5 דונם בשכונת נחלת יצחק במזרח העיר. הבניינים הישנים הקיימים הם בנייני רכבת בני שתי קומות ברחוב נחלת יצחק מספרים 9 ו-11 ורחוב פרי מגדים מספר 4, 6 ו-8. אדריכל התוכנית הוא אדריכל ברק ציפור.

עו"ד מירה בורנשטיין ממשרד עו"ד הרטבי, בורנשטיין, בסון ושות' העוסק בנדל"ן ומתמחה בפרויקטים של התחדשות עירונית, המייצגת את הדיירים במתחם אמרה: "הפרויקט תואם את מדיניות העיריה לפתח את מזרח העיר. אני מאמינה שלא יחולו בו שינויים מהותיים כי גם מבחינת הבדיקות הכלכליות אנו עומדים בכל הקריטריונים כולל דרישת המחוזית שהדירות החדשות לא יהיה בהן תוספת של יותר מ-25 מ"ר לעומת המצב הקיים".

בעיריית תל-אביב אישרו את הפרטים ומסרו כי: "הוועדה המקומית אכן המליצה בישיבתה האחרונה על הפקדת תוכנית פרי מגדים ב' הכוללת הקמת מגדל מגורים. החלופה שנבחרה על-ידי הוועדה מגלמת תמורה תכנונית רבה ביותר לסביבה. מטרת התוכנית הינה לאפשר התחדשות עירונית במתחם באמצעות פינוי-בינוי ויצירת רצף אורבני אדריכלי ונופי ברחובות פרי מגדים ונחלת יצחק, על-ידי הרחבת המדרכות ושיפור תשתיות, תוך הבטחת התנאים הפיזיים וההנדסיים בקטע הנבדק. התוכנית כוללת גם הקמת חניון בתחום הפרויקט ופינוי של כ-50 מקומות חניה לטובת הציבור".

עוד הוסיפו בעיריית תל-אביב כי התוכנית כוללת מספר תנאים: "בין היתר נדרש קיום הליך שיתוף ציבור ליידוע התושבים אשר סיכומו יצורף לתוכנית לקראת הדיון בהפקדה בוועדה המחוזית, חתימה על כתב שיפוי של יזם התוכנית, עדכון תמהיל יחידות הדיור בתיאום עם היחידה לתכנון אסטרטגי וכן אישור תוכנית עיצוב אדריכלי הכוללת נספח בנייה ירוקה. הליך שיתוף הציבור ליידוע התושבים ייערך על-ידי העירייה".