כיל סופגת צניחה של 79% ברווחי הרבעון השני

הרוויחה 67 מיליון דולר בלבד; בנטרול הוצאות חד פעמיות היה הרווח יורד ב-32% ■ המנכ"ל סטפן בורגס מקבל חבילת תגמול של כ-5 מיליון שקל

סטפן בורגס / צילום: סיון פרג'
סטפן בורגס / צילום: סיון פרג'

יומיים בלבד לאחר השימוע המתוקשר בוועדת ששינסקי 2, מפרסמת היום חברת הדשנים כיל , מקבוצת החברה לישראל של עידן עופר, את תוצאותיה לרבעון השני של 2014. בשורה התחתונה רשמה החברה התרסקות של 80% כמעט ברווח הנקי לרבעון, שהסתכם ב-67 מיליון דולר בלבד, בעיקר כתוצאה מהוצאות חד-פעמיות בהיקף של כ-164 מיליון דולר. גם בנטרול הוצאות אלו היו רווחי החברה יורדים ב-32%. בסיכום המחצית הראשונה של השנה רשמה כיל רווח של 199 מיליון דולר, צניחה של 68% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ובנטרול הוצאות חד-פעמיות היו יורדים רווחי החברה ב-35%.

ההוצאות החד-פעמיות כוללות בעיקר את ההפרשה של כיל בגין הפסדה בבוררות מול המדינה בעניין התמלוגים למוצרי תעשייה (ברום), העומדת על 149 מיליון דולר, ונוסף על כך הפרשה בגין השביתה במפעלי רותם של החברה, בהיקף של 15 מיליון דולר. יחד עם זאת, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 47 מיליון דולר, באמצע ספטמבר הקרוב.

חבילה של כ-5 מ' ש' לבורגס

מעט לפני פרסום הדוחות הודיעה החברה על עדכון מדיניות התגמול למנכ"ל סטפן בורגס ולנושאי משרה בכירה, שלפיו אושרה הקצאת מניות חסומות ואופציות ל-450 מעובדי החברה, נוסף על תוכנית תגמול של 11,800 עובדים בעלות של כ-17 מיליון דולר.

בורגס עצמו יקבל 367 אלף אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות, ו-86 אלף מניות חסומות. השווי הכלכלי של האופציות עומד על 2.4 מיליון שקל, והן ניתנות למימוש בשלוש מנות. השווי הכלכלי של המניות החסומות הוא 2.4 מיליון שקל, כלומר סך חבילת התגמול לבורגס עומדת על כ-5 מיליון שקלים.

דוחות הרבעון השני של כיל עדיין לא מגלמים את אפקט ההשפעה של מסקנות ועדת ששינסקי, לכשייצאו לפועל, על דוחות החברה. בהקשר לכך ציינו בכיל, כי דירקטוריון החברה החליט בעקבות מסקנות הביניים שלה "להמשיך להקפיא השקעות חדשות בישראל; לבטל השקעות שאושרו בהיקף של 750 מיליון דולר; לבחון את כדאיותן של תוכניות השקעה נוספות בהיקף של מיליארד דולר; לפתח תוכנית להבטחת רווחיות כל הפעילות וקווי הייצור בישראל; למצוא דרכים לצמצום עלויות; לנקוט צעדים משפטיים כדי לשמור על זכויות החברה".

חיסכון של 350 מ' ד' עד 2016

ובחזרה לדוחות. מכירות החברה הסתכמו ב-1.53 מיליארד דולר, ירידה של 13.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת בשל ירידה במחירים ובכמויות המכירה. דבר זה ניתן לראות בחלוקה למגזרים, שם הובילה את מכירות החברה כיל דשנים, עם 821 מיליון דולר, ירידה של 23% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ועם רווח תפעולי של 151 מיליון דולר, צניחה של כ-51% ביחס לתקופה המקבילה.

בחברה ציינו כי ירידה זו נובעת כאמור מירידה במחירי המכירה, מקיטון בכמויות, אך גם מהשפעת השביתה ברותם אמפרט נגב, שקוזזה חלקית על-ידי קיטון בעלויות התפעול.

במגזר הדשנים מכרה כיל אשלג, המהווה את חלק הארי בפעילותה, בהיקף של 1.25 מיליון טונות, ירידה של כ-3% ביחס לתקופה המקבילה. החברה מדווחת כי במסגרת הסכמים עם לקוחותיה בסין למכירת 3.3 מיליון טונות אשלג, ואספקתן במהלך המחצית הראשונה של שנת 2014, נחתמו חוזים במחיר 305 דולר לטונה, ירידה של 24% ביחס לחוזים שנחתמו ב-2013.

במגזר המוצרים התעשייתיים סיכמה החברה מכירות בהיקף של כ-359 מיליון דולר, עליה של 1.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. גידול בכמויות שנמכרו קוזז בחלקו כתוצאה מירידה במחירי המכירה, בעיקר של מעכבי בעירה על בסיס ברום.

ברבעון השני עברה שורת הרווח התפעולי להפסד של כ-114 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של כ-50 מיליון דולר ברבעון המקביל, זאת כאמור בשל הפרשת הבוררות.

בהמשך להודעתה לפני שנה על תוכנית אסטרטגית ("צעד הבא קדימה") דיווחה כיל כי בכוונתה לחסוך כ-350 מיליון דולר עד סוף 2016.

החברה לישראל תעמיד ערבות של 140 מיליון דולר לקורוס

החברה לישראל הודיעה היום לבורסה, כי העמידה ערבות בלתי חוזרת בהיקף של 140 מיליון דולר לטובת מימון החברה הבת קורוס, מיזם ייצור כלי רכב לשוק הסיני והעולמי, שבו מחזיקה החברה לישראל באופן שווה (50%-50%) עם החברה הסינית צ'רי קואנטום.

ערבות בלתי חוזרת היא ערבות שאינה ניתנת לביטול, ואינה מותנית בסעיף כלשהו, וזאת עד גמר הסכם המימון. ערבות זו נתנה ההחברה לישראל לשותפתה צ'רי, זאת נוסף על ערבות בהיקף דומה שניתנה לאחרונה ב-2012.

זאת ועוד, החברה לישראל מציינת כי כדי להבטיח מימון נוסף שנטלה קורוס, בהיקף של כ-200 מיליון דולר, שיעבדה השותפה הסינית חלק ממניותיה בקורוס לטובת בנק סיני שנתן את המימון הנ"ל.

החברה לישראל צפויה לפרסם את דוחותיה לרבעון השני של השנה בסוף החודש הקרוב. נכון לסוף מארס האחרון עמד היקף ההשקעה של החברה ושל השותפה הסינית במיזם הרכב על יותר ממיליארד דולר.

כיל
 כיל

צרו איתנו קשר *5988