הבינלאומי סוגר רבעון: גידול של 7.4% ברווח ל-160 מ' ש'

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני בהכנסה בסך של 7 מיליון שקל, בהשוואה להוצאה בסך של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

סמדר ברבר צדיק / צלם: תמר מצפי
סמדר ברבר צדיק / צלם: תמר מצפי

הבנק הבינלאומי דיווח הבוקר כי הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של השנה ב-160 מיליון שקל, גידול של 7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון ברבעון הגיעה בחישוב שנתי ל-9.7% בהשוואה ל-9.2% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-280 מיליון שקל והתשואה להון הגיעה ל-8.3%.

סך ההכנסות לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני ב-971 מיליון שקל, גידול של 1.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-1.9 מיליארד שקל, בדומה למחצית המקבילה אשתקד.

הכנסות הריבית נטו והכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו ברבעון השני של השנה ב-595 מיליון שקל, ירידה של 3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד , שנובעת מירידה בסך של 18 מיליון שקל בהתאמות לשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ומירידת ריבית בנק ישראל.

ההכנסות מעמלות גדלו ברבעון (בנטרול השפעת הישום לראשונה של תקן חשבונאות בנושא מדידת הכנסות ריבית) ב-2.9% והם הסתכמו ב-360 מיליון שקל . במחצית השנה גדלו ההכנסות מעמלות בנטרול השפעה זו ב-5.9% ל-731 מיליון שקל. ההכנסות האחרות הסתכמו ברבעון השני ב-34 מיליון שקל, בהשוואה ל-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול שנובע מהרווח ממכירת פיבי לונדון.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני בהכנסה בסך של 7 מיליון שקל, בהשוואה להוצאה בסך של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית השנה הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי ב-3 מיליון שקל, בהשוואה ל- 44 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתקופה המקבילה אשתקד ההפרשה להפסדי אשראי כללה גידול בהפרשה הקבוצתית בסך של 24 מיליון שקל בגין יישום הוראת המפקח על הבנקים בנושא נדל"ן לדיור. שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מסך האשראי לציבור עמד במחצית הראשונה של השנה על 0.01%, בהשוואה ל-0.13% בתקופה המקבילה אשתקד ו-0.14% בשנת 2013 כולה.

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל הבינלאומי, אמרה: "הבינלאומי ממשיך להציג צמיחה בפעילות הבנקאית עם דגש על פעילות בשוק ההון וביעוץ השקעות, פעילות בה לבינלאומי התמחות. בשנה האחרונה גדלו נכסי לקוחות הבנק בכ-40 מיליארד שקל והגיעו להיקף של כ-330 מיליארד שקל. לאחרונה, הודענו על שינוי ארגוני ייחודי, שמטרתו יצירת ראיה כוללת של צרכי הלקוח, במסגרתו אוחדו כלל פעילויות הלקוחות בתחומי ההשקעות, שוק ההון, המט"ח והכספים לחטיבת נכסי לקוחות מה שמאפשר מתן שרות כולל, מקצועי ומיטבי ללקוחות בחטיבה אחת. בולטת גם יציבות הקבוצה שמתבטאת בראש ובראשונה ביחס ההון הגבוה וביחסי נזילות גבוהים".

תוצאות דיסקונט והבינלאומי
 תוצאות דיסקונט והבינלאומי

צרו איתנו קשר *5988