דיסקונט והבנק הבינלאומי רשמו הכנסות בסעיף הפסדי אשראי

ירידה של 27% ברווח הרבעוני של דיסקונט בעקבות הפרשות לתוכנית ההתייעלות ■ הבינלאומי הציג עלייה של 7% ברווח בזכות מכירת פיבי לונדון

לילך אשר טופילסקי / צילום: רמי זרנגר
לילך אשר טופילסקי / צילום: רמי זרנגר

זרם דוחות הבנקים נמשך, והיום פרסמו דיסקונט והבינלאומי את תוצאותיהם לרבעון השני. דיסקונט דיווח במקביל גם על תוכנית התייעלות, שבמסגרתה הפריש הבנק ברבעון השני 306 מיליון שקל בגין פרישה מוקדמת של 250 עובדים.

על רקע הפרשה זו רשם הבנק ירידה של 27% ברווחי הרבעון השני, ל-192 מיליון שקל, המשקפים תשואה על ההון של 6.3%. במחצית הראשונה של הבנק, שבניהולה של לילך אשר-טופילסקי, נרשם רווח 357 מיליון שקל - ירידה של 32% לעומת התקופה המקבילה.

כשליש מההפרשות בגין תוכנית ההתייעלות קוזז על ידי שינוי אקטוארי בעתודות לפיצויים, בגובה של 111 מיליון שקל, כך שתוכנית ההתייעלות גרמה לדיסקונט להוצאות נטו של 195 מיליון שקל לפני מס. מה שעוד שיחק לטובת הבנק ברבעון החולף, היה ריקברי של חוב בעייתי שהופרש בעבר. למעשה, בסעיף ההפרשות להפסדי אשראי, הבנק רשם בכלל הכנסה של 35 מיליון שקל, לעומת הפרשה של 141 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הכנסות המימון של דיסקונט צמחו ברבעון השני בקרוב ל-6%, ל-1.1 מיליארד שקל; ואילו ההכנסות מעמלות ירדו בכ-5%, ל-637 מיליון שקל. הירידה בהכנסות מעמלות נובעת משינוי חשבונאי לסיווג עמלות, וכן מהתגברות הרגולציה בתחום, בעיקר בנושא עמלות העו"ש.

הוצאות השכר של דיסקונט זינקו בכ-15%, ל-1.07 מיליארד שקל, על רקע ההפרשה בגין תוכנית ההתייעלות. בשאר סעיפי ההוצאות נרשמה דווקא ירידה קטנה, על רקע מגמה בבנק לריסון ההוצאות. סך הוצאות הבנק עמדו ברבעון השני על 1.63 מיליארד שקל, ויחס היעילות התפעולית הגיע ל-79.2%.

ריסון למרות "הטייס האוטומטי"

כאמור, גם הבנק הבינלאומי פרסם היום תוצאות לרבעון השני. הבנק, שבניהולה של סמדר ברבר-צדיק, הרוויח ברבעון השני כ-160 מיליון שקל - עלייה של כ-7% לעומת הרבעון המקביל. עיקר השיפור ברווח הושג בזכות מכירת פיבי לונדון, שהניבה לבנק הכנסה של כ-26 מיליון שקל. גורם חיובי נוסף הגיע מסעיף ההפרשות להפסדי אשראי, שבו רשם הבנק דווקא הכנסה של 7 מיליון שקל, לעומת הפרשה של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל.

לעומת זאת, הכנסות המימון של הבינלאומי ירדו בכ-1%, ל-547 מיליון שקל. עיקר הירידה נבע משערוך בסעיף הנגזרים. ההכנסות מעמלות הבנק ירדו בכ-4%, ל-335 מיליון שקל. הירידה החשבונאית נובעת מסיווג שונה של עמלות, שההכנסות בגינן הועברו לסעיף הכנסות המימון. בנטרול הפרשה זו, הכנסות הבנק מעמלות דווקא צמחו.

הבנק הבינלאומי, שבשליטת צדיק בינו, ממשיך לשמור על ריסון ההוצאות, וזאת על אף עלייה של כ-5% בהוצאות השכר הנובעת ממנגנון "הטייס האוטומטי". הוצאות השכר במחצית הראשונה של השנה עמדו על 854 מיליון שקל - ירידה של כ-1% לעומת התקופה המקבילה; אך יחס היעילות התפעולית של הבנק עדיין בינוני, כ-75%, כלומר כשלושה רבעים מההכנסות נבלעים בשורת ההוצאות.

בסיכום המחצית הרוויח הבינלאומי 280 מיליון שקל - ירידה של כ-2% לעומת התקופה המקבילה. הרווח משקף תשואה על ההון של 8.3%. הלימות ההון של הבנק (היחס בין ההון העצמי לנכסי הסיכון) עמדה בסוף הרבעון השני על 10%.

תוצאות דיסקונט והבינלאומי
 תוצאות דיסקונט והבינלאומי

צרו איתנו קשר *5988