עודד שריג ימונה למנכ"ל אליהו ביטוח, בעלת השליטה במגדל

המינוי נעשה לאחר שהאוצר הביע התנגדות למינוי שריג ליו"ר מגדל ביטוח ■ המינוי כפוף לקבלת אישור האוצר ■ אליהו ביטוח: "כל תפקידיו של פרופ' שריג ימולאו בכפוף לאישור המוסדות הרלבנטיים ובהתאם לאישורים רגולטוריים כנדרש"

עודד שריג / צלם: תמר מצפי
עודד שריג / צלם: תמר מצפי

לאור התנגדות ראשי האוצר למינויו של פרופ' עודד שריג לתפקיד יו"ר מגדל ביטוח , החליט בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו, למנות את שריג, המפקח הקודם על הביטוח באוצר, לתפקיד מנכ"ל אליהו חברה לביטוח - שבאמצעותה הוא שולט בקבוצת מגדל.

דירקטוריון אליהו חברה לביטוח (חברה פרטית) החליט היום (ג') על מינויו של שריג לתפקיד, בתום שנת הצינון שבה היה מחויב. שריג ימונה לתפקיד כמינוי קבע במקומו של עופר אליהו, בנו של שלמה אליהו, שעזב את התפקיד לטובת משרת מנכ"ל מגדל חברה לביטוח. המינוי כפוף לקבלת אישור האוצר.

המינוי של שריג באליהו ביטוח אושר על-ידי דירקטוריון החברה לאחר שמשרד האוצר הביע התנגדות למינויו של שריג (שהיה זה שאישר לשלמה אליהו את רכישת השליטה במגדל) לתפקיד יו"ר מגדל ביטוח.

הפיקוח על הביטוח באוצר מפקח ישירות על מגדל ביטוח, ובעל סמכויות נרחבות בהקשר זה - כולל אישור ופסילה של דירקטורים. האוצר לא מחזיק באותן סמכויות פיקוח במגדל אחזקות - החברה האם הציבורית, שגם בה אמור היה שריג להתמנות ליו"ר.

אליהו ביטוח שולטת (69.2%) במגדל אחזקות, שבתורה מחזיקה במלוא מניות מגדל ביטוח ומגדל שוקי הון, חברות פרטיות שבהן מרוכזת פעילותה העסקית של הקבוצה. נוסף על זאת, אליהו ביטוח "תמשיך ותשרת את לקוחותיה הקיימים עד גמר תוקף פוליסות הביטוח שבידיהם".

סוגיה סבוכה

באליהו ביטוח מציינים היום ש"במסגרת תפקידיו כמנכ"ל אליהו חברה לביטוח יכהן פרופ' שריג בדירקטוריונים של החברות העיקריות בקבוצת אליהו. כל תפקידיו של פרופ' שריג ימולאו בכפוף לאישור המוסדות הרלבנטיים של החברות השונות בקבוצה ובהתאם לאישורים רגולטוריים כנדרש". כפי הנראה שריג לא יהיה לפי שעה יו"ר מגדל, אלא רק דירקטור.

בחודשים האחרונים נמצאים שריג, אליהו וקבוצת הביטוח מגדל במרכזה של סערה סביב כוונתו של בעל השליטה למנות את שריג לתפקיד יו"ר מגדל אחזקות ומגדל ביטוח.

למרות התנגדות האוצר למינויו של שריג באליהו ביטוח, שהובאה לידיעת דירקטוריון החברה, נראה שבסביבת אליהו מאמינים שלאוצר יהיה קושי חוקי למנוע את המינוי.

העילה החוקית למניעת מינוי שריג לתפקיד בכיר במגדל או באליהו ביטוח היא סוגיה מורכבת. בתקנות דירקטוריון וועדותיו לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), נקבעו הנסיבות שבהן אדם כלשהו לא ימונה לדירקטור במבטח.

הנסיבות שמאפשרות פסילה שכזו מתייחסות לאדם שעיסוקיו האחרים אינם מותירים בידו זמן מספיק למילוי תפקידו; או שהוא עובד המבטח (להוציא כמה מקרים); מכהן כנושא משרה, חבר ועדת השקעות או עובד בגוף מוסדי אחר שאינו בשליטת המבטח שהוא מתמנה כדירקטור בו; הוא הורשע בעבירות פליליות; הוגש כתב אישום או שמתנהלת נגדו חקירה פלילית, בשל חשד לביצוע עבירה מהעבירות שמפורטות בחוק.

במקרים אלו רשאי המפקח שלא לאשר את מינויו, אך רק לאחר שנתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו. ככל הידוע נסיבות אלה לא קיימות במקרה הנוכחי ולשריג לא נעשה עדיין שימוע באוצר (שכבר הביע את עמדתו הנחרצת בנושא).

על כל פנים, מבחינת אליהו, מינויו של שריג, שהנו מומחה במימון, לתפקיד בכיר בקבוצה, הנו ראוי לאור ניסיונו וידיעותיו, ובהתאם לאחריות שנלווית לתפקידים אלה. מבחינת אליהו (בן כ-80) שריג מתאים להיות חלק מצמרת הקבוצה בשנים הבאות, וזאת על רקע פרישתו הצפויה של אליהו מתפקיד יו"ר מגדל אחזקות באפריל 2015. עוד קודם לכן, בסוף חודש אוקטובר, תסיים ענת לוין כהונה קצרה בתפקיד יו"רית מגדל ביטוח ומנכ"לית מגדל אחזקות.

אליהו חברה לביטוח נוסדה בשנת 1966 על-ידי שלמה אליהו. בסוף 2012 רכש באמצעותה אליהו את השליטה (כ-69%) בקבוצת הביטוח הגדולה במשק, מגדל, תוך שמכר את פעילויות ביטוחי החיים והבריאות של אליהו ביטוח להראל, ושילב את עסקי הביטוח הכללי החדשים של אליהו ביטוח לתוך מגדל. לפיכך, הפעילות הביטוחית העצמאית שנותרה באליהו ביטוח מסתכמת בעסקים שב"ראן-אוף" (ניהול ההתחייבויות שניתנו בעבר ללא עשיית עסקים חדשים, וזאת עד שתפוג המחויבות כלפי המבוטחים).

מהאוצר נמסר היום בתגובה כי "במידה שתוגש בקשה למינוי פרופ' שריג לנושא משרה בחברות הביטוח מגדל או אליהו, בכוונת המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, להשתמש בסמכותה להתנגד למינוי כאמור, בכפוף להליכים הקבועים בחוק. המפקחת הודיעה הן לפרופ' שריג והן לשלמה אליהו כי בכוונתה להתנגד למינוי. יש לציין כי עמדת משרד האוצר מגובה על ידי אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה".

צרו איתנו קשר *5988