עתירה נגד חוק רשות השידור: עובדי הרדיו דורשים להיקלט

מבקשים לבטל את הסעיף בחוק תאגיד השידור הציבורי, המורה על פיטורי כל עובדי רשות השידור ביום סגירתה, שהוא יום הקמת תאגיד השידור החדש

הפגנה של עיתונאי רשות השידור מול משרד האוצר  / צילום: אוריה תדמור
הפגנה של עיתונאי רשות השידור מול משרד האוצר / צילום: אוריה תדמור

הרפורמה של שר התקשורת גלעד ארדן ברשות השידור בדרך לבג"ץ: 125 עובדי קול ישראל הגישו הבוקר (א') עתירה דחופה לבג"ץ באמצעות עו"ד חגי קלעי.

העובדים מבקשים לבטל את הסעיף בחוק תאגיד השידור הציבורי, המורה על פיטורי כל עובדי רשות השידור ביום סגירתה, שהוא יום הקמת תאגיד השידור החדש.

כ-50 מהעותרים ביקשו ששמם לא יופיע על העתירה עצמה, לדבריהם בשל איומים שהופנו נגדם.

בג"ץ הורה למדינה להשיב לעתירה תוך 10 ימים.

על-פי הרפורמה, כל 1,900 עובדי רשות השידור אמורים להיות מפוטרים, ולפחות 180 מהם אמורים להיות בין 750 עובדי הרשות החדשה.

לאור הדברים ניתן היה לצפות כי בשלב כזה או אחר יוגש בג"ץ נגד הרפורמה. החשש הוא כי דיונים משפטיים בנושא ופנייה לערכאות תשפיע על לוח הזמנים המתוכנן ותדחה את ביצוע סגירת ופתיחת רשות השידור החדשה.

"העותרים כולם הם עובדי הרדיו של קול ישראל, על 8 רשתותיו השונות, קריינים, עיתונאים, שדרים, עורכים, מפיקים, טכנאים ואנשי מינהלה", נכתב בעתירה. "בשום שלב לא נטען כי נפל דופי כלשהו בעבודת מי מהם, ומוסכם על הכול כי 8 רשתות הרדיו של קול ישראל, הרדיו הממלכתי-ציבורי בישראל, פועלות באופן ראוי ומשרתות את צורכי הציבור. ממילא, אף אם ישנם ליקויים כאלה ואחרים בהתנהלות קול ישראל, אין כל מקום להניח כי מדובר בליקויים משמעותיים כל-כך אשר לא ניתן לתקנם בשום דרך".

על-פי העתירה, "מתכונת השינוי המבני שנבחרה היא חריגה וייחודית... מיום חקיקת החוק ועד להקמת תאגיד השידור הציבורי, ניתנו בידי הכנ"ר סמכויות מופלגות לנהל את השידור הציבורי בישראל, למנות עורכים ומנהלים מקצועיים ולעשות כל פעולה אשר על דרך הכלל הייתה דורשת הליך תקין של מכרז והפעלת שיקול-דעת מקצועי על-ידי הגורמים המתאימים לכך. למפרק אף ניתן הכוח למכור את נכסי רשות השידור, וזאת מבלי שברור אילו נכסים יידרשו בהמשך לפעילותו התקינה של תאגיד השידור הציבורי".

במסגרת העתירה דורשים העובדים לשנות את הסעיף המגביל את קליטתם מחדש כעובדים בתאגיד השידור הציבורי לכשיוקם, ולאסור על העסקה פוגענית של עובדים בחוזים אישיים ובשכר דיפרנציאלי. במקביל דורשים העובדים להסדיר את מעמדם התעסוקתי בטרם ננקטים צעדי פיטורים כלשהם.

לדבריהם, החוק כפי שהוא היום פוגע בחופש העיסוק ובחירויות אחרות כמו חופש ההתאגדות. "באחת, הוא מבטל את כלל יחסי העבודה הקיבוציים הקיימים בין המדינה כמעסיקה לבין העובדים, וקובע בחוק מתכונת חדשה ליחסי העבודה. אף שהעובדים וארגוני העובדים בהם הם מאוגדים פעלו לצמצום רוע הגזירה, השימוש בחוק על מנת להסדיר את יחסי העבודה ברשות השידור עיקר מתוכן את הזכות להתאגדות", נכתבה.

עו"ד קלעי מסר הבוקר עם הגשת העתירה כי "ההליך הנוכחי הוא הליך תקדימי, שכן זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שבה מבקשת המדינה לפרק את יחסי העבודה המאורגנים במקום עבודה בדרך של חקיקה, תוך פגיעה קשה בזכויות העובדים".

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה לעתירת עובדי קול ישראל: "חוק תאגיד השידור הציבורי נידון בוועדה מיוחדת בכנסת. בפני חברי הוועדה הובאו עמדות כלל הגורמים הרלבנטיים ובכלל זה עמדת העובדים. בהמשך לכך נערכו תיקונים בהצעה לטובת העובדים, שיזכו לתנאי פרישה הוגנים ואף מעבר לכך".