חילן:150 מיליון שקל מתאגיד בנקאי לצורך מימון רכישת נס ישראל

רכישת חברת הטכנולוגיה, בעלת מחזור שנתי של 700 מ' ש', תגדיל באופן ניכר את מחזור המכירות של חילן, שהסתכם אשתקד ב-430 מ' ש'

אבי באום / צילום: יחצ
אבי באום / צילום: יחצ

ספקית שירותי המחשוב חילן מעדכנת היום בנוגע לאופן מימון הרכישה של נס ישראל, שעליה דיווחה לפני שלושה חודשים. חילן, בניהולו ובשליטתו של אבי באום, רוכשת את נס תמורת 42 מיליון דולר, או 32 מיליון דולר נטו (בנטרול הון חוזר של נס). בקופתה של חילן היו בסוף הרבעון השני מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של 14 מיליון שקל.

היום הודיעה חילן על אישור דירקטוריון החברה בנוגע להסכם אשראי לזמן ארוך שנחתם עם תאגיד בנקאי, ובמסגרתו יעמיד הבנק לחברה אשראי כולל בסך 150 מיליון שקל. "בכוונת החברה לעשות שימוש באשראי למימון התקשרותה לרכישת נס, אם וככל שהתנאים המתלים לביצועו יתגבשו", מדווחת חילן.

נוסף על אישור מסגרת האשראי, דירקטוריון חילן אישר גם עקרונות להתקשרות עם הבנק בהסכם מסגרת אשראי נוסף, בסך 50 מיליון שקל. מסגרת זו תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים החל מ-1 בינואר 2015 או מועד מוקדם יותר, והיא תחליף את מסגרת האשראי הנוכחית שהעמיד הבנק לחברה, בגובה 75 מיליון שקל, שעתידה להסתיים בסוף השנה הנוכחית.

תנאי מסגרת האשראי החדשה יהיו דומים לתנאי המסגרת הקיימת. בין אלה: תשלום שנתי לבנק בשיעור של 0.35% מסכום מסגרת האשראי לאורך תקופת המסגרת; התחייבות לאי שינוי שליטה בחברה ללא הסכמת הבנק מראש; ועמידה באמות מידה פיננסיות הקשורות להון עצמי מינימלי ויחסי חוב.

מנכ"ל נס ישראל ירכוש 10% ממנה

חילן, שמספקת שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש באמצעות מערכות מחשוב, וכן עוסקת בתשתיות מחשוב ואבטחת מידע, נסחרת בשווי של 669 מיליון שקל בבורסה בתל אביב. רכישת נס ישראל תגדיל את היקף פעילותה באופן ניכר - הפעילות הנרכשת היא בעלת מחזור שנתי של 700 מיליון שקל ומעסיקה כ-2,500 עובדים, כאשר חילן עצמה סיימה את שנת 2013 עם הכנסות של 430 מיליון שקל והיא מעסיקה כ-500 עובדים. במחצית 2014 הסתכמו הכנסות חילן בכ-200 מיליון שקל - ירידה של 7.8% לעומת המחצית הראשונה ב-2013. הרווח הנקי הסתכם ב-23.7 מיליון שקל - ירידה של 12%.

נס ישראל היא חלק מקבוצת נס טכנולוגיות הנמצאת בבעלות קרן CVCI של סיטי בנק, שרכשה את הקבוצה לפני כשלוש שנים. בשנים האחרונות חוותה החברה תקופה לא פשוטה, שכללה הזרמת הון מבעלי המניות וקיצוצים בפעילותה. חילן זיהתה הזדמנות במצב הנוכחי של נס ופנתה לבעלי המניות בהצעה לרכישתה. רכישת נס בידי חילן אינה כוללת את פעילויות החטיבה הביטחונית והמסלקה הפנסיונית.

עם השלמת הרכישה על-ידי חילן, ייכנס כמשקיע גם מנכ"ל נס ישראל, שחר אפעל, שירכוש 10% מהמניות בחברה. אפעל מנהל את נס ישראל מ-2013, לאחר שניהל אותה קודם בשנים 2005-2008.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988