משרד האוצר | לפני כולם

האוצר יצמצם את הסיוע לקרנות "עמיתים" במיליארד ש'

הסכום שתשלומו יידחה יועבר לקרנות ב-2016 בתוספת ריבית ■ הצעד לא ישפיע על זכויות העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ■ איזון אקטוארי - איך זה משפיע על הפנסיה שלכם?

יעל אנדורן / צילום: יניב אדרי
יעל אנדורן / צילום: יניב אדרי

בצל הקשיים הגדולים שנלווים לתקציב המדינה לשנת 2015, וכחלק מהמאמץ שלא לחרוג מתקרת ההוצאה המותרת בתקציב השנה הבאה, שר האוצר יאיר לפיד וצוותו מצאו דרך להקטנת ההוצאות הממשלתיות במיליארד שקל בקירוב. ל"גלובס" נודע כי האוצר מטפל בתקרת ההוצאה, בין היתר, דרך הקטנת הסיוע הישיר שהתחייב לתת לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר "עמיתים" ב-2015.

הכלל הפיסקאלי המגביל את מסגרת ההוצאה התקציבית מאפשר לממשלה להגדילה ב-2015 בשיעור של 2.61%, שהם כ-8.5 מיליארד שקל. על מנת שלא לחרוג מתקרה זו נאלץ האוצר לנקוט השנה צעד חריג ולרשום סכום של 4.3 מיליארד שקל שהובטחו לתקציב הביטחון כהוצאה חד-פעמית ("קופסה") שאיננה כלולה במסגרת כלל ההוצאה התקציבי.

ואולם באוצר לא עוצרים פה. עתה מתברר שבאוצר נקטו צעד יצירתי נוסף ודחו תשלום מיועד של מיליארד שקל לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר "עמיתים", במעין הלוואה נושאת ריבית ריאלית של 4%, שתשולם לקרנות בשנה שלאחר מכן, כך שלמעשה "תוחזר" עם ריבית ב-2016. זאת למול חלופה אחרת של גיוס כמיליארד שקל באמצעות אג"חים שכנראה הייתה נעשית בריבית נמוכה יותר, אך לא הייתה מסייעת לטיפול בצד ההוצאה בתקציב המדינה.

"עדכון תקופתי"

כך או כך, למהלך לא תהיה השפעה על זכויות העמיתים ב"עמיתים", הגם שכנראה מדובר בדחיית תשלום של כמיליארד שקל מתוך תשלום ישיר של כ-5-6 מיליארד שקל בסה"כ. הצעד האמור צפוי שלא לגרום לפגיעה כלשהי ביכולת של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר "עמיתים" לשלם קצבאות לעמיתים, ויש להן די כסף לצורך כך. הסיוע נעשה כחלק ממערך איזון אקטוארי רב-שנתי, כשבפועל כספי הסיוע הישיר שנדחו מ-2015 היו נכנסים - לו היו משולמים כתקנם - לתיק ההשקעות של עמיתים, וכנראה שהיו מושקעים באפיק סולידי ובריבית נמוכה מזו שהמדינה נותנת לקרנות.

באוצר טוענים כי מדובר בסיטואציה הפוכה וכי בעצם מדובר בהחזר הלוואה שנתנה המדינה לקופות הפנסיה: לגרסת האוצר, בשנת 2013 קיבלו קופות הפנסיה הפרשות יתר מהמדינה במיליארד שקל, כמקדמה. עוד אומרים באוצר שהמקדמה הזו אמורה הייתה להיות מוחזרת למדינה על פני כמה שנים, אך לאור הנסיבות הוחלט עתה להחזירה בבת אחת כבר ב-2015.

באוצר מסרו בתגובה: "תזרים הסיוע לקרנות הוותיקות מעודכן אחת לתקופה, כפי שנקבע בחוק ובהתחשב בצרכים הצפויים של כל אחת מהקרנות. הסכומים נושאים ריבית בשיעור של כ-4%. מאחר שבשנת 2013 הוקדמה העברת סכום של מיליארד שקל על חשבון השנים שלאחר מכן, יופחת הסכום שהוקדם מהסכום שנקבע להעברה בשנת 2015". מ"עמיתים" לא נמסרה תגובה.

המדינה הלאימה את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות לשעבר - מבטחים הוותיקה; מקפת הוותיקה; קג"מ; חקלאים; נתיב; פועלי בניין; הדסה ואגד - ב-2003. כחלק מההבנות שסוכמו אז בין המדינה להסתדרות, נקבע כי לקרנות הוותיקות שמונה להן אז מנהל מיוחד - באמצעות מנהלת שכפופה לאוצר - יינתנו סיוע ישיר וסיוע עקיף באמצעות העברת כספים מתקציב המדינה. זאת, על פי לוח סילוקין שכעת, כפי שמסתמן, יש סטייה ממנו.

נכון למחירי שנת 2003, היקף הסיוע של המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - "עמיתים" עמד על כ-78.3 מיליארד שקל, מתוכם כ-67.9 מיליארד שקל בסיוע ישיר. במונחי סוף שנת 2013 סך הסיוע שהמדינה התחייבה לתת לקרנות "עמיתים" נחלק כך - סיוע ישיר בכ-128.2 מיליארד שקל שממנו כבר שולמו 34.8 מיליארד שקל, כשלצדו הסיוע העקיף באג"ח ממשלתיות מסוג מירון בכ-19.6 מיליארד שקל (שחלק הרי ממנו כבר התקבל בקרנות). אגב, למדינה התחייבויות נוספות להזרמות כספים עתידיות לקרנות "עמיתים", אם הדבר יידרש.

מדוחות "עמיתים" עולה שנכון לסוף 2012 התקבל בקרנות שבהסדר סיוע ממשלתי ישיר בהיקף מצטבר של כ-28.8 מיליארד שקל - כלומר, סך הסיוע הישיר שהתקבל במצטבר עד סוף 2013 צמח תוך שנה בכ-6 מיליארד שקל. אגב, ברבות השנים, גובה הסיוע הממשלתי לקרנות הפנסיה הוותיקות עשוי להיות שונה מהאומדנים עד כה.

התאמות שביצע האוצר לסגירת הבור בתקציב 2015
 התאמות שביצע האוצר לסגירת הבור בתקציב 2015

צרו איתנו קשר *5988