מהו איזון אקטוארי ולמה הוא פוגע בקרנות הפנסיה שלכם השנה

בדוח הפנסיה של כולנו מסתתר סעיף קטן עם חשיבות גדולה – איזון אקטוארי ■ הסעיף הזה גרם לכם לתשואה נמוכה במיוחד בקרנות הפנסיה בשנים האחרונות

פנסיה / צילום: shutterstock
פנסיה / צילום: shutterstock

בדוח הפנסיה של כולנו מסתתר סעיף קטן עם חשיבות גדולה - איזון אקטוארי. הסעיף הזה גרם לכם לתשואה נמוכה במיוחד בקרנות הפנסיה בשנים האחרונות.

מבחינה מתמטית, איזון אקטוארי מבטא התאמה בין הנכסים וההתחייבויות של קרן הפנסיה - כשזה במינוס זה על חשבון החוסכים וכשזה בפלוס (קורה פה ושם) זה שקול לתוספת תשואה לחוסכים. האיזון האקטוארי נועד לסגור את הפער בין התחזית לכיסוי ביטוחי (אובדן כושר עבודה ומקרה מוות) לבין המצב בפועל.

לצורך המחשה: נניח שקרן הפנסיה העריכה לקראת שנה מסוימת כמות מסוימת של אובדן כושר עבודה ובפועל היה הרבה יותר מכך. מכיוון שבקרן קיימת ערבות הדדית, אם יש יותר אבדן כושר עבודה מהצפוי, החברים/ עמיתים בקרן הפנסיה מממנים את העלויות הנוספות דרך הפחתת התשואה. חשוב לשים לב: מדובר בעיקר בכיסוי בגין אובדן כושר עבודה ומקרה מוות. אבל, יש גם ערבות הדדית שקשורה לגיל היציאה לפנסיה, תוחלת החיים.

כאמור, עמיתי קרנות הפנסיה נושאים בעלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. זו השיטה, להבדיל למשל מהנהוג בביטוחי המנהלים, שם המבוטח חותם על הסכם ישיר ואישי מול חברת הביטוח. בקרן פנסיה מדובר בפול גדול (לרוב) של חוסכים לפנסיה, שמוכנים להיות ערבים זה לזה. אם מטופל כלשהו איבד את כושר העבודה והוא מקבל תשלומים שוטפים, קרן הפנסיה (כלומר, כל היתר) נושאים בנטל. מדובר בביטוח הדדי, כך שבקרן הפנסיה משלמים עמיתי הקרן את עלות התביעות.

בפועל, בכל חודש עמיתי הקרן משלמים עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ומקרה של אבדן כושר עבודה. כל עמית משלם בהתאם לגובה הכיסוי שקיים לו, בהתאם לגילו, לשכר המבוטח שיש לו בקרן ובהתאם לצבירה אותה צבר עד כה. תשלומי הריסק נאספים בקופה צדדית ובדיוק כמו במונופול במקרה של תביעה, משלמים את כספי התביעה מהקופה הצדדית.

לשיטה הזו יש יתרון גדול: מכיוון שאת תשלומי התביעות משלמים עמיתי הקרן ולא קרן הפנסיה, עלות הריסק בקרן הפנסיה אינה כוללת מרכיב רווח. עלויות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה זולות משמעותית מאשר רכישת כיסויים מקבילים במסגרת תכנית ביטוח מנהלים, או במסגרת רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה או מוות.

מתי יוצאים מאיזון? 

קרן הפנסיה מנהלת מאזן אקטוארי ובוחנת האם נותרו עודפים בקופה. מנגנון האיזון הוא המנגנון המחזיר את העודפים או הגרעונות שנצברו בקרן בחזרה למבוטחים. המנגנון נועד להבטיח כי עודפים או גרעונות שנוצרו בקרן, עקב סטייה ממספר מקרי הביטוח שנצפו, לא ייצברו לאורך זמן. 

עמיתים בקרן הפנסיה מבוטחים למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה של מוות (חס וחלילה). מידי חודש גובים מהפקדות עמיתי הקרן הפעילים את העלויות עבור הכיסוי הביטוחי. מכיוון והביטוח בקרן הפנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, בכל חודש נבדק הפער בין סכום דמי הביטוח שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה החדשים לנכות ולשארים. פער זה נקרא תשואה דמוגרפית, ואותו צריך להחזיר לעמיתים (אם יש עודף) או לקבל מהעמיתים (אם יש חסר).

למה בדוחות השנה הסכום שלילי? 

השנה, קרנות הפנסיה רבות נאלצו לקחת סכום נוסף מהעמיתים, כלומר פגעו בתשואה השוטפת. ההסבר לכך מחזיר אותנו אחורה כשלוש שנים: ביולי 2013 הוזלו, בהתאם להנחיות האוצר, התעריפים לעלויות הכיסוי הביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה בשיעור ממוצע של 60%. המשמעות היא שעמיתי קרן הפנסיה משלמים היום על אותו כיסוי ביטוחי פחות ממה ששילמו ב-2013.

לדוגמא: מבוטח עם שכר של 8,600 שקלים היה משלם עבור כיסוי ביטוחי מלא של 75% בגיל 25, 53 שקלים ובגיל 60 הוא היה משלם על אותו הכיסוי 310 שקלים. בעקבות הוזלת הכיסויים הביטוחים, המבוטח ישלם כעת על אותו הכיסוי בגיל 25 רק 8.8 שקלים ובגיל 60 הכיסוי הביטוחי יעלה למבוטח 94 שקלים בלבד. 

שיעור הוזלת התעריפים נקבע על ידי אקטואר האוצר מתוך כוונה להגיע לגרעון / עודף אקטוארי שנע בסביבות ה-0. הוזלת תעריף הכיסוי לאבדן כושר עבודה הקטינה את העודפים שנותרו בקופות, עודפים שחולקו במשך שנים למבוטחים.

בעקבות הוזלת התעריפים, העודף האקטוארי למקרה נכות בקרנות הפנסיה נעשה שלילי. כשמפרישים פחות ובהנחה שמקרי אובדן כושר העבודה "מתנהגים" באורח נורמלי, היכולת לממן את הסכומים הללו מהתשלומים השוטפים (שהופחתו) קטן כמובן. עם זאת, מנגנון האיזון האקטוארי למקרי מוות נותר חיובי.

איך זה משפיע על הפנסיה שלכם? במבטחים החדשה נרשם גירעון אקטוארי של 0.51%; במקפת נרשם גירעון של 0.43%, בהראל / גלעד נרשם גירעון של 0.42%, בכלל פנסיה גירעון אקטוארי של 0.36%, ובהפניקס גירעון אקטוארי של 0.03%.

מדריכי פנסיה קשורים:

טופס 161 - אתם חייבים להכיר

לא למשוך את הפיצויים - אלא אם כן אין ברירה

מחשבון פנסיה