חוסכים לפנסיה? הנה הטבות המס שמהן תוכלו ליהנות

מדינת ישראל, ברצותה לעודד את החיסכון הפנסיוני של אזרחיה, מעניקה הטבות מס בגין ההפקדות שמבצע האזרח, בין אם בעבודתו כשכיר ובין אם על הכנסתו כעצמאי ■ מדריך ומחשבון פנסיה

זוג זקן / צלם: ניצן דבי
זוג זקן / צלם: ניצן דבי

מדינת ישראל, ברצותה לעודד את החיסכון הפנסיוני של אזרחיה, מעניקה הטבות מס בגין ההפקדות שמבצע האזרח, בין אם בעבודתו כשכיר ובין אם על הכנסתו כעצמאי. הטבות אלו מעוגנות בפקודת מס הכנסה ותקנות קופות הגמל, וקיימת כוונה עתידית לשנות את מסגרת ההטבות הקיימת. מטרתן של הטבות מס אלו היא לעודד את האזרח לחיסכון פנסיוני, שיאפשר את פרישתו הכלכלית בכבוד ובכך לא ייפול על המדינה למעמסה.

החל משנת 2008 הושוו הטבות המס לשלושת המכשירים הקיימים לחיסכון פנסיוני - קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח וקופות גמל.

על אף מורכבותה של סוגיה זו נסקור בקצרה את הטבות המס לקראת סוף שנת המס, על מנת לאפשר למי שלא ניצל הפקדות אלו עד כה לנצלן בזמן שנותר. ההתייחסות בטבלה היא למי שמוגדר עפ"י חוק "עמית מוטב"|.

נציין כי ציבור השכירים בישראל, אשר מפקיד במסגרת מקום עבודתו הפקדות לחיסכון פנסיוני, ייהנה בדרך כלל מהטבות מס אלו במסגרת מערכת השכר הפעילה ולא יזדקק לתיאומי מס כלשהם. יחד עם זאת, שכיר המשתכר שכר שבגינו לא מופקדות הפקדות לחיסכון פנסיוני במעמד שכיר, יכול להפקיד בגין רכיבי שכר הפקדות במעמד עצמאי ולקבל בגינן הטבות מס, כמפורט בטבלה; בדרך כלל הוא יוכל לעשות זאת באמצעות תלוש השכר שלו, ובכך ליהנות מהטבת המס בפועל ללא צורך בהגשת דוחות למס הכנסה.

שלוש הערות לטבלה המצורפת:

1. שכיר שמעסיקו משלם לתגמולים ולאובדן כושר עבודה גם יחד סכום העולה על 2,726 שקל לחודש (7.5% משכר מעל 36,356 שקל), ישלם מס הכנסה בגין הפקדות המעביד, בגובה שיעור המס השולי בגין התשלום העודף של המעסיק מעל התקרה שצוינה (ייתכן גם תשלום מס בריאות וביטוח לאומי).

2. שכיר ששכרו גבוה מ-34,800 שקל, לא יכול ליהנות מהטבות מס מסוג ניכוי| בגין הפקדות במעמד עצמאי.

3. תקרת ההפקדה המוטבת לקרנות השתלמות, כלומר שלא תחייב במס על הרווחים, עומדת על 15,712 שקל לחודש. תקרה זו לא השתנתה כבר שנים רבות וספק אם תשתנה, לאור הדיון המתחדש בעניינה מדי שנה.

כך תנצלו את הטבות המס של סוף השנה 20.11.14
 כך תנצלו את הטבות המס של סוף השנה 20.11.14

*** הכותב הוא מנהל המטה המקצועי במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים