דירקטוריון גבעות: כל דירקטור ירכוש יה"ש ב-100 אלף דולר

יה"ש גבעות קרס לשווי של 1 אגורה בבורסה ■ במידה ומי מהדירקטורים לא ירכוש את חלקו, יוכלו האחרים לרכוש את היחידות בגין חלקו

קידוח נפט גבעות עולם / צלם: תמר מצפי
קידוח נפט גבעות עולם / צלם: תמר מצפי

על רקע מצבה העגום של שותפות חיפושי הנפט גבעות , ששווי היה"ש שלה צנח בבורסה ל-1 אגורה, דיווחה גבעות בסוף השבוע כי דירקטוריון השותף הכללי החליט כי "בשל הירידה החדה במחירי הנפט ונוכח הצרכים הכספיים של השותפות, כל אחד מהדירקטורים או מי מטעמו ירכוש בעסקה מחוץ לבורסה כמות של יחידות השתתפות של השותפות מהשותף הכללי בתמורה לסכום 100 אלף דולר במחיר של אגורה אחת ליחידה".

במידה ומי מהדירקטורים לא ירכוש את חלקו, יוכלו האחרים לרכוש את היחידות בגין חלקו. נגה בן דוד (דירקטור בשותף הכללי), עודד בן דוד (דירקטור חליף בשותף הכללי) ואיתן בן דוד (אח של עודד ונגה ובעל מניות בנפט בן דוד בע"מ) התחייבו לרכוש את חלקו של נגה וחלקם של הדירקטורים הנוספים (שמואל בקר וטוביה לוסקין) במידה ולא יממשו את זכותם, עד לסכום כולל של 300 אלף דולר.

את הסכום שיתקבל כתוצאה מהמכירה (בניקוי העמלות הבנקאיות שיגבו) יעמיד השותף הכללי כערבות בנקאית לתקופה של שנתיים לטובת השותפות שתחליף ערבויות קיימות של השותפות ותזרים סכום דומה לצרכים השוטפים של השותפות, או כהלוואה לשותפות במידה ומחזיקי האג"ח של השותפות יתנגדו להעמדת הערבות הבנקאית.