דיויד גילה: דלק ונובל הם "מונופול גז אימתני"

הממונה על ההגבלים העסקיים מתעקש לפרק את מונופול הגז: "משהגעתי לכלל מסקנה כי ההסכם שגובש אינו עומד במבחנים מהותיים אלה ואינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי שעליו אני מופקד, אין בדעתי להמשיך ולקדמו"

דיויד גילה / צלם: יונתן בלום
דיויד גילה / צלם: יונתן בלום

הממונה על ההגבלים העסקיים פרופ' דיויד גילה עונה היום (א') למשרד האנרגיה שביקר אותו על ההחלטה לפרק את מונופול הגז, עומד על החלטתו - ותוקף בחזרה.

גילה מביע תמיהה על כך שמשרד האנרגיה לא הביע עמדה עקרונית בנושא עד אשר הור (גילה) התערב: "נמנעתם עד כה בתוקף מלהביע עמדה עקרונית ביחס למתווה שנקבע בטיוטת הצו המוסכם, הגם שמדובר באירוע מהותי ביותר בתחום שמשרד האנרגיה; מצד שני, עתה אתם מביעים תרעומת על החלטתנו לשנות את המתווה האמור, ומביעים, הלכה למעשה, תמיכה בקידום מתווה ההסדר שהוצע".

מניית רציו , שעלתה הבוקר בבורסה, עברה לירידות בעקבות מכתב התשובה של גילה.

גילה מוסיף כי מהמכתב של מנכ"לית משרד האנרגיה "עולה עמדה אשר מעמידה מעל כל אינטרס אחר את מניעת האיום של המונופול ב'לוויתן' כי לא יפתח את מאגר 'לווייתן'. זאת, גם אם משמעות הדבר היא הכפפתו של המשק הישראלי כולו למונופול גז אימתני, שצפוי לשלוט במרבית מקורות האנרגיה של המשק במשך שנים רבות. בכל הכבוד, אני חולק על גישה זו מכל וכל. הצרכן הישראלי ראוי לא רק לגז טבעי. הוא ראוי לגז טבעי במחיר תחרותי, והוא ראוי למשק גז תחרותי".

גילה טוען כי יש בסמכותו לקבוע שההסכם של דלק ונובל אנרג'י הוא הסכם כובל, ומדגיש: "משהגעתי לכלל מסקנה כי ההסכם שגובש אינו עומד במבחנים מהותיים אלה ואינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי שעליו אני מופקד, אין בדעתי להמשיך ולקדמו".

יתרה מזאת - גילה טוען כי בידי משרד האנרגיה הסמכות לקדם מהלכים שיקדמו את משק הגז בישראל, והוא מונה 5 צעדים שיש לדעתו לבצע:

■ סמכות להורות על הקמת תשתיות שיאפשרו להרחיב את הקיבולת של מאגר "תמר".

■ סמכות לקדם פתרון של אחסון גז טבעי ממאגר "תמר" ב"ים תטיס".

■ סמכות לחייב את בעלי חזקת "תמר" להקים צנרת הולכת גז טבעי מ"תמר" לאזור אשקלון על מנת להגביר את אמינות האספקה של הגז הטבעי. זאת בהתאם להחלטת ממשלה מס' 442 מיום 23.6.2013.

■ סמכות לחייב בעלי רישיונות שכבר הגיעו לתגליות לפתח את המאגרים על מנת להפיק גז טבעי, בהתאם לסמכות בחוק הנפט. למיטב ידיעתנו, עם תגליות אלה נמנות תגליות "שמשון", "כריש" ו"תנין".

■ סמכות לדרוש מבעל חזקה לפעול להפקת גז טבעי בכמויות מסחריות בשטח החזקה בתוך זמן מוגבל שיקבע, באמצעות הפעלת סמכויות אכיפה מכוח חוק הנפט. כך למשל, מאגר "דלית" מוגדר כחזקה כבר מיום 2.12.2008, אולם טרם בוצעה בו כל פעילות הפקה מסחרית.

ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים נמסר בתגובה: "צר לנו כי ברשות ההגבלים העסקיים הוחלט באופן מפתיע וללא בחינה כלל ממשלתית לגבי השלכות המעשה, לסגת מהחלטתם הקודמת. אין בכוונתנו להתנצח בנושא עם הממונה, אלא לתת פתרונות אמיתיים, אחראיים ומקצועיים על מנת לקדם את משק הגז הטבעי בישראל".