"לכלכלית יש גמישות פיננסית להתמודד עם המצב ברוסיה"

כלכלית ירושלים פירטה תוכניתה לעמידה בהחזר חובות עד ספטמבר 2016

אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי
אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי

הנהלת קבוצת הנדל"ן כלכלית ירושלים, שבשליטת אליעזר פישמן, מאמינה ביכולתה לשרת את חובות הקבוצה, ומנסה להחזיר את אמון המשקיעים, לאחר שהמשבר הכלכלי ברוסיה הוביל את ניירות הערך שלה ושל החברה הבנות לירידות שערים חדות.

כלכלית, בראשות המנכ"ל דודו זבידה, פרסמה היום (א') מצגת למשקיעים המפרטת את תוכנית החברה לעמידה בהחזר חובותיה עד סוף ספטמבר 2016. זאת לאחר שנפילה של 65% במניית החברה הבת מירלנד, שפועלת ברוסיה, וזינוק בתשואות האג"ח שלה, העלו חששות גם לגבי יכולת ההחזר של החברה האם.

מירלנד, בניהולו של רומן רוזנטל, הודיעה לאחרונה כי היא עוצרת את התשלומים למחזיקי האג"ח, וביקשה מהם לקיים עמה מו"מ להסדר חוב. זאת, לאחר שפיחות של 27% בשווי הרובל הרוסי למול הדולר, גרר דרישה מצד השוכרים במרכזים המסחריים של מירלנד להפחתה משמעותית בדמי השכירות שלהם.

הטלטלה במירלנד לא פסחה על כלכלית ירושלים, שמנייתה קרסה ב-53% בדצמבר והשלימה נפילה של 65% מתחילת השנה (היום עלתה המניה בכ-8%). במקביל, נפלו מחירי האג"ח של החברה האם ביותר מ-35% בתוך שלושה חודשים, והן משקפות כעת תשואה לפדיון של עד 19%.

במצגת שפורסמה היום, טוענת הנהלת כלכלית כי "בהתאם לתזרים המזומנים החזוי של החברה, גם תחת 'מבחני לחץ' הנגזרים מהאירועים האחרונים ברוסיה, לחברה תזרים מזומנים חזוי חיובי וגמישות פיננסית ותפעולית. אלו מאפשרים לחברה להערכתה, בהתאם להנחות העבודה, להתמודד עם האירועים האחרונים".

כלכלית מזכירה כי בין השנים 2012-2014 היא והחברות הבנות מכרו נכסים בישראל ובחו"ל, שהפחיתו את החוב הפיננסי (נטו) שלהן ב-4.9 מיליארד שקל, ואשר התזרים הפנוי בגינן הסתכם ב-2.3 מיליארד שקל. לדברי הנהלת כלכלית, בכוונת הקבוצה להמשיך ביישום אסטרטגיה זו בשנתיים הקרובות, ולמכור נכסים שיפחיתו את החוב הפיננסי (נטו) בלפחות 2.4 מיליארד שקל, ולייצר תזרים פנוי של לפחות 1.1 מיליארד שקל.

הנהלת החברה מציינת עוד, כי גם אם מניחים שהיא אינה צפויה לקבל בשנתיים הקרובות תשלומים מתוכננים בסך 28 מיליון שקל ממירלנד, וכן כי תוותר על גיוס מתוכנן של 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ב-2015, הרי שעד סוף ספטמבר 2016 יהיו ברשותה מספיק מזומנים לשרת את חובותיה. זאת, בין השאר גם תחת הנחה ששאר החברות הבנות ימשיכו לשלם דיבידנדים בהתאם לתוכנית המקורית, ושהחברה עצמה תימנע מתשלום דיבידנד של 150 מיליון שקל במהלך התקופה.

עומדת בקובננטים

הנהלת כלכלית מציינת כי נכון להיום, ברשותה יתרות מזומנים ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות (בסולו) בהיקף 104 מיליון שקל ו-196 מיליון שקל, בהתאמה. כמו כן, ברשותה נכסים בלתי משועבדים בשווי 1.86 מיליארד שקל, הכוללים נדל"ן להשקעה ומניות של החברות הבנות דרבן ומבני תעשיה. בגין מניות בלתי משועבדות של מבני תעשיה, בשווי של 270 מיליון שקל, מעריכה החברה כי תוכל לקבל הלוואה בגובה 150 מיליון שקל (לפי יחס כיסוי של 180%).

כך, היא מצפה לסיים את 2015 עם יתרות מזומנים ומסגרות אשראי לא-מנוצלות (סולו) בסך 180 מיליון שקל, שיגדלו ל-341 מיליון שקל עד סוף ספטמבר 2016.לדברי הנהלת כלכלית, עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בסדרות איגרות החוב הקיימות שלה.

ב"מבחני לחץ" שערכה החברה גם ביחס להתממשות תרחיש קיצון, שבו יתרת השקעתה במירלנד - 739 מיליון שקל - נמחקת במלואה לנוכח המשבר ברוסיה, נמצא כי החברה צפויה להמשיך ולעמוד באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בסדרות האג"ח.

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"

כלכלית ירושלים
 כלכלית ירושלים

צרו איתנו קשר *5988