סופית: ביהמ"ש אישר מכירת צ. לנדאו לקבוצת גבאי ב-44 מ' ש'

קבוצת גבאי האשקלונית רוכשת את מניות צ. לנדאו ב-3 פרויקטים יזמיים באשקלון, בראש-העין ובקריית גת, תוך התחייבות לסילוק החובות לנושים המובטחים בפרויקטים אלה

נדל"ן / צילום: שאטרסטוק
נדל"ן / צילום: שאטרסטוק

שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין, אישר סופית את מכירת חברת צ. לנדאו לקבוצת גבאי תמורת סך כול של 44.1 מיליון שקל.

כזכור, נאמני צ. לנדאו שנקלעה להקפאת הליכים, עורכי הדין ישראל בכר ועומד גדיש, המליצו לבית המשפט לאשר את הצעתה של קבוצת גבאי האשקלונית לרכישת מניות החברה ב-3 פרויקטים יזמיים בראש-העין, בקריית גת ובאשקלון ותשלום חובות החברה לנושים המובטחים בפרויקטים אלה. פרויקטים שאינם נכללים בהסכם הם פרויקטים שבהם צ. לנדאו היא קבלן מבצע, כמו בבית-שמש, במצליח, בחריש וזכויות במגרש באור-יהודה.

גבאי תשלם בעבור רכישת מניות החברה ב-3 הפרויקטים 15.5 מיליון שקל. בנוסף תשלם קבוצת גבאי את החובות כלפי הנושים המובטחים המלווים את הפרויקטים היזמיים בסך של 22.5 מיליון שקל. זאת בנוסף לרווחים מהפרויקטים היזמיים המוערכים ב-6.1 מיליון שקל וכוללים 25% מרווחי הפרויקטים בראש-העין ובאשקלון, ו-50% מעודפי הפרויקט בקריית גת מעבר לסך של 5.5 מיליון שקל.

מלבד תשלום התמורה בגין רכישת מניות החברה, נדרשת החברה להעמיד סך של 34.8 מיליון שקל לטובת ערבויות רוכשים.

באשקלון תיקח קבוצת גבאי את הבעלות על פרויקט "שיר באגם" בשכונת אגמים הכולל 88 יחידות דיור, אשר נמצא בשלבי בנייה ראשונים. עד להקפאת ההליכים ביצעה צ.לנדאו עבודות בשיעור של 20% מהשלב הראשון מתוך שלושה, ונמכרו בו 17 דירות.

הפרויקט השני הוא פרויקט "גני שיר" בקריית גת, במסגרתו תשלים גבאי הקמה של 36 יחידות דיור, ובמסגרת הפרויקט השלישי בראש-העין "שיר בגבעה" תקים גבאי 53 יחידות דיור ועוד 450 מ"ר שטחי מסחר.

"לאחר ששקלתי את הדברים ובכלל נתתי את דעתי לעקרונות ההסכם המוצע, להיעדר קיומה של הצעה אלטרנטיבית ולקיומם של נכסים נוספים שמהם יוכלו הנושים הרגילים להיפרע לאחר הקמת החברה החדשה, ולאור שיקול-הדעת המוקנה לנאמנים, הגעתי למסקנה שיש לאשר את ההסכם, וזאת ללא צורך לקיים דיון נוסף במעמד הצדדים, זאת גם נוכח הדחיפות הרבה נשוא הבקשה, שכן עיכוב באישור ההסכם עשוי לגרום לביטול העסקה שהתגבשה", ציין אורנשטיין בהחלטה.