הכנסת שוב הצילה את ערוץ 10: הזיכיון יוארך עד יוני 2015

בדיון שנערך היום בכנסת הביעו זכייניות ערוץ 2 קשת ורשת מורת-רוח מנוסח התיקון לחוק שהועלה ע"י משרד התקשורת, בטענה כי אינו שוויוני

ערוץ 10
ערוץ 10

זיכיונו של ערוץ 10 יוארך עד 30 ביוני 2015 - כך החליטה היום (ב') הכנסת ברוב של 11 תומכים, ללא מתנגדים ונמנעים.

בדיון שנערך מוקדם יותר בוועדה משותפת של החינוך והכלכלה בכנסת הביעו זכייניות ערוץ 2 קשת ורשת מורת-רוח מנוסח התיקון לחוק שהועלה על-ידי משרד התקשורת, בטענה כי אינו שוויוני כפי שהוא מציג את עצמו. לא ברור אם בדעתן לפנות כעת לבג"ץ.

על-פי תיקון החוק שאושר, כל זכייניות הטלוויזיה המסחרית - ישראל 10, רשת וקשת - יקבלו חצי שנת שידור בתנאי רישיון, כשהמשמעות היא הפחתה של כ-150 מיליון שקל לערוץ בתוכן המקור.

עם זאת, הזכייניות לא יוכלו להפחית מהמחויבויות בסוגה עילית, בשידורי החדשות ובהשקעה בקולנוע ישראלי. כמו כן, החוק מתיר שיקול-דעת למועצת הרשות השנייה למעבר לרישיון, גם אם לא יעמוד בכל מחויבויותיו.

"המועצה תהיה רשאית לתת רישיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי (להלן ערוץ 10 - ל"א) למי שהיה בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ והגיש בקשה לקבלת רישיון כאמור בתום תקופת זיכיונו, גם אם מצאה כי הוא לא קיים בתקופת הזיכיון את ההוראות לפי החוק, כללי המועצה או תנאי הזיכיון", נכתב. "בין יתר במקרים... שבו בעל הזיכיון בערוץ השלישי לא עמד בהתחייבויותיו בתחום התוכן. לעניין זה קובע הסעיף כי המועצה תהא רשאית לתת לבעל הזיכיון רישיון אם תשתכנע, מנימוקים שיירשמו, כי חומרת ההפרה ונסיבותיה אינן מצדיקות את אי-מתן הרישיון".

למרות שזכייניות ערוץ 2 זוכות כביכול בשוויוניות, גורמים ברשת ובקשת הביעו כאמור מורת-רוח מניסוח החוק, שכן לא מדובר בשיוויוניות לטעמן, לאור העובדה שהזכייניות עמדו בחובותיהן השונים לאורך השנים.

על-פי החוק כיום, יש לבצע הערכת שווי של חברת החדשות של הערוץ בטרם יקבל רישיון, ועל הרשות לפרסם לציבור, לא יאוחר מחצי שנה לפני תום תקופת זיכיונו לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי, הודעה על כוונתה לאפשר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה לרכוש את חברות החדשות ועל גובה הערכת השווי.

כעת, על-פי התיקון, יהיה צורך לפרסם את הערכת השווי במאי - "לא יאוחר מחודש ימים לפני תום תקופת הזיכיון".

"הממשלה, המחוקק והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נחלצו לסייע לערוץ 10 מספר פעמים, ובכלל כך בדרך של תיקון חוק הרשות השנייה, התש"ן-1990 (להלן - חוק הרשות השנייה). על אף תיקונים אלה הערוץ אינו מקיים את מלוא מחויבויותיו על-פי הוראות החוק, כללי המועצה והוראות הזיכיון, ובנוסף בעת הזו אינו עומד בתנאים שנקבעו בכללי הרשות השנייה למעבר מזיכיון לרישיון", נכתב בדברי ההסבר לחוק.

"חרף זאת, החלופה לפיה תופסק בעת הנוכחית פעילותו של הערוץ השלישי וחברת החדשות הפועלת במסגרתו, וייוותר ערוץ מסחרי יחיד וחברת חדשות מסחרית יחידה בישראל על-פי חוק רשות השנייה, על כלל המשמעויות הכרוכות בכך ובמיוחד בתקופת בחירות - מטה את הכף לתיקון חקיקה נוסף בעת הזו".

צרו איתנו קשר *5988