מחר: דיון בבקשת פירעון מיידי של מחזיקי האג"ח סקיילקס

מחזיקי אג"ח סדרה י' פנו לבית המשפט בבקשה שיורה על אכיפת השיעבודים שניתנו לטובתם - כ-9.2 מיליון מניות פרטנר

עו"ד עדי פיגל / צילום: יחצ
עו"ד עדי פיגל / צילום: יחצ

בית המשפט המחוזי בתל-אביב ידון מחר (ב') בבקשה דחופה שהגישו מחזיקי אג"ח סדרה י' בסקיילקס, המעוניינים להעמיד את החוב של החברה כלפיהם לפירעון מיידי.

בשבוע שעבר הצביעו מחזיקי האג"ח בעד החלטה זו, ופנו לבית המשפט בבקשה שיורה על אכיפת השיעבודים שניתנו לטובתם - כ-9.2 מיליון מניות פרטנר (כ-6% מהון החברה), באמצעות מינויו של עו"ד עדי פיגל ככונס נכסים זמני.

עוד מבקשים הנושים המובטחים להורות כי לכונס יוקנו סמכויות למימוש הנכסים המשועבדים, לא תבוצע כל דיספוזיציה בנכסים אלה, וכל מכירה או העברה שלהם תיעשה בכפוף לאישור בית המשפט.

בינתיים, לקראת הדיון מחר, ניתן על-ידי בית המשפט צו איסור דיספוזיציה על מניות פרטנר שבבעלות החברה, עד החלטה אחרת.

הנאמנים של מחזיקי הסדרות האחרות - סדרה 1 וסדרות ז'-ט' - הודיעו כי אינם מוצאים לנכון בשלב זה להגיש תגובה לבית המשפט, וזאת בין היתר היות שנכון למועד זה עומד על הפרק אישורו של הסדר חוב בין סקיילקס לבין כלל מחזיקי איגרות החוב, אשר אסיפות נושים לאישורו נקבעו ל-13 בינואר (מחרתיים), וכולל בין היתר מנגנונים המסדירים את יחסי הגומלין בין הסדרות השונות, לרבות מנגנונים שנוגעים לאופן מימוש המניות על-ידי סדרה י'.

"יחד עם זאת, ככל ולא יאושר הסדר הנושים, שומר הנאמן על זכותו לפנות לבית המשפט, לאחר קבלת עמדת מחזיקי איגרות החוב מהסדרות השונות במסגרת אסיפות מחזיקים, בבקשה למתן הוראות בקשר עם הכינוס ו/או אופן תנאי מימוש המניות", כותבים נאמני הסדרות האחרות.

הסדר החוב בסקיילקס לחוב אג"ח של כמיליארד שקל כולל המרת חוב למניות והנפקת אג"ח חדשות, והוא גילם טרם הנפילות האחרונות במניית פרטנר "תספורת" של כרבע מיליארד שקל.

הפער בין השיעבוד לחוב הצטמצם

סקיילקס, החברה חדלת הפירעון שהייתה בעבר בשליטת אילן בן-דב, הייתה בעבר בעלת השליטה בחברת הסלולר פרטנר, וכיום הנכס המרכזי שלה הוא הזיכיון ליבוא מכשירי הקצה של סמסונג.

סקיילקס מחזיקה ב-11.4% ממניות פרטנר, שמהוות את הבסיס להסדר החוב בחברה, אך נפילת מניית פרטנר משפיעה על מתווה ההסדר. זאת, משום שחישוב שנעשה לצורך ההסדר קבע שווי של כ-27.3 שקל למניית פרטנר, וכיום המחיר הוא כ-16.3 שקל בלבד.

במחיר של 27.3 שקל למניית פרטנר, מחזיקי אג"ח י' החזיקו בשיעבוד למניות פרטנר בשווי של מעל 250 מיליון שקל, למעלה מ-100 מיליון שקל יותר מהחוב של סקיילקס כלפיהם. הפער בין סכום והשיעבודים החוב היה מיועד לעבור למחזיקי הסדרות האחרות כחלק מההסדר, אך כיום שווי המניות המשועבדות למחזיקי אג"ח י' הוא כ-150 מיליון שקל בלבד.

בבקשה שהגישו מחזיקי אג"ח י' לבית המשפט הם כותבים כי "אין ולא יכולה להיות כל מחלוקת על הפרת תנאי איגרות החוב והזכות לאכוף אותן, ובכלל זה החברה לא שילמה למחזיקי אג"ח י' תשלומים בסך העולה על 12 מיליון שקל".

לדבריהם, דחיפות הבקשה נובעת מחשש ממשי לפגיעה חמורה בשווי הנכסים המשועבדים, "שהתממש באופן דרסטי במהלך הימים האחרונים", עם ירידה של כ-36 מיליון שקל בשווי הנכסים המשועבדים לטובת סדרה י' (מניות פרטנר) בשבוע האחרון.

גם סקיילקס פרסמה את תגובתה לבקשת אג"ח י', וציינה כי "להווי ידוע, מצבה התזרימי הרעוע של החברה וחדלות הפירעון העמוקה אליה נקלעה, שחייבו את החברה ואת נושיה להביא לגיבוש הסדר נושים אשר הוצג בפני בית המשפט.

"לנוכח העובדה כי הסעדים המבוקשים במסגרת הבקשות אינם סותרים את הוראות ההסדר, מותירה החברה את ההחלטה לשיקול-דעתו של בית המשפט הנכבד".

צרו איתנו קשר *5988