בית המשפט: העברתם בעלות ברכב? דאגו מיד לביטוח

האם מכירת הרכב שוללת בהכרח את הכיסוי הביטוחי? מה אומר החוק - ומה קבע בית המשפט?

גנב רכב  / צלם: פוטוס טו גו
גנב רכב / צלם: פוטוס טו גו

ש' רכש רכב מ-ע' וטען כי בעת הרכישה התחייב ע' כלפיו להותיר את ביטוח הרכב עד תום תקופת הביטוח. יומיים לאחר מכן נגנב הרכב מחצר ביתו של ש'.

ש' פנה לחברת הביטוח לקבלת סכום הביטוח, שסירבה בטענה כי עם מכירת הרכב פקעה פוליסת הביטוח, וטענה כי חוזה הביטוח הינו אישי, ועם מכירת הרכב פקעה הפוליסה. האם מכירת הרכב שוללת בהכרח את הכיסוי הביטוחי? מה אומר החוק?

בית המשפט ציין כי קיימות שתי גישות: הראשונה (פסיקת בית המשפט העליון) רואה בפוליסת הביטוח חוזה אישי וגורסת כי עם העברת הבעלות ברכב, פוקעת הפוליסה. בעקבות פסק הדין של העליון, שונתה הפקודה לרכב מנועי, וכיום, קובע סעיף 13 לפקודת ביטוח רכב מנועי כי שינוי בעלות ברכב אינו פוטר חברת ביטוח מאחריות, אלא במקרים מסוימים. באשר לנזקי רכוש, אומצה במקרים רבים הגישה שלפיה חוזה הביטוח פוקע עם העברת הבעלות בנכס, שכן הנזק חייב להיגרם למבוטח או למוטב. ואולם מי שרכש את הרכב "עם" הביטוח, אינו המבוטח או המוטב.

על-פי הגישה השנייה, פוליסת הביטוח אינה פוקעת בהכרח עם העברת הבעלות ברכב, אלא יש להמשיך ולבחון האם חברת הביטוח הייתה מסכימה לבטח את רוכש הרכב ובאילו תנאים.

גישה זו אימצה את עמדת ד"ר שחר ולר, שציין: "הכלל הראוי הוא שהעברת הנכס המבוטח אינה שוללת 'אוטומטית' את זכותו של הנעבר לתגמולי ביטוח, אלא אם מוכיחה המבטחת כי הייתה נמנעת, מנימוקים סבירים, מלבטח את הבעלים החדש".

בית המשפט קבע כי לא ניתן לשלול כיסוי ביטוחי בכל מקרה שבו הרכב נמכר, אלא יש לבחון אם חל שינוי בסיכון שבו עמדה חברת הביטוח. לכן, במצבים שבהם לא חל שינוי כזה, אין הצדקה שחברת הביטוח, שקיבלה פרמיית ביטוח, תיהנה מחילופי הבעלות ותגמולי הביטוח יישארו בידיה.

בית המשפט קבע כי במקרה זה, אם ש' היה פונה לחברת הביטוח לפני המקרה, הרי שהיא הייתה מסכימה לבטחו באותם תנאים. לפיכך קיבל בית המשפט את התביעה של ש'.

עד שהמחוקק לא ייתן דעתו במפורש למצבים כאלה מומלץ לרוכשי רכב לערוך ביטוח על שמם, הן ביטוח חובה הן ביטוח מקיף, ולא להסתמך על פוליסות הביטוח של מוכר הרכב.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

צרו איתנו קשר *5988