בנק ישראל עושה סדר: עמלה של עד 5 שקלים על הודעות

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע היום על צעדים נוספים בתחום העמלות, שתכליתם יישום של המלצות הצוות להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית

כרטיס אשראי כספומט קניות נתח שוק צרכנות / צלם: פוטוס טו גו
כרטיס אשראי כספומט קניות נתח שוק צרכנות / צלם: פוטוס טו גו

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע היום (ב') על צעדים נוספים בתחום העמלות, שתכליתם יישום של המלצות הצוות להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית.

תיקון זה מצטרף לתיקון נוסף שפורסם לאחרונה (ונכנס לתוקף בחודש פברואר), ואשר הביא לביטול מספר עמלות הנגבות מלקוחות הבנקים, וביניהן עמלת ערוץ ישיר בגין פעולת חיוב בכרטיס דביט, עמלת הפקת אישור בעלות על חשבון (אישור אחד בשנה), דמי ניהול הלוואה לדיור, עמלת תשלום נדחה שנגבתה בגין עסקאות בתשלומים בכרטיסי חיוב ועוד.

■ הכרזה על עמלת הודעות כשירות בר-פיקוח וקביעת מחירו המירבי על 5 שקלים. בהתאם לתיקון, הסכום המרבי בגין שירות זה (משלוח הודעות והתראות על פיגור בתשלומים), שאמור לשקף הוצאות ישירות בגין הפקת ההודעה ושליחתה, לא יעלה על 5 שקלים להודעה. הפחתת העמלה נעשתה על רקע לחץ שהפעיל בנושא יו"ר העמותה לצמצום פערים חברתיים, יורם מועלמי. מועלמי אף איים כי יפנה לבג"ץ אם בנק ישראל לא יטפל במחיר הגבוה של העמלה שהגיע לעשרות שקלים.

■ ביטול עמלת חיוב מפקיד בהחזרת צ'ק - התיקון קובע כי תאגיד בנקאי לא יהיה רשאי לחייב את מפקיד הצ'ק ב"עמלת חיוב מפקיד בהחזרת צ'ק". כיום, לקוח מחויב בעמלה זו כאשר צ'ק שהפקיד לחשבונו חוזר הפחתת העמלה נעשתה על רקע לחץ שהפעיל בנושא יו"ר העמותה לצמצום פערים חברתיים, יורם מועלמי. מועלמי אף איים כי יפנה לבג"ץ אם בנק ישראל לא יטפל במחיר הגבוה של העמלה שהגיע לעשרות שקלים. ולא מכובד, ללא תלות בסיבת ההחזרה.

■ אי-גביית דמי כרטיס חיוב מיידי (כרטיס דביט) ללקוח שברשותו כרטיס אשראי - בנק לא יהיה רשאי לגבות דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מיידי שהוא הנפיק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי שהונפק על-ידי אותו בנק. תיקון זה נועד לעודד את ההפצה של כרטיסי חיוב מיידי בקרב הלקוחות, בין היתר ככרטיס המשמש תחליף לשימוש במזומנים.

■ עסקאות במט"ח ומשיכות מט"ח בחו"ל - במסגרת תיקון לכללי העמלות שפורסם ביום 29 בינואר בוצע שינוי בעמלות הנגבות ממחזיקי כרטיס בגין עסקות במט"ח ובגין משיכת מט"ח בחו"ל. התיקון הנוכחי משלים את המהלך של התיקון הקודם, לפישוט והקלה על יכולת ההשוואה של הלקוחות, ועיקרו מתן אפשרות לחברות כרטיסי אשראי לקבוע תעריפים נפרדים לשירותים אלה בהבחנה לפי מטבעות עיקריים - דולר ואירו - כתעריף אחד ושאר המטבעות כתעריף אחר. בשל תיקון זה תידחה הכניסה לתוקף של התיקון הקודם ל-1 ביולי.