חברת החשמל תרשום ב-2014 רווח בגלל תרגיל חשבונאי?

הדוחות הכספיים של חברת החשמל צפויים להתפרסם מחר ■ רו"ח שחר הררי: "תעלולים כגון אלה נועדו להביא לפגיעה בציבור החוסכים לפנסיה"

אלי גליקמן / צלם: תמר מצפי
אלי גליקמן / צלם: תמר מצפי

"תעלול חשבונאי" בהיקף 4.2 מיליארד שקל יאפשר לחברת החשמל לסיים את שנת 2014 ברווח, למרות הפסד מצטבר המתקרב ל-2 מיליארד שקל. ל"גלובס" נודע שהחלטת רשות ניירות ערך להכיר בכך שבישראל קיים שוק עמוק לאג"ח צפויה להגדיל את ההון העצמי של החברה במידה ניכרת, אף שבפועל לא חל כל שינוי במצבה התפעולי של החברה, שסיימה את שלושת הרבעונים הראשונים של 2014 בהפסד של 1.85 מיליארד שקל.

בספטמבר האחרון פרסמה רשות ני"ע, בראשות פרופ' שמואל האוזר, שבישראל יש שוק עמוק באיגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. מדובר בהחלטה שנויה במחלוקת, על רקע הטענה כי שוק האג"ח בישראל קטן ומצומצם. כתוצאה מההחלטה יוכלו חברות ציבוריות כמו חברת החשמל להוון את ההתחייבויות הפנסיוניות של עובדיהן לפי שיעור הריבית שמעניקות אג"ח קונצרניות, כלומר לפי מקדם היוון גדול יותר הנגזר לכאורה מתשואה חסרת סיכון באג"ח קונצרני בישראל. ככל שמקדם ההיוון גדול יותר כך ההתחייבות הכספית קטנה יותר ולהפך.

בדוחות הרבעון השלישי של 2014 דיווחה חברת החשמל שאילו הייתה מיישמת את ההחלטה על המעבר לשוק עמוק כשינוי אומדן בתום ספטמבר 2014, המחויבות האקטוארית שלה הייתה קטנה בכ-4.2 מיליארד שקל.

בראש המתנגדים להחלטת רשות ני"ע עומד הוועד של חברת החשמל, המקבל ייעוץ בנושא מרו"ח שחר הררי ופרופ' דן גלאי. בשימוע שנערך בנושא טענו השניים בפני נציגות הרשות לני"ע כי אין בישראל שוק עמוק לאג"ח קונצרני. נהפוך הוא, השוק בישראל הוא מצומצם מאוד, יש בו סיכון גבוה והוא אינו יכול להוות אינדיקציה להיוון למחויבות לפנסיה. עוד טענו היועצים הכלכליים של הוועד כי בישראל, בניגוד לחו"ל, אין אג"ח קונצרני בעל דירוג בינלאומי, ולכן "מראש התקן החשבונאי בנושא אינו רלוונטי ליישום. תעלולים חשבונאיים כגון אלה מטרתם להביא לפגיעה מכוונת בציבור החוסכים לפנסיה במדינת ישראל. טריקים חשבונאיים שמהם לא תבוא הישועה לחברת החשמל", טוען הררי.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, והממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, דורית סלינגר, מתנגדות אף הן לקביעה שיש בישראל "שוק עמוק", ושלחו מכתב חריף בנושא ליו"ר רשות ני"ע.

ההכנסות דווקא יורדות

ההכנסות התפעוליות של חברת החשמל צפויות להיות נמוכות בהשוואה לרבעון הקודם, המאופיין בחודשים עם ביקוש גבוה לחשמל. ואולם גם ללא קשר לרבעון יורדות מכירות החשמל כל שנה בכמה אחוזים. בעוד שבתשעת החודשים שהסתיימו בספטמבר 2014 עמדו הכנסות החברה נטו ממכירות חשמל על 18.8 מיליארד שקל, באותה תקופה אשתקד עמדו הכנסות החברה ממכירת חשמל על 20.8 מיליארד שקל, כלומר ירידה של 9%.

את הירידה ניתן לייחס בעיקר למעבר של הלקוחות הגדולים של חברת החשמל לקניית חשמל מתחנות פרטיות. עד כה עזבו את חברת החשמל יותר מ-150 לקוחות גדולים - מגמה שצפויה להימשך בשנה הנוכחית.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988