באחים נאוי גילו שחוק הבנקאות מונע מהם גיוס אג"ח סטרייט

חברת המימון החוץ בנקאי, שבשליטת דורי ושאול נאוי, הגדילה את הכנסותיה ורווחיה ב-2014, אך ברבעון הרביעי של השנה חלה האטה מסוימת בפעילותה

דורי ושאול נאוי / צילום: יונתן בלום
דורי ושאול נאוי / צילום: יונתן בלום

חברת המימון החוץ בנקאי אחים נאוי מסכמת עוד שנת פעילות חיובית, עם עלייה של כ-14% בהכנסותיה ב-2014, שהגיעו ל-112 מיליון שקל, ושיפור של 6% ברווח הנקי לשנה האחרונה, שעמד על כ-63.5 מיליון שקל. בד בבד עם פרסום הדוחות, עדכנה נאוי כי בהתאם להוראות חוק הבנקאות, האג"ח שהיא מתכננת להנפיק בשבועות הקרובים לציבור, בהיקף של עד 400 מיליון שקל, יהיה אג"ח להמרה.

בדיווח נמסר כי "על פניו, החברה יכולה לגייס מניות וניירות ערך המירים, ואין היא יכולה לגייס מכח תשקיף ניירות ערך לא המירים, כגון אגרות חוב סטרייט". לקראת ההנפקה קיבלה אחים נאוי דירוג A מינוס באופק יציב מחברת S&P מעלות.

נתוני הרבעון הרביעי של 2014, מעידים על האטה מסוימת בפעילותה של אחים נאוי. בסיכום רבעוני, הכנסותיה עלו בשיעור מתון של 2% ל-28.5 מיליון שקל, ואילו הרווח הנקי לתקופה זו צנח ב-24% ל-14.5 מיליון שקל. זאת לאחר שברבעון המקביל ב-2013 נהנתה נאוי מהכנסות של 3.1 מיליון שקל ממסים נדחים, בגין צפי לניצול הפסדים בחברה בת.

גידול בלקוחות

בעניין הפעילות השוטפת מציינים בנאוי כי "ההכנסות נשארו בסדר גודל דומה, על אף הגידול בתיק הלקוחות הממוצע בתקופה". בנאוי מסבירים כי "הדבר נובע מירידת התשואה על תיק הלקוחות, עקב הצטרפות לקוחות בעלי איתנות פיננסית גבוהה יותר".

עיקר פעילות החברה, הנמצאת בשליטת האחים דורי ושאול נאוי, הוא עיסוק בניכיון צ'קים (ממסרים דחויים) - עסקת המרה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה תמורת עמלה הנקבעת באחוזים. ב-2014 יתרת תיק אשראי הלקוחות של נאוי צמחה בכ-240 מיליון שקל (כ-27%) והגיעה ל-1.1 מיליארד שקל. תיק הלקוחות צמח במהירות, לאור קשיים מצד חברות לגייס אשראי בבנקים ובשוק ההון. לנאוי יש כיום מעל ל-3,000 לקוחות, בעיקר בתחומי הנדל"ן, התשתיות והמסחר.

ההפרשה לחובות מסופקים השנתית של נאוי עלתה אשתקד ל-0.56%, לעומת 0.41% ב-2013. במספרים מדובר בעלייה מ-3.7 מיליון שקל ב-2013 ל-6.4 מיליון שקל אשתקד, שינוי שבחברה מייחסים ברובו להפרשה בגין חוב של לקוח מסוים. בנאוי הוסיפו כי "להערכתנו, אין שינוי בפרופיל הסיכון של כלל הלקוחות".

בסוף 2014 עמד היקף האשראי הבנקאי של נאוי על 950 מיליון שקל, ובחודש שעבר חתמה החברה על הסכם להגדלת המסגרת בעד 100 מיליון שקל נוספים. הונה העצמי הגיע בסוף 2014 ל-241 מיליון שקל.

המנכ"ל דורי נאוי אמר היום כי "החברה יודעת להביא תוצאות טובות, ואנחנו ממשיכים באותו כיוון. בסך הכל, השוק לא פשוט בתקופה האחרונה מבחינת ביקושים וברבעונים הבאים נוכל לראות אם זה בגלל שלא היו תקציבים וממשלה, או שמדובר במשהו מובנה יותר. אבל למרות מה שקורה בשוק, אנחנו מצליחים לשמור על יציבות".

נאוי
 נאוי

צרו איתנו קשר *5988